prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Fidrmucová A., Dvořák J.K právnímu postavení nezletilých v zařízeních pro výkon ústavní výchovy2019článek v časopise1805-0824
Beran K., Pelikán R., Skřejpek M., Pauknerová M., Smolík P., Bažantová I., Tomášek M., Kindl J., Thöndel A., Gřivna T., Bohuslav L., Tlapák Navrátilová J., Dvořák J., Zavadilová M.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 2 Pocta Ireně Pelikánové2019kniha978-80-7598-426-5
Dvořák J.Znovu k odpovědnosti za dluhy druhého manžela2018část knihy978-80-85305-53-1
Dvořák J.Občanský zákoník a pracovní smlouva2018část knihy978-80-7380-735-1
Dvořák J.Venire contra factum proprium nulli conceditur2017část knihy978-80-87284-64-3
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Fidrmucová A., Dvořák J.Střídavá péče v rozhodovací praxi Ústavního soudu2017článek v časopise1210-6410
Dvořák J.K testovací svobodě a k dědické smlouvě2016část knihy978-80-7478-976-2
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Zuklínová M., Dvořák J., Švestka J., Elischer D., Frinta O., Frintová D.Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo2016kniha978-80-7478-937-3
Dvořák J., Švestka J., Bláhová I., Dvořák T., Elischer D., Fiala J., Frinta O., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Zuklínová M.Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva2015kniha978-80-7478-935-9
Švestka J., Dvořák J., Fiala J.Občanský zákoník : Komentář. Svazek I - VI2014kniha978-80-7478-369-2
Dvořák J.Nové jevy v odpovědnosti za škodu podle nového občanského zákoníku2013část knihy978-80-87146-81-1
Dvořák J.Petr Dobiáš: Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (Vybrané kapitoly)2012článek v časopise1210-6348
Dvořák J., Spáčil J.Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře2011kniha978-80-7357-597-7
Dvořák J., Malý K.Závěr2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Zoulík F.Superficies solo credit a právo stavby2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Dvořák J. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Dvořák J.Datové schránky v první komplexní publikaci (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů)2010článek v časopise1214-7966
Dvořák J.Alena Macková, Bohumír, Štědroň: Datové schránky v první komplexní publikaci (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů)2010článek v časopise1211-0558
Dvořák J., Falada D.Snahy o unifikaci soukromého práva a právní civilistika v meziválečném období2010část knihy978-80-246-1718-3
Dvořák J., Spáčil J.K úpravě společného jmění manželů v českém občanském zákoníku2010část knihy978-83-255-1986-5
Dvořák J., Švestka J., Rezková J.O sovremennom položeniji rekodifikaciji časnogo prava v Češskoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Radvanová S., Dvořák J.Úvodem2009část knihy978-80-87146-25-5
Frintová D., Dvořák J.Smlouva o důchodu2009část knihy978-80-7357-473-4
Frintová D., Dvořák J.Smlouva o sázce a hře2009část knihy978-80-7357-473-4
Dvořák J.Rozvod podle § 24a zákona o rodině a ochrana práv třetích osob2009část knihy978-80-7357-432-1
Dvořák J.Společné jmění manželů a pracovní poměr2009část knihy978-80-7357-418-5
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Dvořák J.3.1 Nové jevy v oblasti závazkového práva2009část knihy978-80-246-1687-2
Dvořák J.Développement du droit privé tchèque2009část knihy88-14-14995-X
Švestka J., Dvořák J., Elischer D., Frinta O., Pohl T., Tégl P., Šustek P.Občanské právo hmotné 12009kniha978-80-7357-468-0
Švestka J., Dvořák J., Frintová D., Frinta O., Pohl T., Liška P., Mrázová I., Zuklínová M., Růžička K.Občanské právo hmotné 22009kniha978-80-7357-473-4
Radvanová S., Kříž J., Holcová I., Zuklínová M., Křesťanová V., Pítra V., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné 32009kniha978-80-7357-465-9
Dvořák J., Knapp V., Knappová M.Třídění závazkového práva2009část knihy978-80-7357-473-4
Dvořák J.Změna závazkových právních vztahů2009část knihy978-80-7357-473-4
Dvořák J.Zajištění závazkových právních vztahů2009část knihy978-80-7357-473-4
Dvořák J.Zánik závazkových právních vztahů2009část knihy978-80-7357-473-4
Dvořák J.Smlouva o úschově2009část knihy978-80-7357-473-4
Dvořák J.Smlouva o ubytování2009část knihy978-80-7357-473-4
Dvořák J., Knapp V., Knappová M.Historický vývoj občanského práva2009část knihy978-80-7357-468-0
Dvořák J.Podílové spoluvlastnictví2009část knihy978-80-7357-468-0
Dvořák J.Společné jmění manželů2009část knihy978-80-7357-468-0
Dvořák J.§ 1 - 3.2008část knihy978-80-7201-687-7
Elischer D., Mrázová I., Dvořák J.Obligační právo.2008část knihy978-80-7201-687-7
Dvořák J.Spravedlivá cena (Pretium justum). 2008část knihy978-80-8078-184-2
Dvořák J.Novyje idei kodifikaciji častnogo prava v Češskoj respublike. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Elischer D., Dvořák J.§ 588 - 600.2008část knihy978-80-7201-687-7
Knappová M., Dvořák J.§ 855.2008část knihy978-80-7201-687-7
Radvanová S., Dvořák J.Úvod 2008část knihy978-80-87146-05-7
Švestka J., Dvořák J., Tichý L.Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva : konaných 9 listopadu 2007 a 4 prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2008kniha978-80-7357-394-2
Dvořák J.Vypořádání společného jmění v soudním řízení2007článek v časopise1214-7966
Švestka J., Dvořák J., Tichý L.Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva : konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 2007článek v časopise
Švestka J., Knappová M., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 32007kniha978-80-7357-230-4
Kopáč L., Dvořák J., Kanda A., Mikeš J.Hlava XXIII., §1. Kupní smlouva 2006část knihy80-7357-131-5
Dvořák J.Obchodní podíl jako součást společného jmění manželů2006část knihy80-244-1387-6
Dvořák J.K návrhu reformy závazkového práva ve Francii2006část knihy80-86898-81-4
Skřejpek M., Dvořák J.Depositum irregulare aneb Šedá místa v římském právu a moderních právních úpravách2006článek v časopise1211-5347
Dvořák J.Předmět společného jmění manželů a způsoby jeho nabývání2006článek v časopise1214-7966
Dvořák J.Společné jmění manželů, bezpodílové vlastnictví manželů a podnikání2006článek v časopise1214-7966
Švestka J., Dvořák J., Kanda A.Hlava XXII. Obecné otázky závazkového práva 2006část knihy80-7357-131-5
Švestka J., Dvořák J., Tichý L.Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzit Karlovy 2006kniha80-7357-207-9
Dvořák J.Smlouva o úschově (§ 747 až 753)2006kniha80-7179-486-4
Dvořák J.Smlouva o ubytování (§ 754 až 759)2006kniha80-7179-486-4
Dvořák J.Sázka a hra (§845 až 846)2006kniha80-7179-486-4
Dvořák J.Smlouva o úschově (Hlava XXIII., §9)2006část knihy80-7357-131-5
Dvořák J.Smlouva o ubytování (Hlava XXIII., §10)2006část knihy80-7357-131-5
Dvořák J.Smlouva o sázce a hře (Hlava XXIII., §18)2006část knihy80-7357-131-5
Dvořák J., Jehlička O.Spoluvlastnictví a společné jmění (§ 136 až 151)2006kniha80-7179-486-4
Knappová M., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 2, díl třetí, Závazkové právo2006kniha80-7357-131-5
Kopáč L., Dvořák J.Směnná smlouva (Hlava XXIII., §2)2006část knihy80-7357-131-5
Kopáč L., Mikeš J., Švestka J., Dvořák J.Hlava XXIII., §3. Darovací smlouva 2006část knihy80-7357-131-5
Dvořák J.K některým aktuálním otázkám ochrany osobnostních práv fyzické osoby2005článek v časopise1214-7966
Dvořák J.Kodifikace občanského práva v České republice (včera, dnes a zítra) 2005část knihy80-8078-054-4
Dvořák J.Nabývání vlastnictví 'solo consensu' podle Code Civil2005část knihy80-86898-29-6
Dvořák J.K některým aktuálním otázkám ochrany osobnostních práv fyzické osoby2005část knihy80-7357-057-2
Dvořák J.Pacta sunt servanda2005část knihy80-7357-133-1
Dvořák J., Kindl M.Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám2005kniha80-7357-133-1
Dvořák J., Kindl M.Prof. JUDr. Marta Knappová, DrSc.2005část knihy80-7357-133-1
Dvořák J., Winterová A.Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám2005kniha80-7357-057-2
Dvořák J., Winterová A.Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.2005část knihy80-7357-057-2
Knappová M., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 12005kniha80-7357-127-7
Dvořák J., Macková A.K některým aktuálním otázkám ochrany osobnostních práv fyzické osoby2005článek v časopise1214-7966
Dvořák J.Nabývání vlastnictví 'solo consensu' podle Code Civil2005část knihy80-86898-29-6
Dvořák J.Pacta sunt servanda2005část knihy80-7357-133-1
Dvořák J., Kindl M.Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám2005kniha80-7357-133-1
Dvořák J., Kindl M.Prof. JUDr. Marta Knappová, DrSc.2005část knihy80-7357-133-1
Dvořák J., Winterová A.Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám2005kniha80-7357-057-2
Dvořák J., Winterová A.Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.2005část knihy80-7357-057-2
Dvořák J., Macková A.K některým aktuálním otázkám ochrany osobnostních práv fyzické osoby2005část knihy80-7357-057-2
Dvořák J.Kodifikace občanského práva v České republice (včera, dnes a zítra)2005část knihy80-8078-054-4
Knappová M., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné. 12005kniha80-7357-127-7
Dvořák J.K aktuálním otázkám prohlášení občana za mrtvého2004článek v časopise1211-0558
Dvořák J.Majetkové společenství manželů2004kniha80-86395-70-7
Dvořák J.Vývoj občanského práva2004část knihy80-246-0863-4
Dvořák J.K některým otázkám budoucí úpravy manželského majetkového práva2003část knihy80-246-0741-7
Dvořák J.§ 747-753. Smlouva o úschově2003část knihy80-7179-797-9
Dvořák J.§ 754-759. Smlouva o ubytování2003část knihy80-7179-797-9
Dvořák J.§ 845-846. Sázka a hra2003část knihy80-7179-797-9
Dvořák J.Změna závazkových právních vztahů2002část knihy80-86395-36-7
Dvořák J.Zajištění závazkových právních vztahů2002část knihy80-86395-36-7
Dvořák J.Zánik závazkových právních vztahů2002část knihy80-86395-36-7
Kopáč L., Dvořák J.Kupní smlouva2002část knihy80-86395-36-7
Kopáč L., Dvořák J.Směnná smlouva2002část knihy80-86395-36-7
Kopáč L., Dvořák J., Mikeš J., Švestka J.Darovací smlouva2002část knihy80-86395-36-7
Dvořák J.Smlouva o úschově2002část knihy80-86395-36-7
Dvořák J.Smlouva o ubytování2002část knihy80-86395-36-7
Dvořák J.Smlouva o sázce a hře2002část knihy80-86395-36-7
Dvořák J.K některým otázkám vývoje občanského práva2002část knihy80-246-0217-2
Dvořák J.K některým znakům vývoje občanského práva2002část knihy80-246-0217-2
Dvořák J.Kupní a směnná smlouva2002část knihy80-7201-328-9
Dvořák J.Smlouva o úschově2002část knihy80-7179-662-X
Dvořák J.Smlouva o ubytování2002část knihy80-7179-662-X
Dvořák J.Sázka a hra2002část knihy80-7179-662-X
Dvořák J.Aktuální otázky zajištění práv v české právní teorii a praxi2002část knihy80-89047-54-8
Dvořák J.Spoluvlastnictví2002část knihy80-86395-28-6
Dvořák J.K vybraným otázkám majetkových vztahů mezi manžely2000článek v časopise1211-6432
Winterová A., Dvořák J.K právní odpovědnosti za závazky druhého manžela1999článek v časopise1210-0900
Dvořák J.K některým otázkám vlastnického práva v České republice1998část knihy80-7184-680-5
Dvořák J.Jistota.Část 3,díl 5,kap. 5.11997část knihy
Dvořák J.La propriété du logement en droit tcheque1997část knihy
Dvořák J.Vlastnictví bytů a nebytových prostorů1997část knihy
Dvořák J.Obecní úřad či soud1996článek v časopise
Dvořák J.Sázka a hra1996část knihy
Dvořák J.Smlouva o úschově1996část knihy
Dvořák J.Smlouva o ubytování1996část knihy
Dvořák J.Vlastnictví bytů a nebytových prostor1995část knihy
Dvořák J.Zajištění závazkových právních vztahů.1995část knihy
Dvořák J.Zánik závazkových právních vztahů.1995část knihy
Dvořák J.Změna závazkových právních vztahů.1995část knihy
Knapp V., Knappová M., Švestka J., Dvořák J., Macková A., Mikeš J., Radvanová S.Občanské právo hmotné. Svazek I.1995kniha80-901683-1-0
Knapp V., Knappová M., Švestka J., Dvořák J., Kanda A., Kopáč L., Mikeš J., Salač J.Občanské právo hmotné. Svazek II.1995kniha80-85963-01-9

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111