Změny vnitřních předpisů byly schváleny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás informovat, že Akademický senát UK dne 15. června 2018 schválil novely vnitřních předpisů fakulty. Konkrétně jde o novelu Statutu PF UK, Pravidel pro organizaci studia na PF UK, Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK).

 

Text novel a úplná znění novelizovaných předpisů jsou uvedeny na stránce s vnitřními předpisy. Podrobnější popis provedených změn a jejich zdůvodnění je možné nalézt v zápisech z jednání našeho AS PF UK dne 26. dubna 2018 a 15. května 2018.

 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda AS PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111