Detail člověka URL

doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.

Profile picture for user 89670752

Telefon: +420221005418

Katedra právních dějin

Aktuální oblast odborného zájmu
Církevní právo/všechny oblasti. Konfesní právo/všechny oblasti. Právní dějiny církví/všechny oblasti. Právo a Bible. Právní dějiny/právní dějiny poměru státu a církví, Polska, Řecka, Byzance, Ruska a SSSR, zemí Asie a Latinské Ameriky.
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok  studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1998

Univerzita Karlova

Právnická

právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva

2002

Vestfálska Wilhelmova univerzita v Münsteru, Německo

Právnická

soukromé právo

2001

Katolická univerzita Jana Pavla II. v Lublině, Polsko

Práva, kanonického práva a správy

kanonické právo

2006

 

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností na území českých zemí od roku 1918 do současnosti

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Ph.D.

právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

LL.M.

soukromé právo

Vestfálska Wilhelmova univerzita v Münsteru, Německo, Právnická fakulta

2001

ICLic.

kanonické právo

Katolická univerzita Jana Pavla II. v Lublině, Polsko, Fakulta práva, kanonického práva a správy

2006

JUDr.

právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2003

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2002–2003

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistent

1,0

2003–2012

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

1,0

2012–dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Církevní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní dějiny církví

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Manželské a procesní právo církevní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Správní a majetkové právo církevní

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Konfesní právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Církevní a konfesní právo (2002–2005)

vyučující

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta

Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědecký seminář právo a Bible vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědecký seminář z církevního a konfesního práva garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Czech Legal History vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2006–2009

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1939) a jejich místo ve střední Evropě

GAČR 407/06/0039

GAČR

člen řešitelského týmu

2005–2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

VZ MSM0021620804

MŠMT

člen řešitelského týmu

2011–dosud

PRVOUK P06 - Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK P06

UK

účastník

2012

Dichotomie přirozeného a národního práva

SVV 264 406

UK

akademický pracovník

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266 406 UK

UK

akademický pracovník

2016 Hranice, cizinci a integrace SVV 260 248 UK akademický pracovník

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1997

Institute for U. S. Law

USA

1 měsíc

studijní pobyt

2002

United States Conference of Catholic Bishops, Office of General Counsel

USA

1 měsíc

studijní pobyt

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

2003–2009

Tajemník Katedry právních dějin PPrávnické fakulty UK

ČR

2008–2009

Člen rady SVOČ Právnické fakulty UK

ČR

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1995 - dosud

Společnost pro církevní právo

ČR

člen pracovního výboru

1995 - dosud

Revue církevního práva

ČR

člen redakční rady

2008 - dosud

Společnost pro církevní právo

ČR

místopředseda

2000 - dosud

Česká křesťanská akademie, Právní sekce

ČR

tajemník

2012 - dosud

Kościół i Prawo (odborný časopis)

Polsko

člen vědecké rady

2013 - dosud

Edukacja Prawnicza (odborný časopis)

Polsko

člen programové rady

2001 - 2004

Subkomise regionálního školství Komise ČBK pro katolickou výchovu

ČR

konzultant

2009 - dosud Eurel Network (Sociological and Legal Data on Religions in Europe) EU člen
2009 - dosud International Consortium for Law and Religion Studies EU člen
2014 - dosud Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo EU člen
2015 - dosud European Consortium for Church and State Research EU člen
2018 - dosud Studia z Prawa Wyznaniowego (odborný časopis) Polsko člen redakční rady

 

Účast na konferencích a jejich organizace

  • Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Mezinárodní konference Římské právo a evropská právní kultura

konference

Lublin, Polsko

2007

Nauka prawa rzymskiego w Republice Czeskiej

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 –1939) a jejich místo ve střední Evropě

konference

Praha, ČR

2008

Právnická fakulta Univerzity Karlovy a výuka církevního práva

Česko-polský seminář

seminář

Kraków, Polsko

2009

Nauczanie prawa rzymskiego w pierwszej Republice Czechosłowackiej

15. ročník konference Církev a stát na téma „Šedesát let církevních zákonů“

konference

Brno, ČR

2009

Zákony o církvích z roku 1949 a výuka náboženství v době komunistické totality

16. ročník konference Církev a stát na téma „Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě“

konference

Brno, ČR

2010

Forma uzavírání manželství v českých zemích v historickém přehledu

18. ročník konference Církev a stát na téma „Církve, stát a vzdělání“

konference

Brno, ČR

2012

Církevní školství, výuka náboženství a teologické školství po roce 1989: přehled vývoje

19. ročník konference Církev a stát na téma „Zvláštní práva církví“

konference

Brno, ČR

2013

Zvláštní právo vyučovat náboženství na státních školách

20. ročník konference Církev a stát na téma „Právní postavení duchovních a autonomie církví“   Brno, ČR 2014 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission
21. ročník konference Církev a stát na téma „Církevní právnické osoby“   Brno, ČR 2015 Právnické osoby v oblasti církevního školství
Cardiff Festival for Law and Religion   Cardiff, Spojené království 2016 Religious Ministers and Labour Law in the Czech Republic
22. ročník konference Církev a stát na téma „Potřebujeme nový zákon o církvích (?)“   Brno, ČR 2016 Naléhavost sjednocení právní úpravy postavení církevních škol

 

  • Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

První ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve: konference „Financování církví v Evropě a USA“

Praha, ČR

1996

Druhý ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve: konference „Konfesní a konkordátní právo zemí středovýchodní Evropy“

Praha, ČR

1998

Třetí ročník Pražských rozhovorů o vztahu státu a církve: konference „Konfesní právo v Německu a USA“

Praha, ČR

2000

16. ročník konference Církev a stát na téma „Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě“

Brno, ČR

2010

17. ročník konference Církev a stát na téma „Právní aspekty financování církví“

Brno, ČR

2011

18. ročník konference Církev a stát na téma „Církve, stát a vzdělání“

Brno, ČR

2012

19. ročník konference Církev a stát na téma „Zvláštní práva církví“

Brno, ČR

2013

20. ročník konference Církev a stát na téma „Právní postavení duchovních a autonomie církví“ Brno, ČR 2014
21. ročník konference Církev a stát na téma „Církevní právnické osoby“ Brno, ČR 2015
22. ročník konference Církev a stát na téma „Potřebujeme nový zákon o církvích Brno, ČR 2016

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Diplom za 3. místo v žákovském přeboru ČSSR v judo v hmotnostní kategorii nad 72 kg

Československý svaz tělesné výchovy

1988

Diplom za 3. místo v přeboru České socialistické republiky pro rok 1988 ve starších žácích v judo v kategorii nad 72 kg

Československý svaz tělesné výchovy

1988

Diplom členu družstva TJ Sparta ČKD Praha, které se umístilo v přeboru ČSR pro rok 1988 v judo v kategorii starších žáků na 2. místě

Československý svaz tělesné výchovy

1988

Přeborník hl. m. Prahy

Hl. m. Praha

1988

Cena poroty za výkladový Slovník církevního práva Jednota tlumočníků a překladatelů 2013
Ocenění knihy Religion and Law in the Czech Republic v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK Univerzita Karlova 2016
Ocenění knihy Konfesní právo v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK Univerzita Karlova 2017
Ocenění knihy Církevní právo v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK Univerzita Karlova 2018

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

německý

aktivně

polský

aktivně

ruský

pasivně

francouzský

pasivně

latinský

pasivně