Kurz CŽV

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely § 60 zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb.)

Kurz celoživotního vzdělávání je určen uchazečům o studium, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení pro příslušný akademický rok.

O přijetí do kurzu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků přijímacího řízení.

Přijímáni jsou uchazeči podle počtu získaných bodů. Kurz je dvousemestrální, s výukou převážně ve čtvrtek, v pátek a v sobotu.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111