Detail člověka URL

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.

Profile picture for user 95076744

Telefon: +420221005361

Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva

Členství

Proděkan pro komunikaci, IT a finance

 

Aktuální oblasti odborného zájmu
ústavní problémy politického systému
dluhové brzdy v ústavách evropských zemí
racionalizovaný parlamentarismus
přezkum ústavnosti zásahů do sociálních práv
financování politických stran a vnitrostranická demokracie
volby a volební právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

 

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Central European University

 

Comparative Constitutional Law

2013

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd

Politologie

2005

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2003

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

LL.M.

Comparative Constitutional Law

Central European University

2013

Ph.D.

Veřejné právo I. (ústavní,

mezinárodní a evropské právo)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2008

PhDr.

Politologie

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

2005

JUDr.

Ústavní právo a státověda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2004

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2007–dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Ústavní právo I.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústavní právo II.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Státověda

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Volební právo a volební systémy

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Comparative Constitutional Law garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politický kontext soudní moci I.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

The Introduction to Czech Constitutional Law

(Erasmus course)

vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2011–2013

Parlamentní forma vlády v České republice a možnosti její racionalizace

P408/11/P366

Grantová agentura ČR

řešitel

2011–2013

Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR

P408/11/2406

Grantová agentura ČR

člen řešitelského týmu

2017–2019 Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie soudní interpretace PRIMUS Univerzita Karlova člen řešitelského týmu - post doc
2017–2019 Aktuální problémy ústavního práva SVV Univerzita Karlova hlavní řešitel
2016 Vývojové trendy ústavního práva SVV Univerzita Karlova hlavní řešitel
2015 Teorie ústavy a lidských práv SVV Univerzita Karlova hlavní řešitel

2014

Aktuální otázky ústavního práva: rovnost a diskriminace, politický systém

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2012

Ústavněprávní problémy aplikace práva orgány výkonné a soudní moci

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2011

Principy demokratického a sociálního státu a jejich kolize

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2010

Politická práva a jejich limity v demokratické společnosti

SVV

Univerzita Karlova

hlavní řešitel

2012–2016

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE 204006

Univerzita Karlova

řešitel - junior

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2012/2013

Central European University

Maďarsko

10 měsíců

studijní

2006/2007

Stockholm University

Švédsko

10 měsíců

studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2018–dosud

proděkan pro komunikaci, IT a finance

PF UK

 

2006–2008,

2014–2018

Akademický senát

PF UK

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2016–dosud

časopis Jurisprudence

Wolters Kluwer ČR

šéfredaktor

2016–dosud Česká společnost pro evropské a srovnávací právo   člen výboru

2017–dosud

Hodnotící panel P408: Právní vědy, politologie

Grantová agentura České republiky

člen

2008–dosud

redakční rada časopisu Jurisprudence

Wolters Kluwer ČR

člen

2011–dosud

redakční rada časopisu Acta Iuridica Olomucensis

PF UP

člen

2004–dosud Česká společnost pro politické vědy   člen
2013–dosud International Association of Constitutional Law   člen
2017–dosud Pracovní komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 3 Legislativní rada vlády člen
2017–dosud Výbor pro základní práva a předcházení diskriminaci Rada vlády pro lidská práva člen
2015–dosud rozkladová komise Ministerstvo zdravotnictví ČR člen

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Outstanding Academic Achievement Award

Central European University

2013

Sasakawa Young Leaders Fund Fellow

SYLF/UK

2006

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2005

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

pasivně