doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra jazyků

Email:

Telefon:
+420 221 005 387

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 143 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí

WWW stránka:

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí  - 12:00 - 16:00 hodin

Ústav právních dějin

Email:Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Právnická angličtina; právní lingvistika, právní překlad, překladová právní lexikografie

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Palackého

Filozofická

Anglistika-amerikanistika

2002

Univerzita Karlova

Filozofická

Překladatelství a tlumočnictví

1981

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

PhDr.

Překladatelství a tlumočnictví

FF UK

1982

Ph.D.

Anglistika a amerikanistika

FF UPOL

2002

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1987 / dosud

PF UK

Odborný asistent

1,0

1990 / dosud

PF UK

Vedoucí katedry jazyků

1,0

1981/1987

Pražská informační služba

Překladatel a tlumočník

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Anglický jazyk I - IV

garant

PF UK

Anglický jazyk I - IV

vyučující

PF UK

Essentials of Legal Writing

garant

PFUK

Essentials of Legal Writing

vyučující

PFUK

Legal Writing

garant

PFUK

LW_Anatomy

garant

PFUK

Translating Czech civil law into English

garant

PFUK

Translating Czech criminal law into English

garant

PFUK

Translating Czech civil law into English

vyučující

PFUK

Translating Czech criminal law into English

vyučující

PFUK

Equity and Trusts

garant

PFUK

Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context

garant

PFUK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

2012/2016

Problémy právního postavení menšinv praxi a jejich dlouhodobý vývoj

13-DF12PO10VV013

NAKI

2013

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 06

UK

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2005

University of Michigan Law School

USA

3 měsíce

Masaryk-Fulbright Scholar

2001

University of Michigan

USA

2 měsíce

Morley Scholar

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

A linguistic seminar for DGA3 CS Language Unit

seminář

Brusel, belgie

2013

Translating legal texts from English into Czech - pitfalls and traps

16th World Congress of Applied Linguistics

kongres

Peking, Čína

2011

Contextuality in legislation

The Role of Translation in Legal Harmonization

konference

Amsterdam, Holandsko

2011

A Dictionary for legal translation

LawTerm 2010

konference

Lodz, Polsko

2010

Synonymy and polysemy in legal terminology and their applications to bilingual and bijural translation

5th International Maastricht-Lódz Duo Colloquium on “Translation and Meaning”

konference

Maastricht, Holandsko

2010

Reflection of context in a bilingual law dictionary

Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives

konference

Bergamo, Itálie

2009

An English-Czech Law Dictionary Project: A User-Friendly Dictionary?

Curriculum, Language and the Law

konference

Dubrovnik, Chorvatsko

2008

Semantic and Legal Interpretation: Clash or Accord?

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

LSP Forum

Praha, ČR

1999

5. národní a 1. mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny

Praha, ČR

1998

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Evropský učitel jazyků 2005

Generální direktoriát pro vzdělávání a kulturu Evropské Komise

2005

Nejlepší překladový slovník v rámci soutěže „Slovník roku“

Jednota tlumočníků a překladatelů

2002

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

ruština

aktivně

polština

pasivně

francouzština

pasivně

 

 

Monografie
Legal Translation and the Dictionary. Lexicographica Series Maior. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 2004


Učebnice a učební texty
2003 New Introduction to Legal English, Volume I (562 pp.), Volume II (554 pp.) (Karolinum Praha)
2007 English for Legal Purposes: Introductory Module. (130 pp.) (Justiční akademie v Kroměříži)
2007 English for Legal Purposes: Civil Module. (180 pp.) (Justiční akademie v Kroměříži)
2007 English for Legal Purposes: Criminal Module. (180 pp.) (Justiční akademie v Kroměříži)
2007 New Introduction to Legal English, Volume I, II; 2nd revised ed. (Karolinum Praha)
2008 English for Legal Purposes: Administrative Module. (130 pp.) (Justiční akademie v Kroměříži)
2011 New introduction to legal English : revised edition. Volume I. Praha: Karolinum, 2011, 481 p.
2011 New introduction to legal English : revised edition. Volume II. Praha: Karolinum, 2011, 512 p.

Slovníky
1997 English-Czech Law Dictionary, 2nd revised ed., 345 pp. (Leda Praha)
1998 English-Czech Law Dictionary, 3rd revised ed., 351 pp. (Leda Praha)
1998 Register of Births, Marriages and Deaths Lexicon: Czech-English, English-Czech (Prague 1 Borough Council)
2001 Czech-English Law Dictionary with Explanations, 478 pp. (Leda Praha)
2003 Czech-English Law Dictionary with Explanations, 4th revised ed., 481 pp. (Leda Praha)
2004 Czech-English Dictionary for the Translation of Charles University Regulations. 110 pp. Charles University Rector´s Office

Překlady
Czech Business Law (the Czech Legal System in European Contexts), 170 pp., Charles University 2002
Czech Environmental Law (the Czech Legal System in European Contexts), 194 pp., Charles University 2003
Czech Administrative Law (the Czech Legal System in European Contexts), 173 pp., Charles University 2004
The Code of Administrative Procedure, Act No. 500/2004 Sb., pp. 294-553. In: Nový správní řád. Vopálka, V. (ed.), Praha: ASPI 2005.
Czech Environmental Law (the Czech Legal System in European Contexts), 2nd edition, 200 pp., Charles University 2006
The Act on the Legal Profession, No. 85/1996 Sb. (for the Czech Bar Association), 2006
Czech Business Law (the Czech Legal System in European Contexts), 2nd expanded and revised ed.190 pp., Charles University 2007
Czech Administrative Law (the Czech Legal System in European Contexts), 2nd edition, 183 pp., Charles University 2009
Translation of Chapter III, Private Law, in Czech Law Between Europeanization and Globalization. Michal Tomášek (ed.), Praha: Karolinum, 2010.


Kapitoly v monografiích
2003 The Language of Arbitration: From Intent to the Act. In: Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts, Bhatia, V., Candlin, C., Gotti, M. (eds.), Linguistic Insights 6, pp. 63-86 (Peter Lang, Bern)
2003 The Czech Legal System and Contexts. In: Mutilingual and Multicultural Contexts of Legislation. An International Perspective, Bhatia, V., Candlin C., Engberg, J., Trosborg, A. (eds.), pp. 59-77 (Peter Lang, Frankfurt)
2004 Cross-Cultural Traps in Legal Translation. In: Intercultural Aspects of Specialized Communication, eds. Candlin C., Gotti, M., Linguistic Insights 14, pp. 197-223 (Peter Lang, Bern)
2005 Indeterminacy in Criminal Legislation: A Translator’s Perspective. In: Vagueness in Normative Texts. Bhatia, V. K., Gotti, M., Engberg, J. and Heller, D. (eds.) Linguistic Insights 23, pp. 379-412 (Peter Lang, Bern)
2006 Assessing Linguistic Awareness in Czech Legal Education – A Case of Neglect? In: Bridging the Assessment Gap in English-Medium Higher Education. Wilkinson, R., Zegers, V., Van Leeuwen, Ch. (eds.). Fremdsprachen in Lehre und Forschung 40, pp. 195-210 (AKS Verlag, Bochum)
2008 Translating Terminology in Arbitration Discourse. In: Legal Discourse across Culture and Systems. Bhatia, V., Candlin C., Engberg, J. (eds.), pp. 309-328 (Hong Kong University Press, Hong Kong)
2008 Semantic and Legal Interpretation: Two Approaches to Legal Translation. In: Language, Culture and the Law. Bhatia, V., Candlin C., Evangelisti, P.E. (eds.). LI 64 Linguistic Insights Series, pp. 303-316 (Peter Lang, Bern)
2009 Semantic and legal interpretation: Clash or accord? In: Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues. Susan Šarčević (ed.). Language and Law. Studies in Legal Linguistics, pp. 27- 42 (Nakladni zavod Globus, Zagreb).
2012 A Dictionary for Legal Translation. In: The Role of Legal Translation in Legal Harmonization. C.J.W. Baaij (ed.), Wolters Kluwer, pp. 109-138.
2014 The Role of Translation in professional Communication. In: The Routledge Handbook of Language and Professional Communication, V. Bhatia, S. Bremnen (eds.), Routledge, pp. 147-164.

Odborné články
Překlad jako interpretace. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1/2010, pp. 161-173.
Synonymy and Polysemy in Legal Terminology and Their Applications to Bilingual and Bijural Translation. Research in Language, Vol 9, 2011, N. 1. pp. 31-50.

Příspěvky ve sbornících
Synonymy and Polysemy in a Bilingual Law Dictionary. In: Proceedings of XII EURALEX International Congress, September 2006, Turin, Italy, pp. 735-743.
A Czech-English law dictionary with explanations: A conceptual approach to dictionary-making. pp. 433-454. In: Evidence-based LSP. Translation, Text and Terminology. Ahmad K., Rogers M. (eds.), Linguistic Insights 47 (Peter Lang, Bern 2007)
Languages for Specific Purposes at Charles University in Prague. pp 590-596. In: Chocholová, M., Pánková, M., Steiner, M. (eds.) (2009) Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. Praha: Academia 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Chromá M.Traps of English as a Target Language in Legal Translation2016článek v časopise2080-5926
Chromá M., Klabal O.Kvalita právního překladu2015část knihy978-80-244-4792-6
Němcová Tejkalová A., Hájek R., Chromá M.Žurnalistika a společnost2015kniha978-80-246-3093-9
Chromá M.Translation and the Law Dictionary2014část knihy978-1-4094-5441-0
Chromá M.Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník2014kniha978-80-246-2851-6
Chromá M.The new Czech civil code - lessons from legal translation - a case-study analysis2014část knihy978-1-4094-6966-7
Chromá M.Making sense in legal translation2014článek v časopise1613-3692
Chromá M.The role of translation in professional communication2014část knihy978-0-415-67619-9
Kuklík J., Honusková V., Urban M., Fatura M., Flídrová E., Gřivna T., Hanko J., Chromá M., Kaiserová I., Klán T., Kloubová K., Macková A., Sobotka M., Stehlíková E.Metodologie praktických forem právního vzdělávání2013kniha978-80-87146-74-3
Hanko J., Honusková V., Chromá M., Urban M., Žákovská K.(Nejen) teoretická průprava v praktických právních dovednostech: manuál, profesní etika, moot court, právní psaní2013kniha0-000-00000-0
Hřebejk J., Chromá M.Seminar of the Charles University Law Faculty and the Russian Law Academy of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow, 18–22 June 20132013článek v časopise1805-840X
Chromá M.Synonymy and Polysemy in Legal Terminology and Their Applications to Bilingual and Bijural Translation2011článek v časopise1731-7533
Chromá M., Dvořáková J., Davidson S.New introduction to legal English : revised edition. Volume I2011kniha978-80-246-1950-7
Chromá M., Dvořáková J., Davidson S.New introduction to legal English : revised edition. Volume II2011kniha978-80-246-2007-7
Jelínek J., Beran K., Chromá M.Criminal liability of legal entities de lege ferenda in the Czech Republic2010část knihy978-80-246-1785-5
Chromá M.Překlad jako interpretace2010článek v časopise0323-0619
Frinta O., Frintová D., Chromá M.Selected issues of the recodification of family law in the Czech Republic2010část knihy978-80-246-1785-5
Bělina M., Chromá M.Reflection of globalization in Czech labour law2010část knihy978-80-246-1785-5
Černá S., Chromá M.Is it possible to break the barrier separating the property of a business company from the property of its owners?2010část knihy978-80-246-1785-5
Pauknerová M., Chromá M.Transformation of private law2010část knihy978-80-246-1785-5
Šturma P., Chromá M.Universality of international law: what is the role of general international law in the period of its fragmentation?2010část knihy978-80-246-1785-5
Stejskal V., Chromá M.Role of the Court of Justice of the European Union in environmental protection2010část knihy978-80-246-1785-5
Stejskal V., Chromá M.Role of judiciary in the protection of the environment through criminal law2010část knihy978-80-246-1785-5
Chromá M.Semantic or legal interpretation: Clash or accord?2009část knihy978-953-167-226-9
Chromá M.Languages for specific purposes at Charles University in Prague2009část knihy978-80-200-1700-0
Chromá M.Czech Administrative Law2009kniha978-80-87146-24-8
Chromá M.Translating terminology in arbitration discourse2008část knihy978-962-209-852-7
Chromá M.Odborný cizí jazyk jako součást studijního programu na Právnické fakultě UK. 2008část knihy978-80-7409-012-7
Chromá M.Semantic and legal interpretation: Two approaches to legal translation2008část knihy978-3-03911-470-2
Chromá M.Czech Business Law2007kniha978-80-85889-95-6
Chromá M.A Czech-English law dictionary with explanations: A conceptual approach to dictionary-making2007část knihy978-3-03911-187-9
Chromá M.ELP: English for Legal Purposes: Introductory Module2007kniha978-80-85783-79-7
Chromá M.New Introduction to Legal English, Volume I2007kniha978-80-246-1406-9
Chromá M.New Introduction to Legal English, Volume II2007kniha978-80-246-1422-9
Chromá M.A Czech-English law dictionary with explanations: a conceptual approach to dictionary-making2007část knihy978-3-03911-187-9
Chromá M.Cross-cultural traps in legal translation2007část knihy978-3-03911-258-6
Chromá M.Assessing linguistic awareness in Czech legal education - a case of neglect?2006část knihy3-925453-49-0
Chromá M.Synonymy and Polysemy in a Bilingual Law Dictionary2006část knihy88-7694-918-6
Chromá M.Czech Environmental Law 2006kniha80-85889-70-6
Chromá M.A Multi-Purpose English for Law Textbook ? Does It Exist?2006Příspěvek na konferenci
Chromá M.The Code of Administrative Procedure2005část knihy80-7357-109-9
Chromá M.Indeterminacy in Criminal Legislation: A Translator?s Perspective2005část knihy3-03910-653-8
Chromá M.Indeterminacy in criminal legislation: a translator´s perspective2005část knihy3-03910-653-8
Chromá M.Indeterminacy in Criminal Legislation: A Translator’s Perspective2005část knihy3-03910-653-8
Chromá M.The Code of Administrative Procedure2005část knihy80-7357-109-9
Chromá M.Legal translation and the dictionary2004kniha3-484-39122-7
Chromá M.Legal Translation and the Dictionary2004kniha3-484-39122-7
Chromá M.Cross-Cultural Traps in Legal Translation2004část knihy3-03910-352-0
Chromá M.Česko-anglický slovníček pro překlad univerzitních předpisů2004kniha
Chromá M.Czech Administrative Law : [textbook for the programme Czech Legal System in European Context]2004část knihy80-85889-54-4
Chromá M.The czech legal system and contexts2003část knihy3-631-39855-7
Chromá M.The language of arbitration: from intent to the act2003část knihy3-906770-85-0
Chromá M.The Czech Legal System and Contexts2003část knihy3-631-39855-7
Chromá M.New introduction to legal English. Vol. I2003kniha80-246-0720-4
Chromá M.New introduction to legal English. Vol. II2003kniha80-246-0738-7
Chromá M.Czech Environmental Law2003část knihy80-85889-49-8
Chromá M.The Language of Arbitration: From Intent to the Act2003část knihy3-906770-85-0
Chromá M.Česko-anglický právnický slovník2003kniha80-7335-021-1
Chromá M., Coats T.Introduction to Legal English. Vol. II2002kniha80-246-0482-5
Chromá M., Coats T.Introduction to Legal English. Vol. I2002kniha80-246-0481-7
Chromá M.Czech Business Law2002část knihy80-85889-40-4
Chromá M.Překlad právnických textů a příprava překladatelů2002část knihy80-89074-86-3
Chromá M.Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami2001kniha80-85927-90-X
Chromá M.Půlstoletí výuky cizích jazyků na PF UK a její perspectivy1998část knihy80-85889-15-3
Chromá M.Teaching Legal English at the Law Faculty of Charles University1998část knihy
Chromá M., Coats T.Introduction to Legal English, Volume I1998kniha80-7184-697-X
Chromá M., Coats T.Introduction to Legal English, Volume II1998kniha80-7184-587-6
Chromá M.Anglicko-český právnický slovník1997kniha80-85927-01-2
Chromá M.Between the Newsletters I1997článek v časopise1210-0196
Chromá M.Between the Newsletters II1997článek v časopise1210-0196
Chromá M.Between the Newsletters III1997článek v časopise1210-0196
Chromá M.Welcome in the World of ESP1997článek v časopise1210-0196
Chromá M.Between the newsletters (president's message)1996článek v časopise1210-0196
Chromá M.Goals and contents of language teaching at universities1996článek v časopise1210-0196
Chromá M.Legacy from the past - Mission for the future?1996článek v časopise1210-0196
Chromá M., Coats T.Úvod do právnické angličtiny.Díl I.Introduction to legal English.Vol.I1996kniha80-7184-254-0
Chromá M., Coats T.Úvod do právnické angličtiny.Díl II.Introduction to legal English.Vol.II1996kniha80-7184-263-X
Chromá M.Anglicko-český právnický slovník.1995kniha80-85927-01-2
Chromá M., Coats T.Introduction to Legal English. I.1995kniha
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111