Právník v Ministerstvu zdravotnictví (ID 2418)

Právník v Ministerstvu zdravotnictví (ID 2418)

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2
  • Vhodné pro: Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 14 plat. třída, tj. až 51 530 Kč + osobní ohodnoce

Popis pracovní pozice

Charakteristika činností vykonávaných na sl. místě:

  • příprava návrhů rozhodnutí o řádných a mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic a krajských úřadů;
  • zpracování právních stanovisek v působnosti ministerstva;
  • právní servis jiným útvarům ministerstva;
  • zastupování Ministerstva zdravotnictví před správními soudy a zastupování ČR – Ministerstva zdravotnictví před občanskoprávními soudy;
  • vyřizování nároků podle zákona č. 82/1998 Sb. a zastupování ministerstva v občanskoprávních sporech podle zákona č. 82/1998 Sb.,
  • příprava podkladů pro jednání rozkladové komise ministerstva a příprava návrhů rozhodnutí ministra zdravotnictví;
  • spolupráce na metodickém vedení podřízených orgánů (zejména krajských hygienických stanic a krajských úřadů).

Další informace k inzerované pozici naleznete na odkazu:

MZČR - Intranet (mzcr.cz)