Vyhlášení 23. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše

 

Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a diplomových prací.
Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucích prací.

Práci je nutno opatřit jednoduchou přihláškou s údaji potřebnými pro správné zařazení do databáze. Nutné jsou kontaktní údaje na soutěžícího (jméno, adresa, telefon, e-mail).

Přihlášku lze zde vyplnit i elektronicky, případně ji např. formou průvodního dopisu přiložit k zaslané soutěžní práci.

Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě (stačí v kroužkové vazbě) a v elektronické verzi ve formátu PDF. Práce budou naším úřadem předány odborným komisím a o výsledcích budou soutěžící informováni během září. Výherci budou poté pozváni na slavnostní předání cen. Ceny Edvarda Beneše si již získaly pověst významné soutěže pro mladé historiky a sociology. Soutěž má stálou pozornost tiskových médií a slavnostního předávání cen se pravidelně zúčastňují významní přestavitelé politického i kulturního života.

Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2018 na adresu: Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

 

Udělení Ceny Edvarda Beneše se řídí těmito zásadami:

1) V uvedených vědních oborech jsou preferovány tyto tematické kruhy:
Historie 20. století
- vnitřní a zahraniční politika Československa
- hospodářský a sociální vývoj Československa v teorii i praxi
- právní aspekty vývoje Československa
- Společnost národů
- věda, kultura, sport
Sociologie
- sociologické dílo Edvarda Beneše
- dějiny české sociologie
- sociologie politiky
- sociologie mezinárodních vztahů
- sociologie války
- sociologie deviantního chování a alkoholismu
- sociologie masových médií (zejména tisku)

2) Oceněny mohou být práce dokončené na vysokých školách v České republice v období od
1. ledna roku předcházejícího roku vyhlášení soutěže do 10. července roku vyhlášení
soutěže. Cenu mohou získat všichni studenti těchto škol.

3) Práci je možné do soutěže přihlásit pouze jedenkrát.

4) Práci do soutěže o Cenu Edvarda Beneše podává uchazeč spolu s vyjádřením vedoucího
této práce nebo vedoucího katedry či ústavu, kde práce vznikla.
Návrhy je nutno zaslat Městskému úřadu v Sezimově Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01
Sezimovo Ústí písemně a v elektronické verzi ve formátu PDF do 10. července
kalendářního roku.

5) Posouzení došlých návrhů provedou komise ustavené samostatně pro obory historie 20.
století a sociologie. Komise předloží své návrhy na ocenění Radě města Sezimovo Ústí.
Na základě jejího rozhodnutí bude Cena Edvarda Beneše odměněným autorům předána
vždy k výročí 28. října.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111