Katedra evropského práva vyhlašuje výběrové řízení na 2 místa pomocných vědeckých sil na LS

 

Přihlásit se mohou studenti/studentky, kteří/které úspěšné složili/y zkoušku z předmětu „Evropské právo II.“, mají dobré studijní výsledky a zájem o práci pro katedru.
 
Požadavky:
 
  • hlásit se mohou studenti/studentky z III. a vyššího ročníku (kteří/které absolvovali/y zkoušku z předmětu „Evropské právo II.“);
  • zájem o evropské právo;
  • aktivní znalost alespoň dvou z těchto úředních jazyků EU: angličtina, francouzština, němčina, italština nebo španělština;
  • organizační schopnosti, slušné vystupování, spolehlivost, uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Office).
 
Závaznou přihlášku s připojeným životopisem je možné poslat nejpozději do 31. 1. 2018 na adresu navratil @ prf.cuni.cz.
 
Ústní část výběrového řízení se bude konat v únoru. O datu a místu konání budou uchazeči vyrozuměni s předstihem alespoň 5 pracovních dnů prostřednictvím elektronické pošty.
 
V Praze dne 21. 12. 2017
 
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Vedoucí katedry evropského práva


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111