Upravený harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021

Upravený harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021

Upravený harmonogram přijímacího řízení pro studium od ak. roku 2020/2021 – stav k 26.3.2020 (s výhradou změn, které mohou nastat v závislosti na celostátních krizových opatřeních)

1. listopadu 2019 (pátek)       první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

5. února 2020 (středa)           Den otevřených dveří

29. února 2020 (sobota)         poslední den pro podání elektronické přihlášky

29. února 2020 (sobota)         poslední den pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

29. února 2020 (sobota)         poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ (podle části C a D Podmínek)

 

1. července 2020 (středa)    

poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše

3. července 2020 (pátek)      

poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše).

9. července 2020 (čtvrtek)     

zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV) a podle části D Podmínek

10. července 2020 (pátek)    

zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz

13. – 15. července 2020        

(pondělí – středa) zápis do 1. ročníku (zápis je možné provést i na základě úředně ověřené plné moci)

 

29. 8. – 5. 9. 2020                  úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně

4. září 2020 (pátek)                náhradní zápis do studia

7. září 2020                            zahájení výuky povinného předmětu Úvod do studia práva

30. 9. 2020 (středa)                poslední den pro doručení materiálů rozhodných pro přijímací řízení

2. října (pátek)                        zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku podle části D Podmínek

začátek října                           slavnostní imatrikulace v Karolinu

 

Aktuální informace k testům Národních srovnávacích zkoušek zde 

Termíny NSZ a základní informace