JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra politologie a sociologie

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 142 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultace pondělí 18 - 19:00 hod. Domluvit i jiný termín lze mailem!


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Politologie – politické strany a systémy politických stran
Politologie – systém politických stran v České republice
Správní právo – právní úprava územní samosprávy a komunální politika 
Právní filosofie - teoretické koncepce suverenity lidu
Římské právo – římské soudnictví a správa

Vzdělání a akademické kvalifikace

 

Rok Instituce Program Kvalifikační práce Titul
2009-2016 Právnická fakulta UK doktorský studijní program teoretické právní vědy (Teorie, filozofie a sociologie práva) Idea suverenity lidu a systém politických stran v tzv. první Československé republice (1918 – 1938) a v České republice od roku 1993 Ph.D.
2011, září Právnická fakulta UK státní rigorózní zkouška Odpovědnost soudce a limity jeho rozhodování v římském právu JUDr.
2002-2009 Právnická fakulta UK magisterský studijní program Diplomová práce na téma Sociologie vědění a její vliv na společnost
 
Mgr.

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce a místo

8/2014-4/2015 Ministerstvo spravedlnosti – ředitel odboru kancelář ministryně
10/2015 – dosud        Magistrát hlavního města Prahy – ředitel odboru legislativního a právního

10/2016 – dosud       

Komise rady hlavního města Prahy pro legislativu a právo – předseda komise

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách

SVV 260408/2010

UK

doktorand

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262402/2011

UK

Doktorand

2012

Soudce jako objekt zájmu práva, společenských věd a umění

SVV 264403/2012

UK

Doktorand

2013

Ústavní soudnictví v českém ústavním a politickém systému: idea, instituce, osoby a obsazení

SVV 266402/2013

UK

Doktorand

2012 - 2015

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

GAČR P408/12/1255

GAČR

Spoluřešitel

2012 - 2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK P04

UK

Spoluřešitel

2012 - 2016

Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky

PRVOUK P17

UK

Spoluřešitel

 

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

aktivně

chorvatština

základní

slovinština

základní

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Havel T.Měsíční odměna a její krácení2018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů2018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Odměny při kumulaci funkcí2018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Odměny v případě zastupování a po skončení funkčního období2018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Mimořádné odměny2018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Jak nám může stát či obec něco nařídit?2018část knihy978-80-906846-8-3
Havel T.Ústava2018část knihy978-80-906846-8-3
Havel T.Právo veřejné a soukromé2018část knihy978-80-906846-8-3
Havel T., Kosek J.Stále inspirující římské právo2018část knihy978-80-906846-8-3
Havel T.Odměna uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva2018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Odchodné2018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Zákon o hlavním městě Praze, komentář §§ 60-672018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Zákon o hlavním městě Praze, komentář §§ 87-882018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 922018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 95-962018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 992018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 103-1042018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T., Děvěrová M.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 97-982018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T., Děvěrová M.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 1022018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T., Radošinský A.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 942018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T., Radošinský A.Zákon o hlavním městě Praze, komentář § 100-1012018část knihy978-80-7552-560-4
Havel T.POJETÍ SUVERENITY LIDU V ANTICKÉ FILOSOFII A PRÁVNÍM MYŠLENÍ2017článek v časopise0079-4929
Havel T.Svobodný přístup k informacím2016část knihy978-80-87785-03-4
Havel T.Výpověď z pracovního poměru2016část knihy978-80-87785-03-4
Havel T.Praetorian law: a contribution to the beginnings of legal sociology2015článek v časopise1805-8396
Havel T.Právní pluralismus Eugena Ehricha2015část knihy978-80-7160-394-8
Mucha I., Havel T.Krize hodnot okcidentální kultury v postmoderní společnosti2014článek v časopise0323-0619
Havel T.Praetorian Law: A Contribution to the Beginnings of Legal Sociology2014článek v časopise2336-5811
Havel T.Suverenita lidu a systém politických stran v období první československé republiky2013část knihy978-80-7160-368-9
Havel T.Postmoderní společnost a povaha lidských práv: implikace pro sociální práva2013část knihy978-80-7160-365-8
Havel T., Stanková E.Pojetí postavení a odpovědnosti soudce v historii a v současnosti (komparativní studie)2013článek v časopise0079-4929
Havel T., Ondřejková J.Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách2011článek v časopise1210-9126
Havel T.Odpovědnost soudce v římském právu (Litem suam facere)2011část knihy978-80-7160-318-4
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111