Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2015 VI2VS/487 Právní nástroje proti terorismu prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

MV ČR

BV III/1-VS

3
2015 VI2VS/635 Aktualizace procesních předpisů a trestního práva hmotného s ohledem na specifika digitálních technologií JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. MV ČR
BV III/1-VS
4
2015 VI1VS/344 Proti Online Kriminalitě v Regionech JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. MV ČR
BV III/1-VS
 
4

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111