Navržené projekty

Navržené projekty

Aktuálně řešené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2016 TB050MV012 Ochrana investorů a úprava urovnání sporů mezi invstory a státem (ISDS) v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. TA ČR 6 měsíců
2016 TB05MPSV015  Analýza možnosti flexibilizace pracovní doby a doby odpočinku.  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  TA ČR 11 měsíců 
2016  TB05MPSV016  Analýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práce

 JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

 TA ČR