Kurz CŽV

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely § 60 zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb.)

Kurz celoživotního vzdělávání je určen uchazečům o studium, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení pro příslušný akademický rok.

O přijetí do kurzu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků přijímacího řízení.

Přijímáni jsou uchazeči podle počtu získaných bodů. Kurz je dvousemestrální, s výukou převážně ve čtvrtek, v pátek a v sobotu.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111