Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra politologie a sociologie

Email:

Telefon:
+420 221 005 111

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 307 (mapa)

Administrativní zařazení:
tajemník

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultace : Úterý: 14:30 - 15:30 hodin Ve zkouškovém období dle dohody prostřednictvím emailu.”

Centrum právních dovedností

Centrum právních dovedností


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

AKTUÁLNÍ OBLAST ZÁJMU:

Profesní etika právníků, sociologie práva, didaktika práva

VZDĚLÁNÍ:
2014 – 2015 Právnická fakulta Univerzity Karlovy – doktorský studijní program (Ph.D.)
Téma disertační práce: Povolání právníka – teorie a praxe profesní etiky se zaměřením na vybraná právnická povolání v České republice

2014 – 2015 University College Dublin – program Erasmus+
Studijní obor: Právo

2007 – 2012 Právnická fakulta Univerzity Karlovy – magisterský studijní program (Mgr.)
Téma diplomové práce: Profesní etika soudců v České republice


ZAMĚSTNÁNÍ:

2016 – SOUČASNOST Právnická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra politologie a sociologie 
Pozice: Odborný asistent (úvazek 0,5)

2015 – SOUČASNOST Právnická fakulta Univerzity Karlovy – Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností
Pozice: Koordinátor odborných praxí (úvazek 0,5) 

2010 – SOUČASNOST Gymnázium Jana Nerudy, Praha
Pozice: Učitel (seminář Právo a politologie; dotace 4h výuky/týden)

2011 – 2014 Advokátní kancelář Hošťálek, Praha
Pozice: Advokátní asistent, Advokátní koncipient

2011-2012 Gymnázium Nymburk, Nymburk
Pozice: Učitel (seminář Práva a ekonomie dotace 2h výuky/týden)

 

ÚČAST NA KONFERENCÍCH:

2016, Georgetown Law Center, Washington, USA, příspěvek Street Law in Prague na workshopu Street Law Orientation (spolu s Michalem Urbanem, Hanou Draslarovou a Adélou Marešovou).

2015, XII. konference o historii advokacie, Výbor pro historii advokacie ČAK a Fakulta právnická ZČU, Plzeň, Příspěvek Kárná řízení na stránkách Bulletinu advokacie.

2014, International Legal Ethics Conference, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Příspěvek What Czech Judges Cannot Do: Practice of Judicial Disciplinary Authorities in the Czech Republic (ve spoluautorstí s Michalem Urbanem).

2013, Výjezdní workshop Centra pro klinické vzdělávání Právnické fakulty UP v Olomouci, Kouty nad Desnou, vedení celodenního bloku „Street law“.

2012, Výjezdní workshop Centra pro klinické vzdělávání Právnické fakulty UP v Olomouci, Kouty nad Desnou, vedení celodenního bloku „Street law“ (spolu s JUDr. Michalem Urbanem).

2012, International Journal of Clinical Legal Education Conference, Durham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Příspěvek Do Moot Courts Belong to High Schools? And if so, under what circumstances? (ve spoluautorství s Mgr. Ing. T. Krupovou, Mgr. L. Pošíkovou, J. Potuckým)

 

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI:
Anglický jazyk: Pokročilý 
Německý jazyk: Začátečník
Francouzský jazyk: Začátečník

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Friedel T.Povídání práva s uměním - má se umění práva bát? (Úvahy o právní ochraně umělecké tvorby na základě případu rudých trenek vlajících nad Hradem.)2018část knihy978-80-88266-09-9
Friedel T.MOLITERNO, James E. a Paul Douglas PATON. Globální problémy profesní etiky právníků2018článek v časopise1210-9126
Friedel T.Kysela Jan - Urban Michal (eds). Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků2018článek v časopise0231-6625
Friedel T.KOSAŘ, D. - PAPOUŠKOVÁ, T. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky2018článek v časopise1802-3843
Friedel T.BROZ, Jan a Jan CHMEL. Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace2017článek v časopise1210-9126
Friedel T.Rukavice právu uměním hozená, nebo snad rudé trenky? Aneb právní následky jedné umělecké akce2017článek v časopise1802-3843
Friedel T., Urban M.What Czech Judges Can and Cannot Do? Practice of Judicial Disciplinary Authorities in the Czech Republic: Empirical Analyses of All Disciplinary Decisions between 2008 and 20142016článek v časopise2322-0058
Friedel T.Soudce a sociální média - úvahy profesně-etické, na pozadí situace v USA založené2016článek v časopise1211-5347
Friedel T., Urban M.Výuka práva pomocí Problem Based Learning. Zpráva ze semináře profesora Richarda Grimese pořádaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy2016článek v časopise0231-6625
Friedel T.Kosek Jan. Jak (ne)být sám (se) sebou. Problém autenticity. Zrod a cíle moderního člověka ve světle filozofie a literatury. Praha: Dokořán, 2015, 327 s2016článek v časopise0231-6625
Friedel T.Jak čeští soudci (ne)smí jednat? Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se soudci v letech 2008-20142015článek v časopise1802-3843
Friedel T.Jak státní zástupci (ne)smějí jednat? Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se státními zástupci v letech 2008-20142015článek v časopise1214-3758
Friedel T.Ještě o kárném řízení advokátů, soudců a státních zástupců2015článek v časopise1210-6348
Friedel T.Soudcova ""docházka do zaměstnání"" a jeho důstojnost2015článek v časopise1802-3843
Friedel T.Stanislav Balík - Když se práva berou vážně, ač se může zdát, že ne zas tak moc2015část knihy978-80-7502-074-1
Friedel T.Jiří Malenovský - Tam, kde jiní končí2015část knihy978-80-7502-074-1
Friedel T., Urban M.Jak učit o právech menšin? Odpovědi studentů Pedagogické fakulty UK2015kniha
Kysela J., Blažková K., Chmel J., Friedel T., Tokarský V., Rybář Holubová E., Askari D., Váňa J., Mundl P., Fuksová V., Střeleček T., Píša R., Broz J., Říha M.Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR2015kniha978-80-7502-074-1
Friedel T.Davis Richard: Justices and Journalists: The U.S. Supreme Court and the Media2014článek v časopise1210-9126
Friedel T.Barton Benjamin H. The lawyer-judge bias in the American legal system. New York: Cambridge University Press, 2011, 303 s2014článek v časopise0231-6625
Friedel T., Krupová T.Sociálněvědní gramotnost - role akademika při zvyšování vzdělanosti2014článek v časopise0323-0619
Friedel T., Urban M.Are Czech Judges Angels or Devils? The Practice of Judicial Disciplinary Authorities in the Czech Republic2014článek v časopise2336-5811
Friedel T.Zločiny z nenávisti a nenávistné projevy: Jiná skupina osob v praxi zákona č. 40/2009 Sb2014část knihy978-80-87975-04-6
Wintr J., Antoš M., Askari D., Bečvářová B., Derka V., Friedel T., Géryk J., Holakovská Z., Chmel J., Krausová P., Kuk M., Nehasilová P., Ochodek T., Růžičková S.Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi2014kniha978-80-87975-04-6
Urban M., Krupová T., Friedel T., Janoušková D., Ondráčková M.Občanská výchova 9.ročník - příručka učitele2014kniha978-80-7489-013-0
Urban M., Krupová T., Friedel T., Janošková D.Občanská výchova 9 pro ZŠ a VG2014kniha978-80-7489-012-3
Friedel T.Simulovaný soud jako unikátní metoda výuky2014část knihy978-80-905903-1-1
Friedel T.Jak vést simulovaný soud2014část knihy978-80-905903-1-1
Friedel T.Kysela, J. Ondřejková, J. a kol. Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě2013článek v časopise1210-9126
Friedel T.Stevens, J. R Five Chiefs: A Supreme Court Memoir. New York: Little, 2011, 292 s2013článek v časopise0231-6625
Krupová T., Pošíková L., Friedel T., Potucký J.Do moot courts belong to high schools? And if so, under what circumstances?2013článek v časopise1467-1069
Friedel T., Urban M.Zpráva z mezinárodní odborné konference "Profesní etika právníků - Quo vadis?", která se uskutečnila ve dnech 6.-7. května 2011 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.2011článek v časopise0231-6625
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111