prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Email:

Telefon:
+420 221 005 245

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 1. nadzemní podlaží - přízemí >> 25 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 10:00 – 12:00 hod.


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

Specializace:
autorské právo, ochranné známky, mezinárodní úmluvy na poli duševního vlastnictví

Životopis:
1970 - 1975
studium na právnické fakultě UK Praha se zvláštním zaměřením na občanské právo a práva k nehmotným statkům
1975
rigorózní řízení - získání titulu JUDr.
1976 - 1979
interní aspirantura - vědecká příprava na katedře občanského práva a na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního UK v téže době asistent na PF UK u prof. Karla Knapa
1979
obhájení disertační práce a získání titulu kandidáta právních věd
1981 - 1983
intenzívní jazyková příprava v Institutu zahraničního obchodu
1983 - 1984
studijní pobyt na Max-Planck Institutu v Mnichově
1985
jmenován docentem
1986
jmenován ředitelem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
1990
vedle pokračující pedagogické, vědecké a konzultační činnosti na právnické fakultě UK a vedle výkonu funkce ředitele Ústavu založena Advokátní kancelář Kříž, Bělina a spol. souběh těchto činností trvá dosud
1990 - 1991
člen Legislativní rady vlády České republiky
1990
a dále pokračování v pedagogické, vědecké, konzultační a publikační činnosti v rámci Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
1994
člen Rady pro reklamu
1996
prezident Rady pro reklamu průběžně: účast na řadě tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích, sympóziích a seminářích, část z nich i jako pořadatel i spolupořadatel, průběžná publikační činnost
2000
jmenován profesorem občanského práva na PF UK v Praze

Publikační činnost prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jana Kříže, CSc., v letech 2010-2015

KŘÍŽ, Jan, et al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2015, s. 78-88. ISBN 978-80-87975-41-1.
KŘÍŽ, Jan, et al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2014. 86 s. ISBN 978-80-87975-15-2.
KŘÍŽ, Jan - ANDRUŠKO, Alena - BEDNÁŘ, Leoš et al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2013. 84 s. ISBN 978-80-87146-99-6.
KŘÍŽ, Jan - DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. K současnému vývoji autorského práva. Právní rádce, 2013, 21(4), 8-11. ISSN 1210-4817.
KŘÍŽ, Jan - HOLCOVÁ, Irena - KŘESŤANOVÁ, Veronika et al. Spolupráce s Ministerstvem kultury ČR na přípravě novely autorského zákona. 2013. (právní expertíza)
ŽIKOVSKÁ, Petra - KŘÍŽ, Jan - BEDNÁŘ, Leoš. Některé připomínky k Směrnici o prodloužení doby ochrany práv výrobců a výkonných umělců a její implementaci. In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2013, s. 45-52. ISBN 978-80-87146-99-6.
KŘÍŽ, Jan - DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš - ŠTECHOVÁ, Kateřina, et al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Impulsy k novelizaci předpisů v oblasti duševního vlastnictví a revizi aplikační praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. 58 s. ISBN 978- 80-87146-70-5.
KŘÍŽ, Jan; CÍSAŘOVÁ, Zuzana; DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš; Faladová, Adéla; HOLCOVÁ, Irena; KŘESŤANOVÁ, Veronika; Kalíšek, Jindřich; Kroftová, Barbora; Žikovská, Petra. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu. In KŘÍŽ, Jan 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2011, 109 s. ISBN 978-80-87146-56-9.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš; KŘÍŽ, Jan. Rozsah aplikovatelnosti doložky nejvyšších výhod dle dohody TRIPS. In KŘÍŽ, Jan Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová; IFEC, 2010, s. 85-92. ISBN 978-80-87146-41-5.
HOLCOVÁ, Irena; KŘESŤANOVÁ, Veronika; KŘÍŽ, Jan; HOLCOVÁ, Irena; KŘESŤANOVÁ, Veronika; KŘÍŽ, Jan. Analýza relevantních ustanovení platné české autorskoprávní úpravy ve vztahu k rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-467/08, včetně identifikace případných nedostatků, problémů a možných rizik, které stávající úprava ve světle uvedeného rozsudku představuje, a návrhu na jejich možné legislativní/nelegislativní řešení. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2010.
HOLCOVÁ, Irena; KŘÍŽ, Jan; KŘESŤANOVÁ, Veronika; DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš; WÜNSCHOVÁ PUJMANOVÁ, Alexandra; ŽIKOVSKÁ, Petra; CÍSAŘOVÁ, Zuzana; BAHENSKÁ, Adéla. Information society and copyright. In TOMÁŠEK, Michal (ed.) Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 176-185. ISBN 978-80-246-1785-5.
HOLCOVÁ, Irena; KŘÍŽ, Jan; KŘESŤANOVÁ, Veronika; DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Informační společnost a autorské právo. In GERLOCH, Aleš; TOMÁŠEK, Michal; MARŠÁLEK, Pavel Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 188-217. ISBN 978-80-246-1742-8.
KŘÍŽ, Jan; CÍSAŘOVÁ, Zuzana; DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš; HOLCOVÁ, Irena; KŘESŤANOVÁ, Veronika; ŽIKOVSKÁ, Petra. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová; IFEC, 2010, 94 s. ISBN 978-80-87146-41-5.
 
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Andruško A., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Lajsek V., Mikita P., Petrlík D., Žikovská P., Kříž J.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU2016kniha978-80-87975-58-9
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy2015kniha978-80-87975-41-1
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Košík P., Křesťanová V., Lašková B., Vladimír Gabriel N.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi2014kniha978-80-87975-15-2
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Dobřichovský T., Holý P., Mackovičová M., Zahálka A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám2013kniha978-80-87146-99-6
Kříž J., Dobřichovský T.K současnému vývoji autorského práva2013článek v časopise1210-4817
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Faladová A., Holcová I., Křesťanová V., Kalíšek J., Kroftová B., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu2011kniha978-80-87146-56-9
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Kříž J. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví)2010kniha978-80-87146-41-5
Dobřichovský T., Kříž J.Rozsah aplikovatelnosti doložky nejvyšších výhod dle dohody TRIPS2010část knihy978-80-87146-41-5
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T.Informační společnost a autorské právo2010část knihy978-80-246-1742-8
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P., Císařová Z., Bahenská A.Information society and copyright2010část knihy978-80-246-1785-5
Kříž J., Holcová I., Císařová Z., Žikovská P., Wünschová Pujmanová A., Křesťanová V., Dobřichovský T.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových2009kniha978-80-246-1751-0
Kříž J.Co lze považovat za autorské dílo2009část knihy
Kříž J.Některé teoretické a praktické poznatky k vynucování práv duševního vlastnictví2009část knihy978-80-246-1751-0
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Autorské právo2009část knihy978-80-7357-465-9
Radvanová S., Kříž J., Holcová I., Zuklínová M., Křesťanová V., Pítra V., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné 32009kniha978-80-7357-465-9
Kříž J., Lenghartová H.Architektonická díla jakožto zvláštní druh děl výtvarných. 2008část knihy978-80-246-1528-8
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Díl pátý: Autorské a patentové právo. Hlava třicátá první: Autorské právo2007část knihy 978-80-7357-230-3
Kříž J.Pět let nového autorského zákona - zkušenosti, pochybnosti, směr dalšího vývoje2005část knihy80-7357-133-1
Kříž J.Principy autorskoprávní ochrany v ČR na počátku členství v Evropské unii2005část knihy80-7357-057-2
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související : komentář : podle stavu k 1. 9. 20052005kniha80-7201-546-X
Kříž J.Pět let nového autorského zákona - zkušenosti, pochybnosti, směr dalšího vývoje2005část knihy80-7357-133-1
Kříž J.Principy autorskoprávní ochrany v ČR na počátku členství v Evropské unii2005část knihy80-7357-057-2
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související : komentář : podle stavu k 1. 9. 20052005kniha80-7201-546-X
Kříž J.Některé právní aspekty komunikace s veřejností2004část knihy80-246-0838-3
Kříž J.Nový český autorský zákon a jeho působení v kontextu vnitrostátního i evropského vývoje2003část knihy80-246-0741-7
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Slovníková hesla2002část knihy80-7201-377-7
Kříž J., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy souvisící - komentář2002kniha80-7201-301-7
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Autorské právo2002část knihy80-86395-44-8
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související, komentář2001kniha80-7201-301-7
Kříž J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon2000kniha80-86412-04-0
Nerudová V., Kříž J., Holcová I.Povinné zastoupení ochrannou organizací1999článek v časopise1210-3756
Kříž J.Ochrana autorských práv v informační společnosti1999kniha80-7201-190-1
Kříž J.Autorské právo v reklamě1998část knihy
Kříž J.Česká republika1998kniha0-82-05-1399-7
Kříž J.Tendence současného vývoje českého autorského práva v evropském kontextu1998část knihy80-85889-15-3
Kříž J.K některým současným aktuálním otázkám vývoje právní ochrany duševního vlastnictví1997část knihy
Kříž J., Holcová I., Nerudová V.Desátá aktualizace a doplňky.část 5.,díl 211997část knihy
Kříž J.Harmonizační tendence v současném vývoji českého autorského práva1996článek v časopise0324-7007
Kříž J., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Mezinárodní smlouvy z oblasti práva autorského a práv příbuzných. Dokumenty ES.Dohoda o TRIPS1996část knihy
Knap K., Kříž J., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon a předpisy související1996kniha80-7201-049-2
Kříž J.Devátá aktualizace a doplňky, část 5., díl 21. (Autorské smlouvy)1995část knihy
Kříž J.Einige Aspekte der Verletzung des Urheberrechts sowie Entwicklungstendenzen seiner gesetzlichen Regelung in der Tschechischen Republik1995článek v časopise
Kříž J.K současnému stavu ochrany autorského práva a práv příbuzných aneb 'hranice bolestivosti'1995článek v časopise1211-1252
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111