Odborná konference: PRAŽSKÉ DNY OBCHODNÍHO PRÁVA 2024 (Právní regulace obchodní korporace jako politický nástroj)

Odborná konference: PRAŽSKÉ DNY OBCHODNÍHO PRÁVA 2024 (Právní regulace obchodní korporace jako politický nástroj)

Přihlašování

 

Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

srdečně zve na odbornou konferenci konanou v rámci projektu SVV 260 618/2023

PRAŽSKÉ DNY OBCHODNÍHO PRÁVA 2024

s podtématem

Právní regulace obchodní korporace
jako politický nástroj

konanou dne 2. října 2024 od 9:00 hod.

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

 

Konference se zaměří zejm. na aktuální problematiku udržitelnosti,
tzv. ESG (environment, social, government),
včetně problematiky dodavatelských řetězců.
Zvláštní pozornost bude věnována energetickému právu
a odpovědnosti provozovatelů on-line platforem.
Krom toho uvítáme i jiné tematicky blízké příspěvky
z obchodního práva a souvisejících oborů.

 

Přihlašování (aktivní účast) do 6. září 2024

Přihlašování (pasivní účast) do 20. září 2024

Více informací ZDE

Uložit událost do kalendáře