ČlánkyVšechny články

 • Lékařské posudky v pracovním právu - dizertační práce, za kterou získal doc. Martin Štefko titul "doktor věd"

  Čerstvý držitel vědeckého titulu “doktor věd” doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc., se ve své dizertaci zaměřil na právní význam lékařských posudků v pracovním právu. Zkoumal právní odpověď pro řešení situace, kdy zaměstnanec může pracovat s …
 • Někteří přemýšlejí o studiu na Právnické fakultě UK už od mateřské školky 

  Dne 4. listopadu 2022 Právnickou fakultu UK navštívila skupina 11 dětí a dvou učitelek z mateřské školky YMCA. Skupinu prováděla Dr. Alla Tymofeyeva, která povyprávěla dětem o bohyni Themis, vysvětila, co znamená slovo „zákon“ a kdo jsou to ti…
 • Ceny Praemium Excellentiae a ceny za výbornou vzdělávací činnost byly předány v rámci Noci fakulty

  V rámci Noci fakulty konané 2. 11. 2022 byly tradičně uděleny ceny pro nejlepší studenty i vyučující. V letošním roce byly uděleny v těchto kategoriích:   Cena Praemium excellentiae za vynikající výsledek tvůrčí činnosti:   JUDr. Mgr. Bc. et Bc.…
 • Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy bylo dnes 3. 11. 2022 podepsáno Memorandum o založení Asociace právnických fakult

  V sídle Právnické fakulty Univerzity Karlovy bylo dne 3. 11. 2022 podepsáno Memorandum o založení Asociace právnických fakult. Strany tohoto Memoranda tvoří Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická…