Oborná praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví

x

 

Kancelář Ombudsmana pro zdraví i v letním semestru 2018 umožňuje absolvování odborných praxí. V rámci praxe budou mít studenti možnost podílet se na přípravě odpovědí na dotazy zasílané pacienty/pojištěnci a zdravotnickými pracovníky do právní poradny Kanceláře. Budou mít rovněž možnost podílet se na přípravě odborných stanovisek nebo článků pro odborná i laická média a účastnit se akcí Kanceláře pro veřejnost.
 
Do výuky na Právnické fakultě UK jsou odborné praxe zařazeny jako volitelné předměty Odborná praxe – praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I a II, za které lze získat 4 kredity. Předměty je možné zapisovat v IS od 5.2.2018.
 
V rámci Odborné praxe I se studenti budou zabývat především problematikou práv pacientů, informovaného souhlasu, zdravotnické dokumentace, dříve vyslovených přání, stížností podávaných dle ust. §93 zákona o zdravotních službách a disciplinárního řádu ČLK a problematikou soudního a mimosoudního řešení zdravotnicko-právních sporů.
V rámci Odborné praxe II se studenti zaměří zejména na otázky související s veřejným zdravotním pojištěním, právní úpravou léčiv, na problematiku transplantací a umělého přerušení těhotenství a na další vybraná témata z oblasti práva sociálního zabezpečení.
 
Informační schůzka k odborné praxi I i II se uskuteční 19. 2.2018 v 16.00 hod. v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví, Národní 9, 110 00 Praha 1, 5. patro.
 
Schůzky s tutorem v rámci odborné praxe I se budou konat vždy v pondělí od 16.00 hod. (tj. 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4.) na uvedené adrese.
 
Schůzky s tutorem v rámci odborné praxe II se budou konat vždy v úterý od 16.00 hod. (tj. 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4., 1. 5.) na uvedené adrese.
 
Podmínkou pro úspěšné absolvování praxe je:
1.      Účastnit se v uvedených datech schůzek s tutorem.
2.      Podílet se po dohodě s tutorem na přípravě písemných odpovědí na dotazy.
3.      Absolvovat úvodní a závěrečný test.
4.      Alespoň 1x za měsíc (tj. 1x v březnu a 1x v dubnu) se účastnit odpovídání na dotazy v úředních hodinách právní poradny (středa 9-11.30 a 13-17.00 hod.) – osobně, telefonicky.
5.      Podle zájmu má student možnost podílet se na přípravě článků na aktuální témata z oblasti zdravotnického práva nebo možnost účastnit se akcí kanceláře.
 
Předmět je určen pro studenty 3. a vyšších ročníků. Pro zápis na Odbornou praxi II je nutné absolvovat Odbornou praxi I. Podmínkou zápisu Odborné praxe I je absolvování předmětu Zdravotnické právo I. Odbornou praxi I i II se lze zapsat jak v zimním, tak i letním semestru.
 
Studentům, které zdravotnické právo zajímá, ale nesplňují podmínky pro zápis předmětu nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých stáží, včetně stáží během letních prázdnin. Bližší informace lze získat na adrese pravnik @ ombudsmanprozdravi.cz nebo na telefonu 222 075 103 (pondělí až středa).
Těšíme se na vás!

 

MgA. Kateřina Havelková, ředitelka Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, z. s.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111