prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Oblast specializace:
především pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; z ostatních právních oborů pak zejména mezioborové průniky a styčné plochy související s výkonem závislé práce (zejména v rámci správního práva, práva občanského a dalších právních oborů), např. služební vztahy, whistleblowing, sportovní právo, ale i rozhodčí řízení, alternativní metody řešení sporů aj.

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Flídr J., Havel B., Brodec J., Josková L., Rozehnal A., Zvára M., Štenglová I., Lála D., Slavíková L., Hurychová K., Sztefek M., Patěk D., Králik D., Pichrt J.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 1 Pocta Stanislavě Černé2019kniha978-80-7598-426-5
Pichrt J.Společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení2019část knihy978-80-7380-752-8
Pichrt J., Štefko M.Labor Law in the Czech Republic2018kniha978-94-035-0322-6
Pichrt J.Current Challenges in Czech Labour and Social Security Law in Historical Context2018část knihy978-94-035-0093-5
Pichrt J., Štefko M.THE ROLE OF COLLECTIVE BARGAINING IN CZECH LABOUR LAW2018článek v časopise1805-8396
Koldinská K., Tröster P., Hůrka P., Lang R., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tomeš I., Vysokajová M., Voříšek V.Právo sociálního zabezpečení2018kniha978-80-7400-692-0
Pichrt J., Poruban A., Stonjek P., Demová K., Matějka Řehořová L., Morávek J., Elischer D., Mocek O., Andrášek M., Steininger M., Přenosilová K., Staša J., Kopecký M., Vácha J.Sdílená ekonomika a delikty2018kniha978-80-7598-235-3
Pichrt J.Memoranda, ubytovací poplatky ... a co dál?2018část knihy978-80-7598-235-3
Tomšej J., Pichrt J., Morávek J., Falada D., Lang R., Matějka Řehořová L., Stonjek P., Štefko M.Zaměstnávání cizinců v České republice2018kniha978-80-7598-233-9
Pichrt J.Problematika sdílené ekonomiky a ochrana výkonu závislé práce2018článek v časopise2336-4114
Pichrt J., Švandelíková K.Nedodržování pravidel generuje na straně aktérů sdílené ekonomiky neoprávněné výhody : Rozhovor2018článek v časopise2336-4114
Pichrt J.Problematika sdílené ekonomiky a ochrana výkonu závislé práce2018příspěvek na konferenci
Pichrt J.Memoranda, ubytovací poplatky a co dál?2018příspěvek na konferenci
Pichrt J.Od ochrany zdraví při práci ke složení Nejvyššího soudu USA2018příspěvek na konferenci
Pichrt J., Koldinská K., Hůrka P., Stránský J., Štefko M., Štangová V.Labor Law and Social Protection in a Globalized World : Changing Realities in the Selected Areas of Law and Policy2018kniha978-94-035-0093-5
Pichrt J.Kogentní a dispozitivní normy v pracovním právu - včera, dnes ... a zítra?2017část knihy978-80-7552-595-6
Pichrt J.Několik poznámek k pracovním vztahům domovníků, obchodních pomocníků a domácích zaměstnanců v období první republiky2017část knihy978-80-87284-64-3
Pichrt J., Barancová H., Hůlka T., Řehořová L., Tkadlec M., Mlýnková A., Poruban A., Tomšej J., Vácha J., Dařílková L., Boháč R., Králik D., Petrášek Z., Martiník P.Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?2017kniha978-80-7552-874-2
Pichrt J.Několik tezí k tématu: Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?2017část knihy978-80-7552-874-2
Pichrt J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 1-112017část knihy978-80-7552-609-0
Pichrt J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 22-292017část knihy978-80-7552-609-0
Pichrt J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 276-2992017část knihy978-80-7552-609-0
Pichrt J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 307a-3092017část knihy978-80-7552-609-0
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2017kniha978-80-7400-667-8
Pichrt J.Alternativní řešení pracovněprávních sporů - strašák současnosti či naděje budoucnosti?2017část knihy978-80-210-8528-2
Pichrt J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 320-3222017část knihy978-80-7552-609-0
Pichrt J.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 22-322017část knihy978-80-7552-609-0
Pichrt J., Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Doležílek J., Drápal L., Knebl P., Morávek J., Novotný Z., Ptáček L., Putna M., Rothová E., Stádník J., Štefko M.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.2017kniha978-80-7552-609-0
Pichrt J.Opening Address by Professor Jan Pichrt at the XII European Regional Congress of the International Labour and Social Security Law2017článek v časopise1805-8396
Pichrt J.Souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem2017příspěvek na konferenci
Pichrt J.Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?2017příspěvek na konferenci
Pichrt J.Current challenges in the Czech Labour and Social Security Law in historical context2017příspěvek na konferenci
Pichrt J.Vývoj pracovněprávní legislativy2017příspěvek na konferenci
Pichrt J.Pracovněprávní aspekty sdílené ekonomiky2017příspěvek na konferenci
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Pichrt J. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Pichrt J.Current challenges in the Czech Labour and Social Security Law in historical context (opening address)2017příspěvek na konferenci
Pichrt J., Morávek J.Whistleblowing: National Report for the Czech Republic2016část knihy978-3-319-25575-0
Pichrt J., Bělina M.Poslanecké pozměňovací návrhy k zákonu o vysokých školách - zamyšlení k paralelám některých minulých i současných poslaneckých iniciativ2016článek v časopise1213-189X
Pichrt J., Kopecký M.Poznámka ke skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance2016článek v časopise1210-6410
Pichrt J., Štefko M., Morávek J.Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích2016kniha978-80-7552-137-8
Pichrt J., Kopecký M., Morávek J., Adamec M., Aldorf L., Čebisová T., Doušová J., Eliášová K., Hálová M., Horáková M., Janoušek M., Jouzová L., Kačerová L., Kahle B.Služební vztahy a výkon závislé práce2016kniha978-80-7552-429-4
Pichrt J.Bude doba dočasné "hojnosti" využita pro koncepční novelizaci zákoníku práce, či (zne)užita pro projevy partikulárního právního revizionismu?2016článek v časopise0323-0619
Pichrt J., Koldinská K.The Right to Social Security in the Constitution of the Czech Republic2016část knihy978-92-2-130400-5
Pichrt J., Koldinská K.The Right to Social Security in the Czech Constitutional System2016článek v časopise1429-9585
Pichrt J.Mezi soukromým a veřejným2016část knihy978-80-7552-429-4
Pichrt J.Pestré podoby výkonu závislé práce2016příspěvek na konferenci
Pichrt J.Nejnovější judikatura vyšších soudů k problematice skončení pracovního poměru a tzv. souběhu2016příspěvek na konferenci
Pichrt J.Práce člena pro družstvo před a po rekodifikaci2015článek v časopise0323-0619
Pichrt J., Štefko M.Labor Law in the Czech Republic2015kniha978-90-411-5673-0
Pichrt J.Alternativní způsoby rozhodování pracovněprávních sporů2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J.Dočasné přidělení2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J.Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J.Překážky v práci na straně zaměstnavatele2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J.Informování, projednání a zástupci zaměstnanců2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J.Agenturní zaměstnávání2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J.Pracovněprávní vztahy (vymezení)2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J.Kolektivní či individuální pracovněprávní spory?2015část knihy978-80-7400-582-4
Pichrt J., Morávek J.Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti2015kniha978-80-7478-975-5
Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 1-22015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 20-222015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J., Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 23-342015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M., Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 51-602015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 63-652015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J., Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 71-752015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M., Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 87-972015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 104-1062015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 129-1432015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 1782015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J.Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích a polská inspirace2015článek v časopise1210-6410
Pichrt J.Zákoník práce, komentář § 22-292015část knihy978-80-7400-290-8
Pichrt J.Zákoník práce, komentář § 151-2102015část knihy978-80-7400-290-8
Pichrt J.Zákoník práce, komentář § 276-2992015část knihy978-80-7400-290-8
Pichrt J.Zákoník práce, komentář § 307a-3092015část knihy978-80-7400-290-8
Pichrt J.Zákoník práce, komentář § 320-3222015část knihy978-80-7400-290-8
Pichrt J., Stádník J.Zákoník práce, komentář § 101-1082015část knihy978-80-7400-290-8
Pichrt J., Stádník J.Zákoník práce, komentář § 3232015část knihy978-80-7400-290-8
Pichrt J., Štefko M.Alternative ways of dispute resolution in Czech employment relations2015článek v časopise2064-6526
Pichrt J.Některé aspekty atypických zaměstnání a zaměstnanosti z pohledu individuálního i kolektivního pracovního práva2015část knihy978-80-7478-975-5
Pichrt J., Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Kahle B., Kaucký J., Kopecký M., Morávek J., Rothová E., Smejkal L., Stádník J., Štefko M., Tomší I.Zákon o státní službě : Komentář2015kniha978-80-7478-843-7
Pichrt J.K některým aspektům vztahu občanského a zákoníku práce2014článek v časopise1210-6410
Pichrt J., Morávek J.The Czech Republic and whistleblowing2014článek v časopise1805-8396
Pichrt J., Morávek J.Ještě jednou k sankcím za výkon nelegální práce2014článek v časopise1210-6410
Pichrt J.Vybrané aspekty vztahu občanského a pracovního kodexu2014část knihy978-80-7380-509-8
Pichrt J.Sporné či nesporné řízení - to je otázka2014část knihy978-83-7490-769-9
Pichrt J., Dvořák T., Scheu H., Hamerník P., Eichlerová K., Bělina T., Stádník J., Morávek J., Štefko M., Hořáková J., Gábriš T., Čollák J., Kvočáková L., Frťalová A.Sport a (nejen) pracovní právo2014kniha978-80-7478-655-6
Pichrt J., Drápal L.Část první. Obecné výklady; Hlava V. Pracovněprávní vztahy2014část knihy978-80-7400-283-0
Pichrt J.Vznik pracovního poměru2014část knihy978-80-7478-440-8
Pichrt J.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava VIII. Právní vztahy účasti na práci2014část knihy978-80-7400-283-0
Pichrt J.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava IX. Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů2014část knihy978-80-7400-283-0
Pichrt J.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XVII. Překážky v práci (s výjimkou kap. 4/II.1.2 až II/1.4)2014část knihy978-80-7400-283-0
Pichrt J., Bognárová V.Část třetí. Kolektivní pracovní právo. Hlava XXV. Subjekty pracovněprávních vztahů. Oddíl 6.-8.2014část knihy978-80-7400-283-0
Pichrt J., Bělina M.Část čtvrtá. Zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost. Hlava XXVIII. Zabezpečování zaměstnání. Oddíl III. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce2014část knihy978-80-7400-283-0
Pichrt J.Profesionální sportovec zaměstnancem?2014část knihy978-80-7478-655-6
Pichrt J., Koldinská K.The Right to Social Security in the European Constitutions2014článek v časopise2336-5811
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2014kniha978-80-7400-283-0
Hůrka P., Koldinská K., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M.Pracovní právo v bodech s příklady2014kniha978-80-7478-440-8
Pichrt J.Dočasné přidělení a agenturní zaměstnávání po 1. 1. 20122013článek v časopise1210-6410
Pichrt J., Hůrka P.Povinné vstupní lékařské prohlídky externistů na vysokých školách?2013článek v časopise1213-189X
Pichrt J., Morávek J.O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce2013článek v časopise1210-6410
Pichrt J., Koldinská K., Morávek J., Hejduk V., Rejchrt L., Stádník J., Štefko M.Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech2013kniha978-80-7400-481-0
Pichrt J., Štangová V.Zpráva o XX. světovém kongresu pracovního práva a sociálního zabezpečení konaném v září 2012 v Santiagu de Chile2013článek v časopise0231-6625
Pichrt J.Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích - minulost, současnost a budoucnost2013článek v časopise1210-6410
Pichrt J.Několik poznámek k whistleblowingu, loajalitě zaměstnance a k legislativním návrhům2013část knihy978-80-7478-393-7
Pichrt J.K atypickým zaměstnáním2013část knihy978-80-7400-481-0
Pichrt J.Agenturní zaměstnávání a jeho právní základ; geneze právní úpravy agenturního zaměstnávání2013část knihy978-80-7400-481-0
Pichrt J.K subjektům – účastníkům procesu agenturního zaměstnávání2013část knihy978-80-7400-481-0
Pichrt J.Smluvní vztahy při agenturním zaměstnávání, podmínky přidělení a jeho průběh2013část knihy978-80-7400-481-0
Pichrt J.Kolektivní pracovní právo a agenturní zaměstnávání2013část knihy978-80-7400-481-0
Pichrt J.Aktuální otázky skončení pracovního poměru a s ním související spory2013část knihy978-80-7380-443-5
Hůrka P., Koldinská K., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Vysokajová M.Pracovní právo v bodech s příklady2012kniha978-80-7357-846-6
Bělina M., Drápal L., Hůrka P., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2012kniha978-80-7400-405-6
Pichrt J.Část první. Obecné výklady; Hlava V. Pracovněprávní vztahy2012část knihy978-80-7400-405-6
Pichrt J.Meze liberalizace v pracovním právu - parametr proměnný v čase2011část knihy978-80-89393-50-3
Pichrt J.Několik úvah k budoucímu směřování vývoje atypických zaměstnání2011část knihy978-80-7160-311-5
Pichrt J.Meze liberalizace v pracovním právu - parametr proměnný v čase2011článek v časopise1210-6410
Bělina M., Pichrt J.Nad návrhem novelizace zákoníku práce (včetně vazby na návrh nového občanského zákoníku)2011článek v časopise1210-6410
Pichrt J.Some reflections on future trends in atypical employment development2011část knihy978-80-7160-311-5
Pichrt J.Od závislé práce přes švarc-systém k sebezaměstnávání2011část knihy978-80-8082-503-4
Pichrt J.Transnational company agreement - nový jev v právu kolektivního vyjednávání2011část knihy978-80-210-5438-7
Pichrt J.La mise en oeuvre de la directive 2008/104 en République tchèque2010článek v časopise1951-0152
Pichrt J.Přináší návrh změn zákoníku práce více flexibility?2010článek v časopise1210-6410
Pichrt J.European works council Czech Republic2010kniha978-90-6544-905-4
Pichrt J.Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání2010kniha978-80-7400-316-5
Pichrt J.O trudovych pravootnošenijach i pravovoj reglementaciji zajemnogo truda v Češskoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Pichrt J.Část třináctá. Hlava pátá. Agenturní zaměstnávání § 308-3092010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J.Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava pátá. Právní úkony. Kolektivní smlouva § 22-292010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J.Od inspirace k uniformní konformitě?2010článek v časopise1210-6410
Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Drápal L., Novotný Z., Pichrt J., Píchová I., Putna M., Rothová E., Součková M., Štefko M.Zákoník práce. Komentář.2010kniha978-80-7400-317-2
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2010kniha978-80-7400-186-4
Pichrt J.Část dvanáctá. Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci § 276-2772010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J.Část třináctá. Hlava desátá. Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích § 320-3232010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J.Právní vztahy účasti na práci2010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J.Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů2010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J., Drápal L.Pracovněprávní vztahy2010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J., Štangová V.Hlava XVII. Překážky v práci2010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J., Bognárová V.Subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů (resp. autor oddílu 6.-8. kapitoly)2010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J., Bělina M.Zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost2010část knihy978-80-7400-186-4
Pichrt J.Budúcnosť Europskej rady zamestnancov v ČR a SR (vo svetle Smernice Európského parlamentu a Rady 2009/38/ES)2010část knihy978-80-7097-840-5
Pichrt J.Vznik pracovního poměru2010část knihy978-80-7357-531-1
Pichrt J., Štefko M.Czech republic (Labour Law and Industrial Relations in the International Encyclopaedia of Laws series)2009kniha978-90-6544-905-4
Pichrt J.General Introduction Chapter 2. Definitions and Notions2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 1. Individual Industrial Relations Chapter 1. Definitions and Concepts2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 1. Individual Industrial Relations Chapter 6. Job Security2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 1. Individual Industrial Relations Chapter 8. Non-competition Clause2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 1. Individual Industrial Relations Chapter 10. Settlement of Disputes2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 2. Collective Industrial Relations Chapter 1. Trade Union Freedom2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 2. Collective Industrial Relations Chapter 2. Trade Unions and Employers‘ Associations2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 2. Collective Industrial Relations Chapter 3. Institutionalized Relations between Employers a Employees2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 2. Collective Industrial Relations Chapter 4. Colective Bargaining2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 2. Collective Industrial Relations Chapter 5. Strikes and Lock-outs2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J.Part 2. Collective Industrial Relations Chapter 6. Settlement of Collective Disputes2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J., Štefko M.General Introduction Chapter 1. General Background2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J., Štefko M.Part 1. Individual Industrial Relations Chapter 7. The Protection of Certain Categories of Worker, and Protection against Discrimination in Employment2009část knihy978-90-654-4905-4
Pichrt J., Morávek J.Whistleblowing2009článek v časopise1801-6014
Pichrt J.Zanikají smrtí zaměstnance pohledávky na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění?2009článek v časopise1210-6348
Pichrt J.Za novelizací zákoníku práce aneb je novelizace zákoníku práce v době recese potřebná?2009článek v časopise1211-3247
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Pichrt J. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Pichrt J.Evropská rada zaměstnanců – implementace směrnice 94/45/ES do právních řádů ČR a SR (ve světle vybraných právních úprav jiných členských států)2009část knihy978–80-7380-025-3
Pichrt J.Niekol´ko poznámok k vplivu recesie na realizáciu pracovnoprávnych vzťahov a sociálnu zodpovědnosť zaměstnávatelov2009část knihy978-80-7097-780-4
Pichrt J.Nad problematickými body české právní úpravy evropské rady zaměstnanců. 2008článek v časopise1210-6410
Pichrt J.Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových společností z pohledu pracovního práva. 2008článek v časopise0323-0619
Bělina M., Drápal L., Pichrt J., Štefko M.Zákoník práce. Komentář. 2008kniha978-80-7179-607-7
Štangová V., Pichrt J.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava XVI. Překážky v práci. Oddíl 4.2.1.1- 4.2.1.32007část knihy978-80-7179-672-5
Pichrt J.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava VIII. Právní vztahy účasti na práci 2007část knihy978-80-7179-672-5
Pichrt J.Část druhá. Individuální pracovní právo. Hlava IX. Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů2007část knihy978-80-7179-672-5
Pichrt J.Část první. Obecné výklady; Hlava V. Pracovněprávní vztahy (s výjimkou oddílu 9.)2007část knihy978-80-7179-672-5
Pichrt J.Část čtvrtá. Zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost. Hlava XXVII. Zabezpečování zaměstnání. Oddíl 3.32007část knihy978-80-7179-672-5
Pichrt J., Bognárová V.Část třetí. Kolektivní pracovní právo. Hlava XXVI. Subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů. Oddíl 6. - 82007část knihy978-80-7179-672-5
Pichrt J.Labour Law. European Works Council Czech Republic 2006kniha
Bělina M., Pichrt J.Nad návrhem nového zákoníku práce2005článek v časopise1210-6410
Macková A., Pichrt J.Žaloba na určení dle § 30 odst. 4 zákoníku práce2004článek v časopise1210-4817
Pichrt J.Příklady z pracovního práva2004kniha80-246-0873-1
Pichrt J.Komu vadí dočasné přidělování zaměstnanců?2004článek v časopise1210-0714
Pichrt J.Pomoc, která nic nestojí2004článek v časopise1210-0714
Pichrt J.Platné znění ustanovení zákoníku práce, která byla změněna zákonem č. 46/2004 Sb., s komentářem2004článek v časopise1210-0714
Pichrt J.Vznik pracovního poměru2004část knihy80-246-0873-1
Pichrt J.Změna pracovního poměru2004část knihy80-246-0873-1
Pichrt J.Skončení pracovního poměru2004část knihy80-246-0873-1
Pichrt J.Pracovní doba2004část knihy80-246-0873-1
Pichrt J.Mzda a plat2004část knihy80-246-0873-1
Pichrt J.Některé úvahy nad nvou právní úpravou agenturního zaměstnávání2004článek v časopise0032-6208
Pichrt J.Agenturní zaměstnávání v českém právním řádu a praxi2004část knihy80-246-0838-3
Pichrt J.Pracovněprávní vztahy (část 1. hlava VII.)2004část knihy80-7179-853-3
Pichrt J.Právní vztahy účasti na práci (část 2. hlava X.)2004část knihy80-7179-853-3
Pichrt J.Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů (část 2. hlava XI.)2004část knihy80-7179-853-3
Pichrt J.Překážky v práci (část 2. hlava XVII.)2004část knihy80-7179-853-3
Pichrt J.Zabezpečování zaměstnání (část 4. hlava XXVIII. oddíl 3.2.)2004část knihy80-7179-853-3
Pichrt J.Konkurenční doložka a odchodné2003článek v časopise1210-4817
Pichrt J.Skončí vedlejší pracovní poměry?2003článek v časopise1210-0714
Pichrt J.Formální poučení z nálezu Ústavního soudu2003článek v časopise1210-0714
Pichrt J.Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů2001část knihy80-7179-521-6
Pichrt J.Pracovněprávní vztahy2001část knihy80-7179-521-6
Pichrt J.Právní vztahy účasti na práci2001část knihy80-7179-521-6
Pichrt J.Překážky v práci2001část knihy80-7179-521-6
Pichrt J.Vznik pracovního poměru2000část knihy80-246-0034-X
Pichrt J.Změna pracovního poměru2000část knihy80-246-0034-X
Pichrt J.Skončení pracovního poměru2000část knihy80-246-0034-X
Pichrt J.Pracovní doba2000část knihy80-246-0034-X
Pichrt J.Mzda a plat2000část knihy80-246-0034-X
Pichrt J.Pracovní právo v příkladech2000kniha80-246-0034-X
Pichrt J.Pracovní zákonodárství po roce 1989.Kap.II1997část knihy
Pichrt J.Skončení pracovního poměru.Pracovní doba.Kap.V.,VI1997část knihy
Oršula J., Pichrt J.Odpovědnost za porušení povinností při souběhu zaměstnání a výkonu funkce statutárního orgánu1996článek v časopise2100-0765
Pichrt J.Vzorový pracovní řád?1996článek v časopise2100-0765
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111