Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře národního hospodářství

 

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypsal výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků (odborných asistentů/odborných asistentek a nebo docentů/docentek) na katedře národního hospodářství na plný nebo částečný úvazek (dle dohody).

Požadavky:

  • ukončené magisterské vzdělání v oboru ekonomie nebo právo nebo ekonomická analýza práva nebo v příbuzném oboru;
  • ukončené doktorské studium v jednom z uvedených oborů (v případě pozice odborného asistenta/odborné asistentky alespoň absolvování státní doktorské zkoušky s odevzdáním doktorské Ph.D. práce do konce akademického roku 2018/2019);
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • pedagogická a vědecká činnost; odborná specializace v ekonomické analýze práva, kvantitativním právním výzkumu, ekonomické analýze korporací a korporátního práva nebo v institucionální ekonomii výhodou;
  • odborná publikační činnost; publikace v angličtině a v impaktovaných časopisech výhodou.

 

Předpokládaný nástup: dle dohody.

Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, přehled publikací, přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe a doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání; v případě doposud neukončeného doktorského studia potvrzení o vykonané státní doktorské zkoušce. Doklady včetně dokladů ze zahraničních škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

Přihlášku s přílohami do 5. října 2018 doručí uchazeči zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40, Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu molnarov @ prf.cuni.cz


Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111