doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra mezinárodního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 432

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 217 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Čt 15:00 - 16:00


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Balaš V., Šturma P.Nové mezinárodní dohody na ochranu investic2018kniha978-80-7598-100-4
Balaš V.Nové trendy v mezinárodněprávní ochraně investic (ISDS v. ICS) - "znárodnění" řešení investičních sporů?2017část knihy978-80-7380-705-4
Balaš V.Soumrak BIT v EU?2016článek v časopise0323-0619
Balaš V.Poměr mezinárodního práva a práva vnitrostátního2015část knihy978-80-7478-687-7
Balaš V.Evropská Unie2015část knihy978-80-7478-687-7
Balaš V."Mare clausum" - územní nároky a delimitate kontinentálního šelfu v Arktidě2015část knihy978-80-87975-42-8
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V., Tymofeyeva A.CASEBOOK : Výběr případů z mezinárodního práva veřejného2015kniha978-80-87975-33-6
Šturma P., Bílková V., Ondřej J., Faix M., Hájíčková K., Hýbnerová S., Tymofeyeva A., Honusková V., Flídrová E., Obračajová B., Braum C., Hanko J., Lipovský M., Urbanová K., Balaš V. , et al.Mezinárodní právo a státní území2015kniha978-80-87975-42-8
Šturma P., Bílková V., Faix M., Balaš V., Ondřej J., Lipovský M., Braum C., Tymofeyeva A., Hanko J., Hýbnerová S., Chocholáčková K., Honusková V., Flídrová E., Ošťádalová Š.Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny2014kniha978-80-87975-16-9
Šturma P., Balaš V., Žilová D., Bílková V., Faix M., Ošťádalová Š., Hýbnerová S., Flídrová E., Tymofeyeva A., Lipovský M., Ondřej J., Hájíčková K., Pospíšil V.Odškodňování v mezinárodním právu2013kniha978-80-87146-98-9
Balaš V.Stát mohl zefektivnit fungování soudní soustavy (rozhovor)2012článek v časopise1210-4817
Šturma P., Bílková V., Hýbnerová S., Lipovský M., Jungwirth T., Ondrovičová J., Šrolerová K., Budilová D., Faix M., Tymofeyeva A., Balaš V., Klán T., Ondřej J.Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu (vliv nestátních aktérů)2012kniha978-80-87146-73-6
Balaš V.Konflikt mezi protichůdnými nebo domněle protichůdnými závazky vyplývajícími z práva ES/EU a mezinárodně právní ochrany investic v souvislosti s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu2011článek v časopise0231-6625
Šturma P., Balaš V., Syllová J., Jirásková V.Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv2011kniha978-80-87146-40-8
Šturma P., Čepelka Č., Balaš V.Právo mezinárodních smluv2011kniha978-80-7380-341-4
Blahož J., Balaš V., Klíma K.Srovnávací ústavní právo2011kniha978-80-7357-629-5
Šturma P., Balaš V.Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezů2011článek v časopise0231-6625
Balaš V.Jsou Rakušané v právu?2011článek v časopise1210-0021
Balaš V.Comment on Award on Jurisdiction in the Binder Case Appealed at Czech Courts2011článek v časopise1805-0565
Balaš V.Prolínání ochrany lidských práv a ochrany investic2011část knihy978-80-87146-54-5
Šturma P., Bílková V., Honusková V., Faix M., Ondrovičová J., Hanko J., Kaštyl M., Ondřej J., Hýbnerová S., Kopuletá G., Tymofeyeva A., Hlaváčová J., Šrolerová K., Balaš V.Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace2011kniha978-80-87146-54-5
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Šturma P., Balaš V., Bílková V., Faix M., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Ondrovičová J., Scheu H., Trapl V.Casebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného2010kniha978-80-87146-37-8
Balaš V.Albanian lustration act, its constitutional and international law pros and cons2010článek v časopise1804-543X
Ondřej J., Šturma P., Bílková V., Jílek D., Balaš V., Jukl M., Hladík J.Mezinárodní humanitární právo2010kniha978-80-7400-185-7
Balaš V.Vyvlastnění, regulační opatření a investiční spory2010část knihy978-80-87146-42-2
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Šturma P., Hýbnerová S., Ondřej J., Balaš V., Bílková V., Honusková V.Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů2009kniha978-80-87146-19-4
Balaš V., Bílková V., Honusková V., Hýbnerová S., Ondřej J., Šturma P.Univerzalita mezinárodního práva: jaké je místo obecného mezinárodního práva v období jeho fragmentace?2009část knihy978-80-246-1662-9
Balaš V.Conflicting Parallel Obligations under Bilateral Investment Treaties and EC/EU Law2009část knihy978-966-171-184-5
Balaš V.International Criminal Court and Prosecution of Crimes of Terrorism, Chapter IV.22009část knihy978-80-7357-486-4
Balaš V.Non-Derogable Human Rights and Terrorism, Chapter V.22009část knihy978-80-7357-486-4
Balaš V.1.4.2 Fragmentace mezinárodního práva a mezinárodní ekonomické právo2009část knihy978-80-246-1662-9
Balaš V.Konkurující si jurisdikce ve vztahu rozhodování mezinárodního soudního či arbitrážního tribunálu a vnitrostátního soudu2009část knihy978-80-904209-1-5
Balaš V., Mráz S., Strážnická V., Kollár M.Právo diplomatické ochrany a ochrana investic. 2008část knihy978-80-969540-2-5
Balaš V., Muchlinski P., Ortino F., Schreuer C.Review of Awards. 2008část knihy978-0-19-923138-6
Balaš V.Poměr mezinárodního a vnitrostátního práva, Evropská společenství2007část knihy978-80-7357-312-6
Balaš V.Za co stát také odpovídá v investičních sporech2007část knihy978-80-85889-83-3
Balaš V.Brzdy a vyvážení, komentář ke sporu prezidenta a NSS o jmenování soudců2007článek v časopise
Balaš V.Bohumil Pikna: Mezinárodní terorismus a bezpečnost v Evropské unii (právní náhled)2007článek v časopise0231-6625
Balaš V.Vladimír Zoubek: Lidská práva-globalizace-bezpečnost2007článek v časopise0231-6625
Balaš V.Saluka Investment B.V. (The Netherlands) v. The Czech Republic; Comments on the Partial Award of 17 March 20062006článek v časopise
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111