právník / právnička

právník / právnička

Magistrát hl. m. Prahy
Praha
 • Úvazek: Full-time
 • Mzda: 12. platová třída dle nařízení vlády č. 341/201

Popis pracovní pozice

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici právník / právnička v odboru pozemních komunikací a drah.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BTMRDJB%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BTMRDJB/UD_vyberove-rizeni_PKD_0948_pravnik_VR95-24.pdf

Jaká bude Vaše náplň práce

 • vedení odvolacích řízení ke stavbám místních komunikací II. a nižších tříd vedených úřady městských částí
 • rozhodování o opravných prostředcích, námitkách podjatosti, předběžných opatřeních
  a nástrojích správního řádu v konkrétních odvolacích i prvostupňových spisech
 • zastupování hl. města Prahy v soudních sporech
 • zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti a činnosti pro veškeré komunikační stavby v hl. m. Praze z hlediska dodržování a uplatňování platných zákonů a vyhlášek
 • zpracovávání podkladů pro orgány soudů, státních zastupitelství a Policie ČR
 • zpracovávání odborných právních výkladů a stanovisek
 • výkon kontrolních prohlídek a státního dozoru ve věcech stavebního řádu

  Jaké požadavky byste měl/a splňovat
 • VŠ Mgr. v oboru právo nebo právo a právní věda na vysoké škole v ČR
 • výhodou zaměření na stavební a správní právo
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, samostatnost a zodpovědný přístup

Výhodou

 • orientace v oboru staveb komunikací
 • praxe v oboru stavebního a správního práva
 • znalost stavebního zákona a zákona správní řád

  Co Vám můžeme nabídnout 
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 12, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost využití Multisport karty
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 5. června 2024 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.