ČlánkyVšechny články

 • Velvyslanec Spojených států amerických navštívil Právnickou fakultu

  U příležitosti zahájení semináře o dohodě o vině a trestu navštívil naši fakultu velvyslanec Spojených států amerických Jeho Excelence pan Bijan Sabet. Na fakultě ho uvítal proděkan Michal Tomášek. V svém zahajovacím projevu pan velvyslanec ocenil…
 • Historický úspěch českého týmu na soutěži Vis East

  Tým naší fakulty získal na Vis East v Hongkongu v březnu letošního roku nejen čestné uznání za podání jménem navrhovatele, ale také obsadil třetí místo mezi odpůrci (dosáhli remízy s týmem z Vis Moot Mnichov)! V konkurenci 110 týmů to je úžasný…
 • Vzpomínky studentky na stáž u Soudního dvora Evropské unie

  Na začátku září jsem měla možnost strávit dva týdny na Soudním dvoře Evropské unie v Lucemburku, které se pro mě staly nezapomenutelnou profesní zkušeností. Během této doby jsem měla možnost nahlédnout do nitra nejvyššího soudního orgánu v Evropské…
 • Na naší fakultě se konalo československé kolo soutěže SVOČ o nejlepší studentskou práci.

  Dne 21. 9. se na naší fakultě konalo československé kolo soutěže SVOČ o nejlepší studentskou práci. Jsme moc rádi, že se tohoto kola zúčastnily všechny české i slovenské právnické fakulty. Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve 12:00 v místnosti č.…
 • Dr. Jakub Drápal získal „Young Criminologst Award" udělovanou Evropskou kriminologickou společností.

  Cena se uděluje každý rok za vynikající článek evropskému kriminologovi, kterému bylo v době zveřejnění článku do 35 let. Článek Jakuba Drápala s názvem "Sentencing Multiple Conviction Offenders" byl publikovanýv časopise European Journal of…
 • Doc. Dita Frintová: „Fakulta se stále vyvíjí a snaží se v daleko větší míře než dříve reflektovat potřeby studentů.”

  Doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D. byla od 1. března 2023 jmenována docentkou pro obor občanského práva. Tomuto oboru se věnuje převážnou část svého profesního života, který spojila s katedrou občanského práva Právnické fakulty UK. Její habilitační…