Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel Délka grantu
2014 - Právo na příznivé životní prostředí z hlediska občana JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA 15 měsíců

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111