Navržené projekty

NAVRŽENÉ PROJEKTY
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2015  40316  Okolnosti vylučující protiprávnost v evropském kontextu  Mgr. Petra Zaoralová GA UK   3
2015  94416  Sankcionování mladistvých v evropském kontextu  Mgr. Lucie Stupková GA UK  3
2015  161016  Odklony v trestním řízení  Mgr. Alena Tibitanzlová GA UK  3
2015  181116  Trestní odpovědnost obchodních společností  Mgr. Dalibor Šelleng GA UK  3
2015  272216  Vzorová bilaterální investiční dohoda Evropské unie  Mgr. Ondřej Svoboda GA UK   3
2015  276516  Analýza případů aplikace islámského práva v evropských právních řádech  Mgr. Sára Valachová GA UK   3
2015  398216  Základní zásady trestního řízení de lege ferenda a právo na spravedlivý proces  Mgr. Jiří Mulák GA UK   3
2015  506016  Koncepce civilního sporného procesu na počátku XXI. století.  Mgr. Tomáš Střeleček GA UK   3
2015  580216  Současné problémy patentového práva jako legálního monopolu  Mgr. Vladimír Lajsek GA UK   2
2015  848216  Justifikace základních práv v době morálního pluralismu  Mgr. Bc. Jan Broz GA UK  2
2015  914216  Mezinárodněprávní aspekty migrační krize v Evropě a její možná řešení  Mgr. Magda Uxová GA UK   2
2015  926116  Zneužití práva jako hranice daňového plánování  Mgr. Petra Kamínková GA UK   2
2015  954216  Právní jistota církevních restitucí perspektivou ústavního práva a práva EU  Mgr. Michal Pohl GA UK   1
2015  992716  Povinnost zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy  Mgr. Lucie Řehořová GA UK   3
2015  1076716  Role Rady bezpečnosti při vyšetřování a stíhání trestného činu agrese Mezinárodním trestním tribunálem (ICC).  Carollann Braum, LL.M., J.D. GA UK   1
2015  1077216  Empirická analýza právní argumentace českých soudů  Mgr. Ondřej Kadlec GA UK   3
2015  1077416  Lex Schwarzenberg a pozemkové vztahy po roce 1945  Tereza Stará GA UK   2
2015  1086316  Proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů na regulovaném trhu v České republice a vybraných zahraničních právních řádech (Německo, Rakousko, Francie, Polsko, Nizozemí, Velká Británie, USA, Austrálie)  Mgr. Luboš Mazanec GA UK   3
2015  1108616  Regulace přeshraničního provozování online hazardních her  Mgr. Jan Řehola GA UK   3
2015  1108816  Povinnost zdravotníka poskytnout pomoc a její zákonné limity se zaměřením na neposkytnutí pomoci z důvodu nebezpečí hrozícího zdravotníkovi a jeho výhrady svědomí  Monika Vernerová GA UK  2