Návrh nového magisterského studijního programu Právo a právní věda

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi Vás informovat, že návrh nového magisterského studijního programu Právo a právní věda byl poté, co k němu vyjádřil Akademický senát PF UK jednomyslně souhlasné stanovisko, předložen ke schválení Vědecké radě PF UK.

Vědecká rada projedná tento návrh na svém zasedání dne 11. dubna 2019.
Návrh je dostupný zde  

S pozdravem

Radim Boháč
předseda AS PF UK






Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111