Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2015 - Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. MK - NAKI II 4