JUDr. Václav Janeček, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Janeček V.Ownership of Personal Data in the Internet of Things2018Příspěvek na konferenci
Janeček V.Ownership of personal data in the Internet of Things2018článek v časopise0267-3649
Janeček V.Data ownership in IoT: ethical and regulatory implications2018Příspěvek na konferenci
Janeček V.Kritika právní odpovědnosti2017kniha978-80-7552-813-1
Janeček V.Kritika právní odpovědnosti2017kniha978-80-7552-812-4
Janeček V.The Goals of Non-Compensatory Damages: Methodical Challenges2017Příspěvek na konferenci
Janeček V.Politika v právních normách2017Příspěvek na konferenci
Janeček V.Strogovic and Kelsen: Theory of a Norm Structure2017Příspěvek na konferenci
Janeček V.TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Deliktní právo2017článek v časopise1805-2789
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Ondřejková J., Tryzna J., Žák Krzyžanková K., Janeček V., Anzenbacher V., Henčeková S., Chmel J., Koloušek M.Praktikum teorie práva2017kniha978-80-7380-674-3
Janeček V.A Theoretical Conception of Delictual Liability under the New Czech Civil Code - Doctrinal Limits on Punitive Awards2016Příspěvek na konferenci
Janeček V.Theoretical Conception of Civil Liability - A Cold War in Legal Theory2016Příspěvek na konferenci
Janeček V.Kauzalita a rozsah odpovědnosti2016článek v časopise0231-6625
Janeček V.Kdy lze de lege lata poškozenému přiznat preventivně-sankční složku přiměřeného zadostiučinění2016článek v časopise1210-6410
Janeček V.Nerovná subjektivní odpovědnost2016článek v časopise1802-3843
Janeček V., Brodec J.How does the substantial modification of a public contract affect its legal regime?2015článek v časopise0963-8245
Janeček V., Brodec J.Neplatnost právního jednání pro rozpor se zákonem o veřejných zakázkách2015článek v časopise1802-3843
Gerloch A., Beran K., Janeček V., Pražák P., Krtoušová L., Cienciala R., Caletka P., Smetánková B., Němec R.Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu2014kniha978-80-7502-058-1
Janeček V.Shrnutí2014část knihy978-80-7502-058-1
Brodec J., Janeček V.Podstatná změna smlouvy jakožto privativní novace2014článek v časopise1802-3843
Brodec J., Janeček V.Veřejné zakázky na stavební práce vs. nová legislativa EU2014článek v časopise1805-8523
Janeček V.Funkce náhrady škody2014část knihy978-80-7502-058-1
Janeček V.K přípustnosti sankční náhrady škody2013článek v časopise1210-6410
Janeček V.Sankční náhrada škody2013článek v časopise0231-6625
Janeček V.Exemplary Damages: A Genuine Concept?2013článek v časopise1973-2937
Janeček V.Fikcionalismus v právu2011část knihy978-80-87146-47-7
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111