Detail člověka URL

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní odpovědnost právnických osob, mravnostní kriminalita, právní informační systémy

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo

2009

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2010

 

Ph.D.

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2013

Trestní odpovědnost právnických osob

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2012 - dosud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Asistent, odborný asistent

1,0

2012 - 2014

Magistrát hl. m. Prahy

Asistent radního pro legislativu

 

2011 - dosud

Paneurópska vysoká škola práva

Vyučující

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kriminologie

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právní informační systémy

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Základy akademického psaní

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Trestní právo

vyučující

Paneurópska vysoká škola práva

Právní informační systémy

vyučující

Paneurópska vysoká škola práva

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2014

Organizovaný zločin - trestněprávní a kriminologické aspekty

SVV 260 008

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2013

Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu

SVV 266 409

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2012

Trestní odpovědnost právnických osob

SVV 264 404

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2011

Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního

SVV 262 409

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2010

Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného

SVV 260 406

Univerzita Karlova v Praze

Člen řešitelského týmu

2010 - 2012

Trestní odpovědnost právnických osob

0416/2010

Univerzita Karlova v Praze

Řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2010

Universität Bern- Institut für Strafrecht und Kriminologie

Švýcarsko

1 měsíc

Studijní

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012 - 2014

Pracovní skupina pro regulaci prostituce

Magistrát hl. m. Prahy

Člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Milníky práva v stredoeurópskom priestore

konference

Bratislava

2014

Nedostatky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Kulatý stůl – Klub personalistů

seminář

Brno

2014

K trestní odpovědnosti právnických osob se zaměřením na územně samosprávné celky

Bratislavské právnické fórum

konference

Bratislava

2013

Předcházení trestné činnosti ze strany právnické osoby

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perpsektiv

konference

Praha

2013

Problémy přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám

Právo ve veřejné správě

konference

Prostějov

2012

K návrhu zákona o regulaci prostituce

Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu

konference

Praha

2012

Peněžitá pomoc obětem trestných činů – komparativní analýza

Dny práva

konference

Brno

2011

Korupce a trestní odpovědnost právnických osob

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

francouzský

pasivně