Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021

1. listopadu 2019 (pátek)        první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

5. února 2020 (středa)            Den otevřených dveří - 10.00 hod a 13.00

29. února 2020 (sobota)       poslední den pro podání elektronické přihlášky

29. února 2020 (sobota)         poslední den pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

29. února 2020 (sobota)         poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ (podle části C a D Podmínek)

29. května 2020 (pátek)          ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek

1. června 2020 (pondělí)         poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše

11. června 2020 (čtvrtek)      poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s     vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše, osvědčení o výsledku   Matematika+, osvědčení o umístění v soutěži SOČ).

15. června 2020 (pondělí)      zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV) – část A, modifikace přijímací zkoušky – část C a odlišných podmínek – část D Podmínek pro přijetí ke studiu.

16. června 2020 (úterý)        zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz

22. – 25. června 2020            (pondělí – čtvrtek)  zápis do 1. ročníku

26. června 2020 (pátek)         náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek

29. 8. – 5. 9. 2020                  úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně

4. září 2020 (pátek)               náhradní zápis do studia

30. 9. 2020 (středa)               poslední den pro doručení materiálů rozhodných pro přijímací řízení

2. října 2020 (pátek)              zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku

začátek října                          slavnostní imatrikulace v Karolinu 

 

Aktuální informace k testům Národních srovnávacích zkoušek zde 

Termíny NSZ a základní informace