JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 516

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 202 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 14:00 - 16:00 hodinOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní odpovědnost právnických osob, mravnostní kriminalita, právní informační systémy

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo

2009

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2010

 

Ph.D.

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2013

Trestní odpovědnost právnických osob

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2012 - dosud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Asistent, odborný asistent

1,0

2012 - 2014

Magistrát hl. m. Prahy

Asistent radního pro legislativu

 

2011 - dosud

Paneurópska vysoká škola práva

Vyučující

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kriminologie

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právní informační systémy

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Základy akademického psaní

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Trestní právo

vyučující

Paneurópska vysoká škola práva

Právní informační systémy

vyučující

Paneurópska vysoká škola práva

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2014

Organizovaný zločin - trestněprávní a kriminologické aspekty

SVV 260 008

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2013

Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu

SVV 266 409

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2012

Trestní odpovědnost právnických osob

SVV 264 404

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2011

Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního

SVV 262 409

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2010

Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného

SVV 260 406

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2010 - 2012

Trestní odpovědnost právnických osob

0416/2010

Univerzita Karlova v Praze

Řešitel


 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2010

Universität Bern- Institut für Strafrecht und Kriminologie

Švýcarsko

1 měsíc

Studijní

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012 - 2014

Pracovní skupina pro regulaci prostituce

Magistrát hl. m. Prahy

Člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Milníky práva v stredoeurópskom priestore

konference

Bratislava

2014

Nedostatky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Kulatý stůl – Klub personalistů

seminář

Brno

2014

K trestní odpovědnosti právnických osob se zaměřením na územně samosprávné celky

Bratislavské právnické fórum

konference

Bratislava

2013

Předcházení trestné činnosti ze strany právnické osoby

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perpsektiv

konference

Praha

2013

Problémy přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám

Právo ve veřejné správě

konference

Prostějov

2012

K návrhu zákona o regulaci prostituce

Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu

konference

Praha

2012

Peněžitá pomoc obětem trestných činů – komparativní analýza

Dny práva

konference

Brno

2011

Korupce a trestní odpovědnost právnických osob

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

francouzský

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Gřivna T., Bohuslav L., Danková K., Hořák J., Heranová S., Říha J., Vanduchová M., Šámal P., Pokorná A.Ústavněprávní limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega2019kniha978-80-7502-349-0
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Hořák J., Pelc V., Šámal P., Bohuslav L., Říha J., Šelleng D., Mulák J., Musil J., Vanduchová M., Císařová D., Sovová O.Deset let od přijetí českého trestního zákoníku2019kniha978-80-7502-354-4
Beran K., Pelikán R., Skřejpek M., Pauknerová M., Smolík P., Bažantová I., Tomášek M., Kindl J., Thöndel A., Gřivna T., Bohuslav L., Tlapák Navrátilová J., Dvořák J., Zavadilová M.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 2 Pocta Ireně Pelikánové2019kniha978-80-7598-426-5
Gřivna T., Bohuslav L.§ 20 Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku2018část knihy978-80-89603-64-0
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L., Bohuslav L. , et al.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Bohuslav L.K některým aspektům práva na spravedlivý proces právnické osoby v trestním řízení v kontextu evropského práva2018část knihy978-80-8152-613-8
Bohuslav L.Nejvyšší soudy vybraných zemí Evropské unie - základní komparace2018část knihy978-80-7400-709-5
Bohuslav L.Vnitřní předpisy z oblasti pracovního práva jakožto nástroje prevence trestné činnosti2018část knihy978-80-7380-735-1
Bohuslav L.Několik poznámek k právnické osobě jako poškozené trestným činem2018část knihy978-80-8152-680-0
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Bohuslav L., Šlechta P.The Issue of Dangerous Consignments and Terrorism in the Field of Provision of Postal Services2017část knihy978-80-7502-260-8
Gřivna T., Vokoun R., Bohuslav L.Příklady z trestního práva hmotného a procesního2017kniha978-80-7502-237-0
Bohuslav L.§ 52 - 542017část knihy978-80-7552-600-7
Bohuslav L.§ 59 - 662017část knihy978-80-7552-600-7
Gřivna T., Bohuslav L., Herczeg J., Říha J., Sýkora M., Tlapák Navrátilová J., Vanduchová M., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2016kniha978-80-7552-085-2
Bohuslav L., Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2016část knihy978-80-7552-358-7
Šámal P., Vanduchová M., Bohuslav L., Dolenský A., Gřivna T., Herczeg J., Novotný O., Tomášek M., Vokoun R., Hořák J., Krupička J., Rizman S., Šmerda R.Trestní právo hmotné2016kniha978-80-7552-358-7
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Bohuslav L.K otázce přenesení důkazního břemene ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob2016část knihy978-80-7502-185-4
Bohuslav L., Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2016část knihy978-80-7552-358-7
Bohuslav L., Šámal P.Trestní odpovědnost právnických osob2016část knihy978-80-7552-358-7
Bohuslav L.Trestní odpovědnost školy jako právnické osoby2016článek v časopise1805-0824
Bohuslav L.A komu tím prospějete?2016článek v časopise1805-0824
Bohuslav L.Exkulpace, liberace, zproštění? Ultima ratio a koncepce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě2016část knihy978-80-7160-436-5
Bohuslav L.Trestné činy v dopravě2016část knihy978-80-7400-409-4
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Bohuslav L.Relace právních předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv na základní instituty trestní odpovědnosti právnických osob2015část knihy978-80-7502-080-2
Bohuslav L.Současnost a perspektiva trestní odpovědnosti právnických osob v České republice2015část knihy978-80-8152-390-8
Bohuslav L., Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2014část knihy978-80-7478-616-7
Bohuslav L., Šámal P.Trestní odpovědnost právnických osob2014část knihy978-80-7478-616-7
Bohuslav L., Gřivna T.Mravnostní kriminalita2014část knihy978-80-7478-614-3
Bohuslav L.Kriminalita páchaná právnickými osobami2014část knihy978-80-7478-614-3
Bohuslav L.Nedostatky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim2014část knihy978-80-7160-371-9
Bohuslav L.Trestní odpovědnost právnických osob v současné praxi2014článek v časopise1805-2118
Bohuslav L.Rádi si hrají2014článek v časopise1211-5347
Bohuslav L.Trestní odpovědnost právnických osob2014kniha978-80-7380-473-2
Bohuslav L.Jak nastavit compliance programy?2014článek v časopise1210-4817
Bohuslav L.Kdy lze trestný čin přičítat právnické osobě?2013článek v časopise1210-4817
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Bohuslav L.Jaké zkušenosti mají s trestní odpovědností právnických osob některé státy EU?2013článek v časopise1210-4817
Barilik I., Bohuslav L.A report from the conference on the injured party and victim of crime from the criminal law and criminological perspectives2013článek v časopise1805-8396
Bohuslav L.Konference „Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu"2013článek v časopise0231-6625
Bohuslav L.Aplikace zákona o trestní odpovědnosti firem se rozjíždí2013článek v časopise1210-4817
Bohuslav L.K návrhu zákona o regulaci prostituce2013část knihy978-80-8155-018-8
Bohuslav L., Gřivna T., Vokoun R., Navrátilová J., Říha J., Vanduchová M.Příklady z trestního práva hmotného a procesního2013kniha978-80-87576-60-1
Bohuslav L.Kriminogenní faktory páchání trestné činnosti ze strany právnických osob2013část knihy978-80-7160-368-9
Bohuslav L.Předcházení trestné činnosti ze strany právnických osob2013část knihy978-80-7160-365-8
Bohuslav L.Úvahy nad základními stavebními kameny (a jejich nedostatky) českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim2013část knihy978-80-87146-84-2
Bohuslav L.Peněžitá pomoc obětem trestných činů - komparativní analýza2012část knihy978-80-87576-39-7
Bohuslav L.Korupce a trestní odpovědnost právnických osob2012část knihy978-80-210-5916-0
Bohuslav L.K vybraným aspektům zákona o trestní odpovědnosti právnických osob2012část knihy978-80-7160-317-7
Bohuslav L., Pelc V.Trestný čin porušení autorského práva2012článek v časopise0323-0619
Bohuslav L.Kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob stran trestných činů proti životnímu prostředí2012část knihy978-80-87488-10-2
Bohuslav L.Zum Andenken an Petr Flášar2012část knihy978-80-87975-00-8
Bohuslav L.Trestní odpovědnost právnických osob se zaměřením na sankce v trestním právu ve střední Evropě2011část knihy978-80-7380-323-0
Bohuslav L.K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob2011článek v časopise1210-9150
Bohuslav L.Legislativní vývoj úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v české republice včetně nového návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim2011část knihy978-80-7160-318-4
Bohuslav L.K novému českému návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 20112011část knihy978-80-89447-57-2
Bohuslav L.On selected aspects of Criminal Liability of Legal Entities in the legal systems of various European countries2011článek v časopise1804-7890
Bohuslav L.Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob2011část knihy978-80-89447-39-8
Bohuslav L.K sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob2011část knihy978-80-87146-50-7
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111