Navržené projekty

Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel Délka grantu
2014 - Právo na příznivé životní prostředí z hlediska občana JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA 15 měsíců