Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2014 411 Formy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ve svelte nedávných legislativních změn doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. NADAČNÍ FOND NEURON 2
2014 318 Negatorní nároky jako instrument vymáhání soutěžního práva – vyplnění nedostatků veřejnoprávního vymáhání JUDr. Petra Joanna Pipková, Ph.D., LL.M.eur. NADAČNÍ FOND NEURON 2
2014 295 Právo na příznivé životní prostředí z pohledu občana JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. NADAČNÍ FOND NEURON 2
2014 305 Sociální vyloučení Romů a boj proti němu s důrazem na sociální bydlení a diskriminaci na trhu práce doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. NADAČNÍ FOND NEURON 2