Navržené projekty

Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2018 7AMB19ATXXX Veřejný zájem v právu prof. JUDr. Luboš Tichý MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2016 7AMB17FRXXX Criminalization of the International Law of Human Rights prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2016 7AMB17ATXXX Role mateřského státu v oblasti ochrany menšin z pohledu rakouské a české praxe JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2016 7AMB17ATXXX Migrace do sociálních systémů v rámci Evropské unie z české a rakouské perspektivy doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2016 7AMB17ATXXX Ústavní a správní soudnictví v meziválečném období 1918-1938 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2015 7AMB16ATXXX Zneužití v právu prof. JUDr. Luboš Tichý MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2015 - Standardy a prosazování spotřebitelské ochrany ve finančních sektorech v Německu a v České republice Dr. iur. Rita Sik-Simon LL.M. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
 2015  7AMB16FR_  crimDHO "Pénalisation du drot international de droits de l´homme"

 prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc.

MŠMT 7AMB-MOBILITY   2