doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 310

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 105 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 10:00 - 11:30 hod konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem


Členství
Vědecká rada PF
Disciplinární komise
Kolegium děkana
Přijímací komise
Oborová rada Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Oborová rada Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Oboroví garanti
Oboroví garanti
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Teoretické právní vědy (D; P6801; 3 roky; PF; cs; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)
Rada garantů Theoretical Legal Science (D; P6801; 3 roky; PF; en; P,K)

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

- Odpovědnost za správní delikty
Řízení o správních deliktech
Správní řízení

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1981

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2013

Odpovědnost za správní delikty

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1981

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1981/1984

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistentka

1,0

1984/2013

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborná asistentka

1,0

2013/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docentka

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Správní právo (správní trestání, správní řízení)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2005-2011

Kvalitativní a kvantitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 002160804

MŠMT

řešitel

2011

Správní dozor

SVV

Univerzita Karlova

řešitel

2012/dosud

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Program rozvoje vědních oblastí na Unverzitě Karlově, P 06

Unverzita Karlova

řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1986

UNI Hamburg

Německo

2 týdny

studijní

2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012

UNI Passau

Německo

vždy týden až 10 dní

studijní

2006

UNI Regensburg

Německo

1 týden

studijní

2011

UNI Wien

Rakousko

1 týden

studijní

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1996/1998

Akademický senát

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2011/2013

Knihovní komise

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2006/dosud

Disciplinární komise

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2014/dosud

Proděkanka pro celoživotní vzdělávání

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1991/dosud

Rozkladová komise Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitraCR

člen

2011/dosud

Rozkladová komise ČNB

Česká národní banka

člen

2005/dosud

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu

Ministerstvo vnitra ČR

člen

2011/dosud

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

Ministerstvo vnitra ČR

člen

2004/2006

Legislativní rada vlády

Vláda ČR

člen

2007/dosud

Komise pro reformu správního trestání

Ministerstvo vnitra ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Právo jako zjednocovateĺ Európy – veda a prax

konference

Bratislava/Slovensko

2010

Postavení obviněného v řízení o správních deliktech (vybrané problémy)

Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právněj teórii a praxi

konference

Trnava/Slovensko

2012

Ústavní aspekty správního trestání

Posobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike

konference

Častá-Papiernička/Slovensko

2012

Rozhodování o správních deliktech a plná jurisdikce správních soudů

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

konference

Praha/Česká republika

2011

Osobní aspekty správní odpovědnosti z hlediska zásady rovnosti

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy

konference

Praha/Česká republika

2013

Vztah trestných činů právnické osoby a správních deliktů právnické osoby

Veřejné a soukromé právo a právo evropské

konference

Praha/Česká republika

2014

K právnímu postavení právnických osob

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Veřejné a soukromé právo a právo evropské

Praha/Česká republika

2014

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Němčina

aktivně

Angličtina

pasivně

Ruština

aktivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Hořák J., Pelc V., Šámal P., Bohuslav L., Říha J., Šelleng D., Mulák J., Musil J., Vanduchová M., Císařová D., Sovová O., Prášková H. , et al.Deset let od přijetí českého trestního zákoníku2019kniha978-80-7502-354-4
Pomahač R., Kopecký M., Pítrová L., Prášková H., Staša J.Správní právo. Casebook2018kniha978-80-7552-938-1
Prášková H.K přechodu odpovědnosti právnické osoby za přestupek2018část knihy978-80-85305-53-1
Prášková H.Beneficium Cohaesionis v trestním řízení a v řízení o přestupcích2018část knihy978-80-7400-709-5
Prášková H.K přechodu odpovědnosti právnické osoby za přestupek2018část knihy978-80-85305-53-1
Prášková H.Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku2018článek v časopise0139-6005
Prášková H.Odůvodnění správního rozhodnutí jako součást práva na spravedlivý proces2018část knihy978-80-7160-480-8
Prášková H.Beneficium cohaesionis v řízení o přestupcích2018článek v časopise0139-6005
Prášková H.Funkčnost soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku2018část knihy978-80-88266-25-9
Prášková H.Správní odpovědnost podle stavebního zákona2018část knihy978-80-87975-85-5
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Prášková H.Nové přestupkové právo2017kniha978-80-7502-221-9
Prášková H.Jednání za právnickou osobu ve správním řízení2017článek v časopise1210-6410
Prášková H.Základní východiska nové úpravy správního trestání2017část knihy978-80-7502-250-9
Prášková H.Veřejné a soukromé ve správním trestání2017část knihy978-80-87975-64-0
Prášková H.Ústavní základy správního trestání2017část knihy978-80-7400-680-7
Prášková H.Renesance doktríny zneužití práva2017část knihy978-80-87284-64-3
Prášková H.Odpowiedzialnosc za przestepstwa i za delikty administracyjne w Republice Czeskiej2016článek v časopise0031-0980
Prášková H.Postavení osoby, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma2016článek v časopise0139-6005
Prášková H.Správní trestání2016část knihy978-80-7400-624-1
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Gřivna T., Gerloch A., Kopecký M., Prášková H., Šámal P., Tlapák Navrátilová J., Mlsna P.Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století2016kniha978-80-7380-593-7
Prášková H.Právo na obhajobu v řízení o správních deliktech2016část knihy978-80-7380-593-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Prášková H."Evropské" požadavky a existence správního trestání2016část knihy978-80-7160-430-3
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy2015část knihy978-80-7400-567-1
Prášková H.K uplatňování principu ne bis in idem ve správním trestání2015část knihy978-80-7502-080-2
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Prášková H.Důkazní břemeno v řízení o správních deliktech2015část knihy978-80-7160-411-2
Prášková H.7.1. Veřejná správa a správní trestání2015část knihy978-83-7490-906-8
Prášková H.7.4. Princip nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege2015část knihy978-83-7490-906-8
Prášková H.7.6. Princip ne bis in idem2015část knihy978-83-7490-906-8
Prášková H.7.8. Princip presumpce neviny2015část knihy978-83-7490-906-8
Prášková H.7.9. Právo na projednání správního deliktu v přiměřené lhůtě2015část knihy978-83-7490-906-8
Prášková H., Staša J., Čebišová T., Henych V.Vzpomínky na Vladimíra Vopálku od kolegů a přátel2014článek v časopise0139-6005
Prášková H.K právnímu postavení právnických osob2014část knihy978-80-87975-10-7
Černín K., Dobosz P., Hálová M., Handrlica J., Humlíčková P., Kopecký M., Kryska D., Mácha A., Malast J., Maslen M., Pomahač R., Pouperová O., Pospíšilová E., Prášková H.Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu2014kniha978-80-87975-10-7
Válková H., Prášková H.Podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů2014část knihy978-80-7400-513-8
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Prášková H. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Prášková H.Základy odpovědnosti za správní delikty2013kniha978-80-7400-456-8
Pomahač R., Handrlica J., Kryska D., Pítrová L., Prášková H., Staša J., Svoboda P.Veřejná správa za rozcestím : Právní reflexe2013kniha978-80-87146-92-7
Prášková H.Probleme der Haftung für Verwaltungsdelikte in der Tschechischen Republik2013článek v časopise0941-6293
Prášková H.Delicts Against Payment Discipline2013článek v časopise2060-4599
Prášková H.Vznik oprávnění uplynutím lhůty podle zákona o volném pohybu služeb2011článek v časopise1210-8278
Prášková H.Princip nemo tenetur v řízení o správních deliktech2011část knihy978-80-7400-388-2
Prášková H.Osobní působnost zákonů upravujících správní delikty2011článek v časopise0139-6005
Prášková H.Směrnice o volném pohybu služeb a její implementace v českém právu2011část knihy978-80-8082-460-0
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Prášková H. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Prášková H.Osobní aspekty správní odpovědnosti z hlediska zásady rovnosti2011část knihy978-80-87284-23-0
Prášková H.Europeizace trestního práva správního2010článek v časopise1210-6410
Prášková H.Právní a procesní nástupnictví ve správním řízení2010článek v časopise0323-0619
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy2010část knihy978-80-7400-357-8
Prášková H.Postavení obviněného v řízení o správních deliktech (vybrané problémy)2010část knihy978-80-7160-304-7
Prášková H.Objem polnomočij organov gosudarstvennogo upravlenija v Češskoj Respublike v sfere naznačenija administrativnych nakazanij2010článek v časopise0131-8039
Prášková H.Odpovědnost mladistvých za správní delikty2009část knihy978-80-7357-432-1
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Prášková H. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Prášková H.Působení Rady Evropy na trestní právo správní2009část knihy978-80-8082-269-9
Prášková H.Časová působnost zákonů upravujících správní delikty2009článek v časopise0139-6005
Prášková H.Aktuální problémy vztahu soudního a správního trestání2009část knihy978-80-246-1662-9
Prášková H.Správní trestání2009část knihy978-80-7400-049-2
Prášková H.Trvající správní delikty. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Prášková H.Dochází u nás k hypertrofii správní represe?2008část knihy978-80-86855-34-9
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy2008část knihy978-80-7179-806-4
Prášková H., Mates P., Čechmánek B., Staša J.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy 2008část knihy978-80-79-806-4
Prášková H.Trvající správní delikty2008část knihy978-80-7357-365-2
Prášková H.Správní trestání právnických osob v Německu2007článek v časopise1213-5313
Prášková H.Správní trestání2006část knihy80-7179-442-2
Prášková H.Část pátá. Správní trestání2006část knihy80-7179-442-2
Prášková H.Nový správní řád a řízení o správních deliktech2005část knihy80-7357-109-9
Prášková H.Nový správní řád a řízení o správních deliktech2005část knihy80-7357-109-9
Prášková H.Nový správní řád a řízení o správních deliktech2005část knihy80-7357-109-9
Prášková H.Správní trestání2003část knihy80-7179-671-9
Prášková H.Rozhodování soudu ve věcech správního trestání2003část knihy80-86395-65-0
Prášková H.Rozhodování soudu ve věcech správního trestání2003část knihy80-86395-65-0
Prášková H.Kapitola XI. Správní trestání2003část knihy80-7179-671-9
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy2002část knihy80-7179-789-8
Prášková H.Ukládání sankcí při souběhu správních deliktů2002část knihy80-86395-47-2
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy2002část knihy80-7179-789-8
Prášková H.K některým otázkám reformy správního trestání2002článek v časopise0139-6005
Prášková H.Ukládání sankcí při souběhu správních deliktů2002část knihy80-86395-47-2
Prášková H.Správní trestání2001část knihy80-7179-470-8
Prášková H., Musil J., Faldyna F.Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda2001článek v časopise1211-2860
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy2000část knihy80-7179-224-1
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy2000část knihy80-7179-224-1
Prášková H.Zánik trestnosti správních deliktů právnických osob2000článek v časopise1211-0825
Prášková H.Aktuální problémy správního trestání2000část knihy80-223-1505-2
Prášková H.Východiska budoucí právní úpravy správního trestátní1999článek v časopise1210-0900
Prášková H.Východiska budoucí právní úpravy správního trestátní1999článek v časopise1210-0900
Prášková H.Východiska budoucí právní úpravy správního trestání1999článek v časopise1210-0900
Prášková H.Správní trestání1998část knihy80-7179-184-9
Prášková H.Veřejná správa a právo. Pocta prof.Judr.Dušanu Hendrychovi1998článek v časopise0139-6005
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy1995část knihy80-7179-033-8
Prášková H.Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy1995část knihy

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111