Složení komisí pro jarní termíny SZZK, 14. - 29. 5. 2024