Festival Práva Praha-Pasov 2017

Festival Práva Praha-Pasov 2017

5. Festival práva Praha-Pasov (ve spolupráci s Universität Passau)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Právni bckou fakultou Univerzity v Pasově připravuje na dny 18.-24. září 2017 již 5. ročník společného Festivalu práva Praha-Pasov (Rechtsfestival Prag-Passau).

Účast na akci se doporučuje především všem studentům, kteří se v krátkodobém či střednědobém horizontu chystají ucházet o studijní pobyty na německojazyčných univerzitách, popř. jsou již pro akademický rok 2017/2018 na takový pobyt nominováni.

Akce se odehraje z jedné poloviny v Pasově a z jedné poloviny v Praze. Její součástí budou přednášky českých a německých odborníků, jejichž příspěvky budou mnohdy prezentovány párově tak, aby bylo možné posoudit právní úpravu konkrétních právních institutů v Německu i v ČR, hledat rozdíly i styčné body obou národních právních řádů. Příspěvky jsou vybírány napříč všemi právními disciplínami, pozornost bude věnována rovněž unijnímu právnímu rámci, neboť součástí programu je mimo jiné např. i vystoupení generálního advokáta Soudního dvora EU Michala Bobka. Program bude obohacen o řadu dalších společenských a kulturních událostí.

Akce je určena pro 50 německých a 50 českých studentů práva. Vložné za účast je stanoveno na 800,- Kč/os. a zahrnuje akademický i veškerý doprovodný program, stravu v rámci programu, autobusovou dopravu mezi Prahou a Pasovem, ubytování v Pasově (případně pro mimopražské studenty i ubytování v Praze).

Předběžnou pracovní verzi programu (s výhradou možných změn!) je možno nalézt pod odkazem zde.

Pevně věříme, že akce upoutá Vaši pozornost a rádi se jí zúčastníte. Počet míst je pevně omezen a kapacitu nad uvedený limit není možno navyšovat. Vzhledem k tomu, že oficiálním jazykem celého projektu je němčina, očekává se, že přihlášení studenti budou mít alespoň základní komunikační schopnosti v tomto jazyce. Krátká informace z posledního ročníku festivalu v roce 2013 je zde; další fotografie z daného ročníku jsou zde

Odkaz na stránky Universität Passau věnované 5. Festivalu práva je možno nalézt zde. Počítá se rovněž se spuštěním facebookové stránky projektu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE OTEVŘENO - podmínky pro přihlášení je možno nalézt ve formuláři přihlášky zde. V současnosti je jednáno, zda bude možno za absolvování Festivalu práva na PF UK přiznat kredity.

S pozdravem

Vaše zahraniční oddělení PF UK

Projekt je podpořen z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti (http://www.fondbudoucnosti.cz/) a dalšími partnery, např. AK Giese & Partner, s.r.o. - organizační složka (http://www.giese.cz/), AK bpv BRAUN PARTNERS, s.r.o. (http://www.bpv-bp.com/cs), Wolfgang-Hromadka-Stiftung (http://www.stiftung-arbeitsrecht.de/), AK Kříž a partneři, s.r.o. (http://www.ak-kp.cz/). Všem sponzorům velmi děkujeme.

 

FOTOALBUM Z AKCE

<iframe src="//www.rajce.net/a14516872/mini?bgcolor=ffffff&photoNameVisible=0" name="rajce-net" width="356" height="356" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="false"></iframe>