Detail člověka URL

Mgr. Kamila Stloukalová

Profile picture for user 82048033

Telefon: +420221005480

Ústav právních dějin

Vědecká činnost

Vědecká činnost
Zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti

Aktuální oblast odborného zájmu

Římské právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

2012

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 2013 dosud

Advokátní kancelář

Advokátní koncipient

1,0

Od r. 2013 dosud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Vyučující římského práva a základů novodobého práva soukromého I a II – kurzy CŽV

DPP

Od r. 2013 dosud

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomie a práva

Vyučující římského práva a základů novodobého práva soukromého I a II

DPP

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2013-2015

Rodina v římském právu. Postavení jejích členů jako formativní rámec pro fungování právního systému.

GAUK 1222213

GAUK

Řešitel

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266406/2013

UK

Člen řešitelského týmu – student doktorského studijního programu

2012

Dichotomie přirozeného a národního práva

SVV 264406/2012

UK

Člen řešitelského týmu – student doktorského studijního programu

 Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2012/2013

Seconda Università di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza

Itálie

4 měsíce

Studijní

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

IX. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità”

konference

Suzdal/Rusko

2013

Lex Rhodia de iactu e Tabula de Amalpha. Influence, analogy, differences.

I. česko-slovenská konference doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva

konference

Brno/Česká republika

2013

Adoptio, arrogatio a jejich rozlišení v pramenech římského práva

VIII. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità

konference

Sofia, Haskovo/Bulharsko

2012

Influenza del diritto romano sul nuovo Codice Civile ceco

Diritto romano pubblico e privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo

konference

Novosibirsk/Rusko

2012

Influenza dello ius civile romano, della sua terminologia e dei principi della legge naturale, sull’aspetto finale degli istituti prescelti del nuovo Codice Civile ceco.

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

VII. mezinárodní seminář „Diritto romano e attualità” (Římské právo a současnost)

Praha/Česká republika

2011

Mezinárodní konference „Římské právo a kodifikace“

Praha/Česká republika

2010

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

2012

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

italština

aktivně

němčina

pasivně

latina

pasivně

francouzština

pasivně

ruština

pasivně