Změna harmonogramu akademického roku 2017/2018

Vážené studentky a vážení studenti,


rád bych Vás informoval o změně harmonogramu ak. roku 2017/2018, která byla provedena opatřením děkana č. 3/2018.

V harmonogramu dochází k následujím změnám.

1. V čl. 3 se text „05. 02. 2018 zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 19:00“ nahrazuje textem „12. 02. 2018 zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 19:00“.
2. V čl. 3 se text „06. 02. 2018 zahájení zápisu předmětů pro letní semestr pro ostatní fakulty“ nahrazuje textem „12. 02. 2018 zahájení zápisu předmětů pro letní semestr pro ostatní fakulty od 23:00“.
3. V čl. 3 se text „12. 02. 2018 první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami“ nahrazuje textem „18. 02. 2018 první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami“.
4. V čl. 3 se text „19. 02. 2018 první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami“ nahrazuje textem „23. 02. 2018 první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami“.
5. V čl. 3 se text „24. 03. 2018 zaslání výzvy katedrám k aktualizaci studijního programu“ zrušuje.

Nová verze tabulky v čl. 3 po datu 8.1.2018 do data 11.4.2018

12. 02. 2018
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 19:00
12. 02. 2018
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr pro ostatní fakulty od 23:00
18. 02. 2018
ukončení zkouškového období za zimní semestr
18. 02. 2018
první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
19. 02. 2018
zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky
23. 02. 2018
nahrání specializačních modulů
23. 02. 2018
první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
26. 02. 2018
zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
28. 02. 2018
konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
11. 03. 2018
ukončení zápisu předmětů pro letní semestr
12. 03. 2018
druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
13. – 14. 03. 2018
promoce absolventů
14. 03. 2018
druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
19. 03. 2018
zahájení přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
26. 03. 2018
ukončení vypisování jarních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
11. 04. 2018
ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

 

Miroslav Sojka


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111