prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 410

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 203 (mapa)

Centrum zdravotnického práva

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 203 (mapa)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo hmotné a procesní, kriminalistika, kriminologie, zdravotnické právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Universita Karlova Praha

Právnická fakulta

právo

1955

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Právo

Právnická fakulta UK Praha

1976

Dokazování v čs. trestním řízení

Prof.

Trestní právo, kriminalistika, kriminologie

Právnická fakulta UK Praha

1986

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

právo

Právnická fakulta UK Praha

1962

Klikněte sem a zadejte text.

CSc.

právo

Právnická fakulta UK Praha

1965

Obhájce v čs. Trestním řízení

DrSc.

Trestní právo, kriminalistika a kriminologie

Právnická fakulta UK Praha

1986

Teoretické otázky československého trestního procesu

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1955- 1956

Advokátní poradna Brno

Koncipientka

1,00

1956 - dosud

Právnická fakulta UK Praha

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

1956 - 1959

Právnická fakulta UK Praha

Asistentka

1,0

1959 - 1976

Právnická fakulta UK Praha

Odborná asistentka

1,0

1976 - 1986

Právnická fakulta UK Praha

docentka

1,0

1986 - dosud

Právnická fakulta UK Praha

profesor

0,6

2009 - dosud

Policejní akademie ČR

profesor

0,5

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo hmotné a procesní a zdravotnické právo

vyučující

PF UK

Trestní právo hmotné a procesní

vyučující

PA ČR

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Europeizace zdravotního práva – vliv Rady Evropy a EU na harmonizaci národních úprav jednotlivých čelenských států

260403/2012

UK PF

Člen

2008

Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparastika, etické aspekty varianty právnického řešení

8361/2008

GAUK 2

garant

2006

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1918-1939/ a jejich místo ve střední ERvropě

407/06/0039

GAČR 3

člen

2014

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu /výzkumný záměr Nové jevy v právu na počátku 21. Století/

PVOUK 04

UK PF

člen

2014

Právo homosexuálů na asistovanou reprodukci v mezinárodním srovnání a jeho rozsah a praxe v České republice

GAUK 2030214

GAUK

garant


 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

 

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

 

Max- Planck Institut

Spolková republika Německo

14 dní

Studijnjí, invited speaker opakovaně

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2013 - dosud

Vědecká rada

Ústav sociální práce Univesity HHradec Králové

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

do konce r. 2013

Účast v komisích a vědeckých radách např. komise pro udělování doktorských hodnotí v oboru trestního práva při České akademii věd,

Česká akademie věd

člen

Klikněte sem a zadejte text.

Účast ve vědecké radě Právnické fakulty

Právnická fakulta UK

člen

Do září 2013

Vědecká rada PA ČR

Policejní akademie ČR

člen

trvá

Vědecká rada Ústavu sociální práce

Universita Hradec Králové

člen

Klikněte sem a zadejte text.

Předseda státnicových komisí

PF UK, PA ČR, UHK

předseda

Klikněte sem a zadejte text.

Association of lawyers for the protection of the financial interests of the european communitites of the czech republic

Brano ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Konference „Nekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok“

konference

Bratislava

2009

Referát publikován

Světový kongres zdravotnického práva

kongres

Záhřeb /CHr/

2010

Referát publikován

Redodifikovaný trestný zákon a trestní poriadok – analýza poznatkov z teorie a praxe – mezinárodní ko nference

konference

Bratislava

2011

Referát publikován

Teoretické a praktické otázky výuky trestního práva – mezinárodní konference

konference

Ctěnice

2011

Referát publikován

Ochrana základních práv a svobod v profměnách práva na počátku 21. století – mezinárodní konference

konference

Praha

2011

Referát publikován

Poškozený a oběť z trestněprávního a kriminologického pohledu

konference

Praha

2012

Referát publikován

Trestní odpovědnost právnických osob v ČR – bilance perspektivy

konference

Praha

2013

Referát publikován

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Četné medaile v devadesátých letech

PF UK Praha

 

 

Policejní akademie ČR

 

 

Kriminalistický ústav Ministerstva vnitra ČR

 

Právník roku

Praha

2007

Zvláštní ocenění na Kralovarských právnických dnech za monografii „Systém českého trestního práva“ Solnař, Fenyk, Císařová, Vanduchová

Karlovy Vary

2009

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

německy

aktivně

rusky

aktivně

anglicky

aktivně

francouzsky

aktivně

polsky

aktivně

Částečně bulharsky

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L., Císařová D. , et al.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Hořák J., Císařová D.Problematika totožnosti skutku2017článek v časopise2533-736X
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Fenyk J., Císařová D., Gřivna T.Trestní právo procesní2015kniha978-80-7478-750-8
Roubíčková N., Brojáč J., Císařová D.Rodičovství a homosexualita2015článek v časopise1805-0824
Císařová D.Několik úvah nad článkem JUDr. Lichnovského o tzv. spolupracujícím obviněném2015článek v časopise1210-9150
Císařová D., Brojáč J., Roubíčková N.Parenthood and homosexuality within the context of assisted reproduction - are we ready for homoparental families?2015článek v časopise1805-8396
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Císařová D.Lichva - trestný čin a společenský jev (JUDr. Ladislav Koudelka "Lichva - trestný čin a společenský jev". Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014)2014článek v časopise1211-2860
Císařová D.Tomáš Doležal: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva2013článek v časopise1210-6348
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Císařová D.Návrhy na úpravu pojmu lex artis v současné právní situaci v České republice2013část knihy978-80-247-5126-9
Ptáček R., Bartůněk P., Císařová D., Čeledová L., Čepický P., Čevela R., Drábková J., Haškovcová H., Kalvach P., Krška Z., Báca M., Mach J., Měšťák J., Mlynářová D.Lege artis v medicíně2013kniha978-80-247-5126-9
Císařová D.Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář2012článek v časopise1210-6348
Peterková H., Císařová D., Sovová O., Holčapek T.The Phenomenon of Harmonisation in European Medical Law2012článek v časopise0723-1393
Císařová D., Šubrt M.Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení v trestních věcech mladistvých a v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let se zaměřením na předsoudní stadia trestního řízení2011článek v časopise1211-2860
Císařová D., Sovová O.Základy trestního práva procesního2011kniha978-80-7435-093-1
Sovová O., Císařová D.Trestněprávní otázky ve zdravotnictví2011část knihy978-80-87212-72-1
Císařová D.Několik zamyšlení nad knihou Slovník kriminalistických pojmů a osobností autorů Jiřího Strause a Františka Vavery2011článek v časopise1210-9150
Císařová D., Sovová O.Ochrana soukromí při poskytování zdravotní péče2011část knihy978-80-7400-388-2
Císařová D., Šubrt M.Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení v trestních věcech2011část knihy978-80-89447-57-2
Císařová D., Sovová O.Privacy in Health Care2011část knihy978-80-210-5697-8
Císařová D., Sovová O.Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny a její aplikace v České republice2011část knihy978-80-87284-23-0
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L., Císařová D. , et al.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Císařová D.Neposkytnutí pomoci a další trestněprávní dopady respektování pokynů DNR2010část knihy978-80-87146-31-6
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Císařová D.Krátké zamyšlení nad teorií a praxí zákona č.40/2009 Sb.2010článek v časopise1211-2860
Fenyk J., Císařová D.Meziválečné trestní právo a věda trestního práva v Československu2010část knihy978-80-246-1718-3
Sovová O., Císařová D., Rezková J.Aktualnaja pravovaja problematika prekraščenija lečenija pacientov v Češskoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Císařová D., Sovová O.Dítě a jeho ochrana jako oběti trestného činu2009část knihy978-80-7357-432-1
Císařová D.Několik poznámek ke koncepci základních zásad v návrhu nového trestního řádu2009část knihy978-80-903400-9-1
Solnař V., Fenyk J., Císařová D., Vanduchová M.Systém českého trestního práva2009kniha978-80-254-4033-9
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Císařová D.Aktuální otázky statusu oběti trestného činu resp. poškozeného2009část knihy978-8082-261-3
Císařová D., Sovová O.Europeizace ochrany základních práv v oblasti zdravotnictví2009část knihy978-80-246-1662-9
Císařová D.Vyšetřování trestných činů ublížení na zdraví během léčebného procesu2009článek v časopise1211-6432
Císařová D.Edgar Maria Foltin2009část knihy978-80-7201-750-8
Císařová D., Sovová O.Povinnost mlčenlivosti příslušníka regulované profese a odpovědnost za její porušení2009část knihy978-80-87212-23-3
Císařová D.Předmluva recenzentky2009část knihy978-80-7201-737-9
Gřivna T., Císařová D.Základní zásady trestního řízení2008část knihy978-80-7357-348-5
Císařová D.Několik poznámek na konferenci o koncepci nového trestního řádu. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Císařová D.Aktuální otázky statusu oběti trestního činu resp. poškozeného. 2008část knihy978-80-7251-292-8
Císařová D.Problematika ochrany dětských obětí sexuálních deliktů a dalších závažných deliktů v trestním řízení ČR.2008část knihy80-86559-57-2
Císařová D.Úvaha a zamyšlení nad českými pracemi o historii práva Dálného východu ( k vydání knihy 'Přehled dějin vietnamského práva' Prof JUDr PhDr mult M Tomáška, DrSc ) 2008článek v časopise1211-2860
Císařová D.K problematice právního statusu oběti trestného činu (poškozeného) 2008článek v časopise1211-2860
Císařová D.Michal Tomášek: Přehled dějin vietnamského práva Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Scripta Iuridica č 4, Praha 2008, 106 s. , 187 Kč 2008článek v časopise1210-6348
Císařová D.Úmluva o lidských právech a biomedicíně a její implementaci do národního právního řádu 2008část knihy978-80-254-3530-4
Císařová D., Šubr L.Některé aktuální problémy, týkající se Schengenské dohody o sovobodě pohybu osob v EU a finanční kriminality 2008článek v časopise1211-2860
Císařová D.Několik drobných podnětů a úvah v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu2007článek v časopise1214-3758
Císařová D.Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí jakožto formy organizované kriminality2007článek v časopise1211-2860
Císařová D.Sexuální delikty a organizovaná kriminalita (Aktuální otázky)2007článek v časopise0323-0619
Císařová D.Několik zamyšlení nad některými problémy návrhu nového trestního zákona 2007článek v časopise0323-0619
Císařová D.Aktualnyje problemy obstojatelstv, isključajuščich protipravnost2007článek v časopise
Císařová D.Ivor, Jaroslav a kol.: Trestné právo procesné. Iura Edition, Bratislava 2006, 993 s. Nakladatelství IURA EDITION2007článek v časopise1210-6348
Gřivna T., Císařová D.Hlava IV. Základní zásady trestního řízení2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Císařová D.Hlava V. Subjekty trestního řízení2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Císařová D.Hlava VIII. Obviněný, podezřelý a obhájce.2006část knihy80-7201-594-X
Císařová D.Der Geschädigte und die Europäisierung des Strafverfahrens 2006část knihy80-85889-68-4
Císařová D.Úvod - Vortwort der Lektoren 2006část knihy80-85889-68-4
Císařová D.Recenze publikace Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního procesu2006část knihy80-246-1231-3
Císařová D.Bohumil Pikna: Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled) Praha, Linde 2006, s. 403 2006článek v časopise1335-6461
Císařová D.Trestní právo procesní2006kniha80-7201-594-X
Císařová D.Pikna, Bohumil. Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie /právní náhled/, Praha : Linde, 20062006článek v časopise1210-6348
Císařová D.Tomášek, Michal: Dějiny čínského práva. Nakladatelství Academia, Praha 2004, 347 s.2005článek v časopise1210-6348
Císařová D.Die Reform des Strafverfahrens in der Tschechischen Republik2005část knihy3-86113-877-8
Císařová D.Die Reform des Strafverfahrens in der Tschechischen Republik2005část knihy3-86113-877-8
Císařová D.Tomášek, Michal: Dějiny čínského práva. Nakladatelství Academia, Praha 2004, 347 s.2005článek v časopise1210-6348
Císařová D.Několik poznámek k zákonu č. 218/2003 Sb. (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)2004článek v časopise1210-6348
Císařová D., Sovová O.Trestní právo a zdravotnictví2004kniha80-86199-75-4
Císařová D., Sovová O.Úvod2004část knihy80-86199-75-4
Císařová D., Sovová O.Základní pojmy a prameny medicínského práva2004část knihy80-86199-75-4
Císařová D., Sovová O.Ochrana lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, úmluvy o lidských právech v oblasti biomedicíny2004část knihy80-86199-75-4
Císařová D., Sovová O.Úmluva o biomedicíně2004část knihy80-86199-75-4
Císařová D.B. Pikna: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce)2004článek v časopise0231-6625
Císařová D.K novým aspektům postihu prostituce (ratio legis § 217a a 217b trestního zákona)2004článek v časopise1211-2860
Císařová D.Trestní právo procesní2004kniha80-7201-463-3
Císařová D.Základní zásady trestního řízení2004část knihy80-7201-463-3
Císařová D.Subjekty trestního řízení2004část knihy80-7201-463-3
Císařová D.Obviněný, podezřelý a obhájce2004část knihy80-7201-463-3
Císařová D.Věda českého trestního práva v období 1945-19892004část knihy80-246-0863-4
Císařová D.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2003část knihy80-86559-23-8
Fenyk J., Císařová D.Společenská nebezpečnost a materiální protiprávnost jako dvě formy vyjádření jediného znaku trestní odpovědnosti2003článek v časopise1211-2860
Solnař V., Fenyk J., Císařová D.Základy trestní odpovědnosti2003kniha80-86199-74-6
Fenyk J., Císařová D.Společenská nebezpečnost a materiální protiprávnost jako dvě formy vyjádření jediného znaku trestní odpovědnosti (pokračování)2003článek v časopise1211-2860
Císařová D.K otázce dovolání podle trestního řádu (k článku Mgr. Milana Richtera v časopise Trestní právo 12/2001 'Časová působnost trestního řádu ve vztahu k dovolání')2002článek v časopise1211-2860
Císařová D.Trestní právo a trestní řízení na území nynější České republiky 1945-19892002část knihy80-246-0217-2
Císařová D.Trestní právo procesní2002kniha80-7201-374-2
Císařová D.Základní zásady trestního řízení2002část knihy80-7201-374-2
Císařová D.Subjekty trestního řízení2002část knihy80-7201-374-2
Císařová D.Obviněný, podezřelý a obhájce2002část knihy80-7201-374-2
Císařová D.Právní styk s cizinou2002část knihy80-7201-374-2
Císařová D.§ 2412002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.Rekodifikace sexuálních trestných činů2002část knihy80-86559-12-2
Čížková J., Císařová D.Rekodifikace sexuálních trestných činů2002článek v časopise1211-2860
Císařová D.Pacta sunt servanda (několik úvah na aktuální téma)2002článek v časopise1211-6432
Císařová D., Sovová O.Landesbericht Tschechische Republik2002část knihy3-540-43449-6
Císařová D., Čížková J.Úvahy o účinnosti nové skutkové podstaty § 175a trestního zákona 'Křivé tlumočení' v praxi2002článek v časopise1211-5347
Císařová D.§ 11 až 142002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 1792002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 1802002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 2072002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 2092002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 2192002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 2202002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 2272002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 2282002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.§ 2082002část knihy80-7317-009-4
Císařová D.Novelizace a rekodifikace trestního řádu ČR a aktuální problémy teorie dokazování v trestním řízení2001článek v časopise1211-2860
Císařová D.Trestní právo procesní2001kniha80-7201-268-1
Císařová D.Základní zásady trestního řízení2001část knihy80-7201-268-1
Císařová D.Subjekty trestního řízení2001část knihy80-7201-268-1
Císařová D.Obviněný a obhájce2001část knihy80-7201-268-1
Císařová D.Společenský zástupce2001část knihy80-7201-268-1
Císařová D.Význam a legislativní úpravy pro problematiku ochrany dětí před úrazy2001část knihy
Císařová D.Ke koncepci postihu trestných činů proti lidské důstojnosti2001článek v časopise1211-2860
Císařová D.Vystoupení na semináři konaném ministerstvem spravedlnosti k návrhu koncepce nové kodifikace trestního práva2000část knihy80-210-2469-0
Císařová D., Sovová O.Trestní právo a zdravotnictví2000kniha80-86199-09-6
Císařová D.Některé zajímavé juristické aspekty zákona č.101/2000 Sb.2000článek v časopise1211-5347
Císařová D.K nové koncepci okolností vylučujících protiprávnost2000článek v časopise1211-2860
Císařová D., Strejc P.Podklady pro soudnělékařská posouzení - některé trestněprocesní problémy2000článek v časopise1211-6432
Císařová D.Lékař jako svědek nebo znalec před soudem?1999článek v časopise1211-6432
Císařová D.Einige wenige Worte über die vielen Aufenthalte an der Juristischen Fakultät der Universität Passau1999článek v časopise
Císařová D.Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny1999článek v časopise1211-6432
Císařová D., Hasch K., Jelínek J., Mandák V., Růžek A., Sovák Z., Štěpán J.Trestní právo procesní1999kniha80-7201-141-3
Císařová D.Základní zásady trestního řízení1999část knihy80-7201-141-3
Císařová D.Subjekty trestního řízení1999část knihy80-7201-141-3
Císařová D.Obviněný a obhájce1999část knihy80-7201-141-3
Císařová D.Společenský zástupce1999část knihy80-7201-141-3
Císařová D.Iura novit curia (několik poznámek k článku dr. Dolenského "Momentum partus")1998článek v časopise1211-2860
Císařová D.Subjekty trestního řízení (podněty pro rekodifikaci trestního řádu)1998článek v časopise1211-2860
Císařová D.Presumpce neviny jako základní zásada trestního řízení v demokratickém státě (úvahy a podněty pro rekodifikaci)1998článek v časopise1211-2860
Císařová D.Alleinhandeln und Zusammenwirken aus tschechischen Sicht1998část knihy3-86113-951-0
Císařová D.Několik poznámek k otázce narovnání jako zvl. způsobu řízení, rativ legis a vztah k předpisům práva občanského1998článek v časopise1211-2860
Císařová D.Několik podnětů z mezinárodní konference k 25. výročí založení ISISC1998článek v časopise1211-2860
Císařová D.Normdurchsetzung in Osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989), Band 4 Tschechoslowakei1998část knihy
Císařová D.Hlava VI,VII,VIII,XVI,XXIV1997část knihy
Císařová D.Právní odpovědnost lékaře1997článek v časopise
Císařová D.Žena a trestní právo.In:Právní postavení žen v České republice1997článek v časopise0323-0619
Císařová D.Právní úprava nepříčetnosti v trestním zákoně České republiky.1995část knihy
Císařová D.Trestněprocesní problematika spojená s ustanoveními o nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti1995část knihy
Císařová D., Vanduchová M.Nepříčetný pachatel : (aktuální praktické i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti -srovnávací studie)1995kniha
Císařová D., Vanduchová M.Úvod1995část knihy
Musil J., Válková H., Císařová D.Landesbericht Tschechoslowakei1995část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111