Zveme na přednášku: Vývoj insolvenčního práva v EU – 9. 9. 2019

 

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

prof. Dr. Moritz Brinkmann
(Univerzita Bonn)

na téma

Vývoj insolvenčního práva v EU

9. 9. 2019 v 17.30

v místnosti č. 401 / 4. patro budovy PF UK


Anotace přednášky
Přednáška podrobí analýze dosavadní úpravu v nařízení 1346/2000 o úpadkovém řízení na základě dosavadních zkušeností.

Na tomto pozadí představí návrh směrnice o „preventivním restrukturalizačním opatření“
jako opatření ke zvýšení efektivity restrukturalizačního, insolvenčního a oddlužovacího řízení.
(v němčině se simultánním překladem)


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111