doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 461

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 236 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa 10:00 - 11:30


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

 

Aktuální oblast odborného zájmu
• obecná část občanského práva (zejm. zásady občanského práva, právní skutečnosti, předmět v občanském právu, relativní neúčinnost)
• rodinné právo, včetně manželského práva majetkového
• věcná práva (v první řadě držba, spoluvlastnictví)
• smlouva (teorie smlouvy, smluvní proces)
• obecná část závazkového práva

Pokud jde o právo rodinné a práva věcná – i v rovině srovnání se zahraničními právními úpravami.

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1972

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok titulu

Doc.

občanské právo

Univerzita Karlova

2003 „Od manželství k nemanželství"

(soubor kapitol knihy)

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok titulu

JUDr.

Občanské právo

Univerzita Karlova

1973

 

Přehled zaměstnání

1973 - 1993

Univerzita Karlova v Praze, rektorát

1976 – 1994

Ústav státu a práva ČSAV

1994 – dosud

docent, Právnická fakulta UK

 

Pedagogická činnost

Občanské právo hmotné – věcná práva (celý předmět)

garant

Občanské právo hmotné – rodinné právo (vybrané přednesy)

vyučující

Právní ochrana dítěte

garant

Nový občanský zákoník – kurz Juridikum

vyučující

Univerzita III. věku – vybrané problémy rodinného práva

vyučující

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích
Freie Universität Berlin. 2011.


Vědeckovýzkumná činnost
2005 – 2011 Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy. MSM0021620804.
2012 Soukromé právo XXI. stol. PRVOUK P05.


Další odborné aktivity
Rekodifikační komise pro nový občanský zákoník. 2000 – 2009.
Ediční komise PF UK. 2006 – 2014.
ČAK, advokát od 1993, resp. 1996, od 2016 pozast.


Účast na konferencích
Konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku. Konference. Olomouc, 2005. ,,Civilní a církevní sňatek v regionálním a historickém srovnání“.
Nové jevy v právu na počátku 21. století. Konference. Praha, 2008. „Nové trendy vývoje rodinného práva“.
200 let všeobecného občanského zákoníku. Konference. Praha, 2011. „Osvojení včera, dnes a zítra“.
Veřejné právo a právo soukromé. Konference. Praha, 2014. „Soukromé právo a jeho veřejnoprávní limity“.
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Konference. Plzeň, 2014. „Soukromé právo a právo veřejné a právo rodinné“.
Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času. Konference. Praha, 2013. „Poznámky k věcným právům“.
Dítě jako subjekt práva po rekodifikaci. Konference CEVRO. Praha, 2015. „Co v právní úpravě chybí?“
(Ne)možné podoby práva. Konference Právní prostor. Seč, 2015. „Majetkové právo manželské a rozvod (včetně některých dalších otázek právní úpravy, zejména majetková práva nesezdaných dvojic)“.
Soukromé a veřejné v soudobém právu. Konference. Praha, 2016. ,,Je věřitel slabší stranou, nebo ne?“

Jazykové znalosti

Němčina

aktivně

Angličtina

aktivně

Francouzština

pasivně

Ruština

pasivně

Latina

pasivně

Holandština

pasivně

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Hendrychová M.Actio Pauliana a co s ní dnes (uvažování o několika otázkách klasického právního institutu)2018část knihy978-80-85305-53-1
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Zuklínová M.Vyrovnané postavení věřitele a dlužníka?2017část knihy978-80-7552-595-6
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Zuklínová M., Dvořák J., Švestka J., Elischer D., Frinta O., Frintová D.Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo2016kniha978-80-7478-937-3
Dvořák J., Švestka J., Bláhová I., Dvořák T., Elischer D., Fiala J., Frinta O., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Zuklínová M.Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva2015kniha978-80-7478-935-9
Zuklínová M.Několik slov okolo okrajového pojmu aneb de explicatione serviens2014článek v časopise1210-6410
Zuklínová M.Poznámky k věcným právům2014část knihy978-80-7380-509-8
Zuklínová M.Český občanský zákoník a manželské právo majetkové2014část knihy978-80-8082-791-5
Zuklínová M.Rodinné právo se zřetelem k majetkovému právu manželskému2013článek v časopise1210-8278
Zuklínová M.Osvojení včera, dnes a zítra2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Zuklínová M. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Zuklínová M.Stručné poznámky k novému osvojení2010část knihy978-80-7380-265-3
Zuklínová M.Jak dál v majetkovém právu manželském...2009část knihy978-80-7357-432-1
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Zuklínová M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Zuklínová M.5.1 Nové trendy vývoje rodinného práva2009část knihy978-80-246-1687-2
Švestka J., Dvořák J., Frintová D., Frinta O., Pohl T., Liška P., Mrázová I., Zuklínová M., Růžička K.Občanské právo hmotné 22009kniha978-80-7357-473-4
Radvanová S., Kříž J., Holcová I., Zuklínová M., Křesťanová V., Pítra V., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné 32009kniha978-80-7357-465-9
Zuklínová M.Rodinné právo2009část knihy978-80-7357-466-6
Zuklínová M.Výživné2009část knihy978-80-7357-466-6
Zuklínová M.Kupní smlouva2009část knihy978-80-7357-473-4
Zuklínová M.Směnná smlouva2009část knihy978-80-7357-473-4
Zuklínová M.O institutech soukromého práva2008část knihy978-80-7201-687-7
Zuklínová M.§ 136 - 142. 2008část knihy978-80-7201-687-7
Zuklínová M.Několik slov k zániku registrovaného partnerství. 2008článek v časopise0323-0619
Zuklínová M.§ 143 - 151. 2008část knihy978-80-7201-687-7
Zuklínová M.§ 856.2008část knihy978-80-7201-687-7
Zuklínová M.§ 34 - 51a.2008část knihy978-80-7201-687-7
Zuklínová M.Díl čtvrtý: Rodinné právo. Hlava třicátá: Výživné2007část knihy978-80-7357-230-3
Zuklínová M.Civilní a církevní sňatek v regionálním a historickém srovnání2006část knihy80-244-1387-6
Zuklínová M.O vyživovací povinnosti (Unusquique subolem suam nutriat)2005část knihy80-86898-29-6
Zuklínová M.Tutor loco parentis habentur. (Poručenství v minulosti a dnes. A jeké by mohlo být.)2005část knihy80-7357-133-1
Zuklínová M.Osvojení - jméno s několika významy2005část knihy80-7357-057-2
Zuklínová M.Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek2005článek v časopise1210-6410
Zuklínová M.O vyživovací povinnosti (Unusquique subolem suam nutriat)2005část knihy80-86898-29-6
Zuklínová M.Tutor loco parentis habentur. (Poručenství v minulosti a dnes. A jeké by mohlo být.)2005část knihy80-7357-133-1
Zuklínová M.Osvojení - jméno s několika významy2005část knihy80-7357-057-2
Zuklínová M.Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek2005článek v časopise1210-6410
Zuklínová M.Grandiózní oslavy 200. výročí Code civil2004článek v časopise1211-0558
Zuklínová M.Status - rodinné právo - nový občanský zákoník2003článek v časopise0139-6005
Zuklínová M.Hlava čtvrtá. Právní úkony2003část knihy80-7201-406-4
Zuklínová M.Hlava devátá. Vymezení některých právních pojmů2003část knihy80-7201-406-4
Zuklínová M.Část osmá,hlava první, oddíl šestý. Zánik závazků2003část knihy80-7201-406-4
Zuklínová M.Budoucí občanský zákoník a rodinné právo2003část knihy80-246-0741-7
Zuklínová M.Uvažování nad historií a současností institutů sňatku a manželství2003část knihy80-7179-820-7
Zuklínová M., Holub M.Komentář k ustanovení § 34-51 občanského zákoníku2002část knihy80-7201-328-9
Zuklínová M., Holub M.Komentář k ustanovení § 115-122 občanského zákoníku2002část knihy80-7201-328-9
Zuklínová M.Hlava dvacátá sedmá: §2 Manželství2002část knihy80-86395-44-8
Zuklínová M.Hlava dvacátá devátá: Výživné2002část knihy80-86395-44-8
Zuklínová M., Holub M.Komentář k ustanovení § 559-587 občanského zákoníku2002část knihy80-7201-328-9
Eliáš K., Zuklínová M.Principy a východiska nového kodexu soukromého práva2001kniha80-7201-303-0
Zuklínová M.Vlastnictví. Ochrana vlastnictví. Nabývání vlastnictví2001část knihy80-901859-7-5
Zuklínová M., Kylarová J., Bláha J., Pohl T.Smlouva o úvěru (část 6, díl 1)2001část knihy80-86229-27-0
Zuklínová M.Koncepce rodinného práva. Část 3.I. § 2 bod 42001část knihy80-7201-303-0
Zuklínová M., Kylarová J., Bláha J., Pohl T.Smlouva o úvěru (část 6, díl 2)2001část knihy80-86229-27-0
Zuklínová M., Kylarová J., Bláha J., Pohl T.Smlouva o úvěru (část 6, díl 2, kap. 1)2001část knihy80-86229-27-0
Zuklínová M.Rodinné právo. Část 3. II.§ 32001část knihy80-7201-303-0
Zuklínová M.Spoluvlastnictví. Část 3.II. § 4.52001část knihy80-7201-303-0
Zuklínová M.Législation compareé: République Tcheque1999článek v časopise
Zuklínová M.Otazníky na jinými (totiž - než manželskými) soužitími z pohledu rodinného práva1999článek v časopise1210-6410
Zuklínová M.Část druhá (1,2,3.kap),část třetí (3.kap.),část pátá,šestá,sedmá,exkurs,věcný rejstřík1999část knihy80-7179-182-2
Radvanová S., Zuklínová M.Kurs občanského práva: instituty rodinného práva1999kniha80-7179-182-2
Zuklínová M.Bezpodílové spoluvlastnictví manželů1998část knihy80-90-1859-7-5
Zuklínová M.Co je nového v zákoně o rodině1998článek v časopise1210-0900
Zuklínová M.Manželství.Report - Czech Republic1998část knihy88-14-06558-6
Zuklínová M.Společné jmění manželů1998část knihy80-90-1859-7-5
Zuklínová M.Změny v právní úpravě majetkových poměrů manželů1998část knihy80-90-1859-7-5
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111