prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel


Oblast specializace:

právo životního prostředí
dále též stavební, zemědělské, pozemkové, horní a energetické právo,
v angličtině Environmental Law, Natural Ressources Law

Zaměstnání :
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody právník 1985 - 1989
Právnická fakulta UK v Praze
odborný asistent KPŽP 1989 - 1998
docent KPŽP 1998 - 2005
profesor KPŽP 2005 – dosud (úvazek 1,0)
Policejní akademie ČR
profesor Katedra veřejné správy 2007 – dosud (úvazek 0,5)

Aktivity:
- akademické:
Člen rad PRVOUK 02 a 06
- odborné:
Člen Vědecké rady PF UK (od roku 2000)
Člen Vědecké rady Policejní akademie ČR (od roku 2010)
Člen Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK (od roku 2014)
Člen Oborové rady doktorského studijního programu PF UK (od roku
Člen Oborové rady doktorského studijního programu Policejní akademie ČR
Čen Vědecké rady ministra životního prostředí (od orku 2016)
Člen (předseda) rozkladové komise ministra životního prostředí (od roku 1991)
Předseda České společnosti pro právo životního prostředí (od roku 2000)
Člen a činovník Českého svazu ochránců přírody (od roku 1981)
Člen České společnosti ornitologické (od roku 2002)
Člen Společnosti pro trvale udržitelný život (od roku1992)

Člen redakčních rad časopisů :
Právník, The Lawyers Quarterly, České právo životního prostředí, Umwelt – und Raumplanungsrecht

Spoluředitel letních škol s Law School South Texas- Houston (od roku 2003 dosud)

Ocenění:
Čestná medaile PF UK (2013)
Čestná medaile Houston School of Law (2012)
Nejvyšší vyznamenání Českého svazu ochránců přírody „Příroda děkuje“ ( 2014)

Studium:
Magisterské: Právnická fakulta UK – (1981-1985)
Rigorózní zkouška - JUDr. (1986)
Kandidát právních věd - CSc. (PF UK 1993)
Habilitace – docent pro obor právo životního prostředí (UK, 1998)
Doktor právních věd - DrSc. (PF UK 2001)
Profesorské řízení - profesor pro obor právo životního prostředí (UK 2005)

Jazykové schopnosti:
anglicky, německy, rusky, francouzsky, italsky, základy latiny, španělštiny, polštiny a slovenštiny
řidičské oprávnění skupiny B, základní schopnosti práce s počítačem, oprávnění na práci s motorovou pilou

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Damohorský M., Humlíčková P.Další změny v českém právu životního prostředí2019článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Mezinárodní obchod s ohroženými druhy2019část knihy978-80-7598-426-5
Flídr J., Havel B., Brodec J., Josková L., Rozehnal A., Zvára M., Štenglová I., Lála D., Slavíková L., Hurychová K., Sztefek M., Patěk D., Králik D., Pichrt J., Damohorský M. , et al.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 1 Pocta Stanislavě Černé2019kniha978-80-7598-426-5
Damohorský M.Právní subjektivita Země a ostatních "ne-lidských" objektů z právního pohledu2018část knihy978-80-85305-53-1
Damohorský M.Administracja panstwowa ochrony srodoviska w Republice Czeskiej2018část knihy978-83-7972-211-2
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v českém právu životního prostředí2018článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Několik poznámek k životnímu prostředí jako pracovnímu prostředí z pohledu českého práva2018část knihy978-80-7380-735-1
Damohorský M., Humlíčková P.COUNTRY REPORT: CZECH REPUBLIC Restriction of Public Participation2018článek v časopise1929-6088
Damohorský M.Ochrana ovzduší v rozhodovací činnosti soudů2018část knihy978-80-7160-481-5
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v českém právu životního prostředí2018článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Právní odpovědnost za pastevecké psy2018článek v časopise1210-258X
Damohorský M.Nové a nejnovější české stavební právo ve vztahu k ochraně životního prostředí2018část knihy978-80-87975-85-5
Damohorský M., Franková M., Sobotka M.Půda, voda a krajina: Adaptace na klimatické změny z pohledu práva2017kniha978-80-87488-27-0
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v právu životního prostředí2017článek v časopise1213-5488
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T., Damohorský M. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Damohorský M.Doslov2017část knihy978-80-87488-27-0
Damohorský M., Snopková T.Acquiring and Use of Agricultural Land in the Czech Republic: Legal Framework and Practical Problems2017článek v časopise2414-3456
Damohorský M., Stejskal V.Předmluva2017článek v časopise0323-0619
Damohorský M.Soukromoprávní prvky v právu životního prostředí2017článek v časopise0323-0619
Damohorský M., Humlíčková P.Aktuální vývoj evropského a českého práva životního prostředí2017článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Environmental law of the Czech Rebublic (Chapter XVIII)2017část knihy978-0-379-01251-4
Damohorský M.Ochrana národních parků České republiky z právního pohledu2017část knihy978-80-210-8838-2
Damohorský M., Kerschner F., Stejskal V., Wagner E.Die problematik des restrisikos im umweltrecht in der Tschechischen republik und Österrreich2017kniha978-80-87975-72-5
Damohorský M.Čtvrtstoletí českého zákona o ochraně přírody a krajiny2017článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Právo na přístup k vodě2016část knihy978-80-8082-989-6
Damohorský M., Humlíčková P.Environmentální právo v pohybu2016článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Rozwój prawa środowiska w Republice Czeskiej2016část knihy978-83-7972-070-5
Damohorský M., Humlíčková P.Ochrana ovzduší, přírody a krajiny, půdy a vody v současném právním vývoji2016článek v časopise1213-5488
Damohorský M., Humlíčková P.Ochrana ovzduší, přírody a krajiny, půdy a vody v současném právním vývoji2016článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Ochrana půdy v právu2016článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Potřebujeme zákon o botanických zahradách?2016článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Výroční zpráva o činnosti České společnosti pro právo životního prostředí za rok 20152016článek v časopise1213-5542
Damohorský M., Stejskal V., Humlíčková P.Účinnost a působení českého práva životního prostředí2015část knihy978-80-246-2667-3
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v českém právu životního prostředí2015článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Nový občanský zákoník a ochrana přírody2015článek v časopise1213-5488
Damohorský M., Humlíčková P.Country Report: Czech Republic2015článek v časopise1929-6088
Damohorský M.Několik poznámek k právnímu postavení vlastníka a podnikatele ve vztahu k ochraně životního prostředí2015část knihy978-80-210-7951-9
Damohorský M., Humlíčková P.Poslední vývoj na poli práva životního prostředí2015článek v časopise1213-5488
Damohorský M., Šedina P.Ochrana bobra evropského v českém právu2015článek v časopise0323-0619
Damohorský M.Vorwort2015část knihy978-80-87975-24-4
Damohorský M.Vývoj zemědělství v České republice2015část knihy978-80-7380-584-5
Damohorský M.Ochrana zvířat proti týrání2015část knihy978-80-7380-584-5
Damohorský M.Myslivost, rybářství a včelařství2015část knihy978-80-7380-584-5
Damohorský M., Snopková T.Základy zemědělského práva2015část knihy978-80-7380-584-5
Frouz J., Moldan B., Halenka T., Reif J., Pergl J., Pyšek P., Perglová I., Kindlmann P., Stuchlík E., Hořická Z., Horecký J., Křesinová Z., Cajthaml T., Braniš M., Damohorský M. , et al.Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu2015kniha978-80-246-2667-3
Damohorský M., Snopková T., Humlíčková P., Stejskal V., Šedina P., Krejčík L., Pokorný J., Mazancová E., Příborský J., Radecki W., Danecka D., Olejarczyk E., Ježková Z., Manethová Z.Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva2015kniha978-80-87975-31-2
Damohorský M.Doslov2015část knihy978-80-87975-31-2
Damohorský M., Müllerová H., Smolek M., Snopková T.Zemědělské právo2015kniha978-80-7380-584-5
Damohorský M.Vorwort2015část knihy978-80-87975-13-8
Damohorský M.Předmluva2015část knihy978-80-7380-584-5
Damohorský M.Účast veřejnosti na rozhodování v ochraně životního prostředí2015část knihy978-80-7160-411-2
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v českém právu životního prostředí2014článek v časopise1213-5488
Damohorský M., Humlíčková P.Country Report: Czech Republic : Recent Statutory Developments2014článek v časopise1929-6088
Damohorský M.Osobnost a dílo Prof. Dr. Wojciecha Radeckého2014článek v časopise1213-5542
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v českém právu životního prostředí2014článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Vorwort2014část knihy978-80-87975-05-3
Damohorský M., Stejskal V., Jančářová I., Humlíčková P., Snopková T., Máca V., Bejčková P., Tomášková V., Vícha O., Zícha J., Vráželová M., Bašný V.Environmental law in the Czech Republic and EU - ten years after : collective monographs2014kniha978-80-87488-16-4
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v českém právu životního prostředí2014článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Ten years of the CzechRepublic's membership in the European Union from the perspective of environmental law2014část knihy978-80-87488-16-4
Damohorský M.Das neue tschechische Bürgerliche Gesetzbuch und der Umweltschutz2013část knihy978-3-7046-6442-6
Damohorský M., Humlíčková P.Poslední vývoj v českém právu z pohledu ochrany přírody2013článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Několik poznámek k ochraně židovských památek z právního pohledu2012část knihy978-80-87488-10-2
Damohorský M., Humlíčková P.Nové právní předpisy v oblasti životního prostředí2011článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Editorial Preface2011část knihy978-80-87488-00-3
Damohorský M.Czech Environmental Law: Yearbook-Volume 4.2011kniha978-80-87488-00-3
Damohorský M., Müllerová H.Právo na příznivé životní prostředí v České republice2011část knihy978-80-87284-23-0
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Damohorský M., Drobník J., Smolek M., Sobotka M., Stejskal V.Právo životního prostředí2010kniha978-80-7400-338-7
Damohorský M.Vorwort2010část knihy978-80-87146-32-3
Damohorský M., Drobník J., Franková M., Sobotka M., Stejskal V., Žákovská K.Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí2010kniha978-80-7357-593-9
Damohorský M.Vorwort2010část knihy978-80-87146-39-2
Damohorský M.Práce a životní prostředí2009část knihy978-80-7357-418-5
Damohorský M.Rodina a životní prostředí2009část knihy978-80-7357-432-1
Damohorský M.Kapitola 4. Územní plánování, stavební řízení a problematika související.2009část knihy978-80-7380-105-2
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Damohorský M.III.1.bb) Koncepčné nástroje.2009část knihy978-80-7380-143-4
Damohorský M.VI.6 Odpovednosť za staré environmentálne záťaže2009část knihy978-80-7380-143-4
Damohorský M.2. Role soudů v ochraně životního prostředí. 2.1 Úvodní poznámky a východiska.2009část knihy978-80-246-1662-9
Damohorský M.2. Role soudů v ochraně životního prostředí. 2.2 Rozhodování ve věcech životního prostředí.2009část knihy978-80-246-1662-9
Damohorský M.2. Role soudů v ochraně životního prostředí. 2.6 Ústavní soudnictví a ochrana životního prostředí.2009část knihy978-80-246-1662-9
Damohorský M.2. Role soudů v ochraně životního prostředí. 2.9 Závěry.2009část knihy978-80-246-1662-9
Damohorský M.Autorizovaná obalová společnost, Autovrak2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Biodiverzita2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Dřevina rostoucí mimo les2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Ekologická újma, Ekologické zemědělství, Ekologickoprávní odpovědnost, Ekosystém, Emisní limit, Evropsky významná lokalita (hesla)2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Geneticky modifikované organismy2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Hluk, Horninové prostředí2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Imisní limit, Integrované povolení, Integrovaný registr znečišťování2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Jeskyně2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Krajina2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Lesní pozemky, Limity v ochraně životního prostředí2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Monitorování životního prostředí2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Natura 20002009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Obal, Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Odpad, Odstraňování odpadů, Ohrožení životního prostředí, Ochrana a podpora veřejného zdraví, Ochrana ovzduší, Ochrana ozonové vrstvy Země, Ochrana přírody, Ochrana životního prostředí2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Park (národní, přírodní), Posuzování vlivů na životní prostředí, Poškození životního prostředí, Pozemkové úpravy, Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší, Přípustná tmavost kouře, Přírodní zdroje, Ptačí oblast, Půda, Původce odpadu2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Rostlina2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Skládka odpadů, Složky životního prostředí, Stráž přírody, Škoda způsobená zvláště chráněnými živočichy2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Trvale udržitelný rozvoj2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, Územní ochrana životního prostředí2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Vibrace, Vodní toky, Vodoprávní úřady, Vody, Využívání odpadů, Významný krajinný prvek2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Záření ionizující, Záření neionizující, Zdroj znečišťování ovzduší, Zemědělský půdní fond, Znečištění, Zvěř, Zvíře, Živelní pohromy, Živočich, Životní prostředí2009část knihy978-80-7400-059-1
Damohorský M.Článek 7 Ústavy České republiky2009část knihy978-80-7380-140-3
Damohorský M.Článek 35 Listiny základních práv a svobod2009část knihy978-80-7380-140-3
Damohorský M.Climate Change and the Czech Environmental Legislation2009část knihy978-80-7414-116-4
Damohorský M.Einführung2009část knihy978-80-87146-16-3
Damohorský M.Die Umsetzung der neuen EG-Umwelthaftungsrichtlinie in der Tschechischen Republik2009část knihy978-80-87146-16-3
Damohorský M.Peníze a životní prostředí2009část knihy978-80-87212-23-3
Damohorský M.Editorial2008část knihy978-80-904209-3-9
Damohorský M., Müllerová H.Ochrana životního prostředí v ústavách zemí Evropské unie. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Damohorský M.Integrace a právo životního prostředí. 2008článek v časopise0323-0619
Damohorský M.11. kapitola: Systém mezinárodního práva životního prostředí.2008část knihy80-903409-2-X
Damohorský M., Stejskal V.6. kapitola: Ochrana přírody, krajiny a ohrožených druhů.2008část knihy80-903409-8-9
Damohorský M., Müllerová H.Aktuální problémy českého práva životního prostředí v evropském kontextu. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Damohorský M., Humlíčková P.Novinky v právu životního prostředí 2008článek v časopise1213-5488
Damohorský M., Nová I.Poslední vývoj českého práva životního prostředí v evropském kontextu 2008článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Lidstvo na rozcestí, aneb, má právo životního prostředí ještě vůbec smysl?2007část knihy978-80-85889-85-7
Damohorský M.The role of the courts in environmental protection in the Czech Republic and European Union2007část knihy978-80-85889-90-1
Damohorský M.Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech2007článek v časopise1210-258X
Damohorský M.Rola sadow w ochronie srodowiska2007část knihy978-83-60644-03-4
Damohorský M.Kapitola VIII. Oddíl 6. Živelní pohromy2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M.Kapitola IX. Oddíl 5. Ochrana životního prostředí v energetice.2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M.Kapitola IX. Oddíl 6. Ochrana životního prostředí v dopravě.2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M.Základy ochrany životního prostředí2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M.Organizace ochrany životního prostředí2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M.Kapitola IV. Právní odpovědnost při ochraně životního prostředí2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M.Nové české environmentální vyhláškové právo2007článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Novinky v právu životního prostředí2007článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Kapitola VI. Oddíl 4. Informace a účast veřejnosti v ochraně životního prostředí2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M., Smolek M.Kapitola VIII. Oddíl 5. Chemické látky a přípravky2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M., Smolek M.Kapitola V. Ochrana životního prostředí v mezinárodním a komunitárním právu2007část knihy978-80-7179-498-1
Damohorský M.Kluczowe problemy prawa srodowiska w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej werze globalizaci 2006část knihy83-60-644-02-0
Damohorský M.Kauzalita v právu a kauzalita práva na úseku životního prostředí2006část knihy80-245-1146-0
Damohorský M.Koncepčné nástroje2006část knihy80-88931-57-6
Damohorský M.Zodpovednost za staré ekologické záťaže2006část knihy80-88931-57-6
Damohorský M.České právo životního prostředí2006kniha80-85889-70-6
Damohorský M.Padesát let od přijetí prvního českého zákona o ochraně přírody2006článek v časopise1210-258X
Damohorský M.Aktuální otázky ochrany zvláště chráněných území2006část knihy80-223-2236-9
Damohorský M.Chráněná krajinná oblast Český ráj a její ochrana z pohledu práva2006část knihy80-86254-14-3
Damohorský M.Česká společnost pro právo životního prostředí vstupuje do dalších pěti le své existence - Úvodník2006článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Nové právní předpisy ovlivňující životní prostředí2006článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Nové české stavební právo versus ochrana přírody a krajiny 2006článek v časopise1213-5488
Damohorský M., Kerschner F.Natur- und Landschaftsschitzrecht in Österreich und der Tschechischen Republik : Sammelband zum Internationalen Studentenseminar im Nationalpark Podyjí / Thayatal2006kniha80-85889-80-3
Damohorský M., Macúchová I.České environmentální právo v roce 20062006článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Umsetzung in Tschechien2005část knihy3-214-13314-4
Damohorský M.Vlastnické právo a ochrana životního prostředí2005část knihy80-7357-133-1
Damohorský M.Role zákona v ochraně životního prostředí2005část knihy80-86861-06-6
Damohorský M.Ladislav Miko a kolektiv: Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář. Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2005.2005článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Vojtěch Stejskal - Veronika Vilímková: Zákon o obchodování s ohroženými druhy, s komentářem a prováděcími a souvisejícími předpisy2005článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Vojtěch Stejskal - Zdeněk Vermouzek: Ptáci a zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitologa2005článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Aktuální pedagogické otázky procesu výuky práva životního prostředí2005část knihy80-210-3629-X
Damohorský M.Platná úprava ochrany dřevin a nakládání s nimi v České republice2005část knihy80-902910-8-2
Damohorský M.Náhrada škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy a její právní úprava2005článek v časopise1213-0699
Damohorský M.Nové právní předpisy na úseku ochrany přírody České republiky2005článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty a její právní úprava v ČR2005článek v časopise1801-4410
Damohorský M.Právo, právníci a trvale udržitelný rozvoj2005část knihy80-239-6560-3
Damohorský M.Článek 7 Ústavy České republiky - zásada odpovědnosti státu ve vztahu k životnímu prostředí (v návaznosti na preambuli)2005kniha80-86898-44-X
Damohorský M.Článek 35 Listiny základních práv a svobod - právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o jeho stavu a stavu přírodních zdrojů2005kniha80-86898-44-X
Damohorský M.Vlastnické právo a ochrana životního prostředí2005část knihy80-7357-133-1
Damohorský M.Platná úprava ochrany dřevin a nakládání s nimi v České republice2005část knihy80-902910-8-2
Damohorský M.Náhrada škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy a její právní úprava2005článek v časopise1213-0699
Damohorský M.Nové právní předpisy na úseku ochrany přírody České republiky2005článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Nové právní předpisy na úseku ochrany přírody České republiky2005článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Ladislav Miko a kolektiv: Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář. Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2005.2005článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Vojtěch Stejskal - Veronika Vilímková: Zákon o obchodování s ohroženými druhy, s komentářem a prováděcími a souvisejícími předpisy2005článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Vojtěch Stejskal - Zdeněk Vermouzek: Ptáci a zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitologa2005článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty a její právní úprava v ČR2005článek v časopise1801-4410
Damohorský M.Právo, právníci a trvale udržitelný rozvoj2005část knihy80-239-6560-3
Damohorský M.Umsetzung in Tschechien2005část knihy3-214-13314-4
Damohorský M.Článek 7 Ústavy České republiky - zásada odpovědnosti státu ve vztahu k životnímu prostředí (v návaznosti na preambuli)2005část knihy80-86898-44-X
Damohorský M.Článek 35 Listiny základních práv a svobod - právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o jeho stavu a stavu přírodních zdrojů2005část knihy80-86898-44-X
Damohorský M.Aktuální pedagogické otázky procesu výuky práva životního prostředí2005část knihy80-210-3629-X
Damohorský M.Role zákona v ochraně životního prostředí2005část knihy80-86861-06-6
Damohorský M.O dobrých a špatných zprávách v ochraně životního prostředí2004článek v časopise1213-5542
Lagoni R., Damohorský M.Europäisches Umweltrecht in Deutschland und der Tschechischen Republik : Sammelband aus dem vom Seminar 17.-18. Oktober 2003 im Institut für Seerecht und Seehandelsrecht in Hamburg2004kniha80-85889-56-0
Damohorský M.Podnikání a právní úprava ochrany přírody a krajiny2004článek v časopise1211-1120
Damohorský M., Drobník J., Sobotka M., Stejskal V.Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí2004kniha80-7357-036-X
Damohorský M.Ochrana ovzduší2004část knihy80-7357-036-X
Damohorský M.Ochrana před ostatními zdroji ohrožování životního prostředí (záření, hluk, vibrace, GMO, živelní pohromy, chemické látky)2004část knihy80-7357-036-X
Damohorský M.Principy, pojmy a východiska práva životního prostředí2004část knihy80-7357-036-X
Damohorský M.České právo životního prostředí v evropském kontextu2004část knihy80-246-0838-3
Damohorský M.Orgány ochrany životního prostředí a jejich kompetence2004část knihy80-7357-036-X
Damohorský M., Drobník J.Česká právní úprava ekologické bezpečnosti a ochrany před živelními pohromami2004část knihy80-85889-57-9
Damohorský M.Systém mezinárodního práva životního prostředí2004část knihy80-903409-2-X
Damohorský M.Vznik, vývoj, systém a principy práva životního prostředí2004část knihy80-7201-487-0
Damohorský M.Koncepční nástroje ochrany životního prostředí v českém právu2003část knihy80-85889-47-1
Damohorský M.Nové právní předpisy a ochrana životního prostředí ČR2003článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Právo a životního prostředí - opět po půl roce2003článek v časopise1213-5488
Damohorský M.Hesla z oboru Právo životního prostředí2003část knihy80-7179-740-5
Damohorský M.European Integration and Environmental Regulation2003část knihy80-85889-51-X
Damohorský M.České právo a ochrana krajiny2003část knihy80-86512-20-7
Damohorský M.Kodifikace soukromého práva a ochrana životního prostředí2003část knihy80-246-0741-7
Damohorský M.Právní úprava ochrany krajinného rázu2003část knihy80-903206-2-7
Damohorský M., Stejskal V.Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva. Sborník z konference2003kniha80-85889-47-1
Damohorský M.České právo životního prostředí2003kniha80-85889-49-8
Damohorský M.Právo životního prostředí2003kniha80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola I. Základy ochrany životního prostředí2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola III. Organizace ochrany životního prostředí2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola IV. Právní odpovědnost při ochraně životního prostředí2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M., Smolek M.Kapitola V. Ochrana životního prostředí v mezinárodním a komunitárním právu2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola VI.: Oddíl 4. Informace a účast veřejnosti v ochraně životního prostředí2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola VII.: Oddíl 1. Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M., Smolek M.Kapitola VIII. Oddíl 5. Chemické látky a přípravky2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola VIII. Oddíl 6. Živelní pohromy2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola IX. Oddíl 5. Ochrana životního prostředí v energetice2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.Kapitola IX. Oddíl 6. Ochrana životního prostředí v dopravě2003část knihy80-7179-747-2
Damohorský M.První 'České dny práva životního prostředí'2002článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Ochrana ovzduší z pohledu obce2002článek v časopise1211-0507
Damohorský M.Úloha státu a nestátních organizací v realizaci právních předpisů (z pohledu práva životního prostředí)2002část knihy80-246-0491-4
Damohorský M.Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí2002kniha80-85889-42-0
Damohorský M.Zodpovednosť za staré záťaže. Právne aspekty jej riešenia v európskych krajinách2002část knihy80-968567-5-8
Damohorský M.National Means of Enforcing of International Environmental Law (on the example of the Czech Republic)2002část knihy80-85889-45-5
Damohorský M.Český ráj to na pohled2002článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Právo na příznivé životní prostředí jako základní lidské právo2001část knihy80-85889-38-2
Damohorský M.Návrh zákona o integrované prevenci2001článek v časopise
Damohorský M., Smolek M.Zemědělské právo2001kniha80-86412-11-3
Damohorský M.Energetika, těžba nerostných surovin a doprava ve vztahu k ochraně životního prostředí z pohledu českého práva2001článek v časopise1213-5542
Damohorský M.La nouvelle loi sur le traitment des organismes génétiquement modifiés (OGM) en République Tcheque2001článek v časopise0035-3337
Damohorský M.Nad návrhem zákona o zoologických zahradách2001článek v časopise1213-5542
Damohorský M.České právo, Česká společnost a český časopis, a to vše pro životní prostředí2001článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Právní režim národních parků v České republice, se zvláštním zřetelem k Národnímu parku Podyjí2001článek v časopise1212-3560
Damohorský M.slovníková hesla2001část knihy80-7179-360-4
Damohorský M.Štefanovič, Milan, Košičiarová, Soňa, Pirč, Ján: Právo životného prostredia, Edícia učebnice, Facultas Iuridica, Universitas Tyrnaviensis, Trnava 20012001článek v časopise1213-5542
Damohorský M.Právo na příznivé životní prostředí jako základní lidské právo2000část knihy
Damohorský M., Sobotka M.Posuzování vlivů na životní prostředí. Stručný průvodce českou právní úpravou2000kniha
Damohorský M.'Právo životního prostředí' : vlastnické právo a ochrana životního prostředí; Trestní právo a ochrana životního prostředí2000kniha80-85889-37-4
Damohorský M.Trestní právo a ochrana životního prostředí v české republice2000část knihy80-85889-37-4
Damohorský M.Aktuální problémy českého zákonodárství v oblasti ochrany životního prostředí2000část knihy80-223-1505-2
Damohorský M.K některým problémům správních deliktů na úseku ochrany životního prostředí2000část knihy80-246-0078-1
Damohorský M.Nová česká právní úprava otázek náhrad škod způsobených některými zvláště chráněnými živočichy - Poznámky k zákonu č. 115/2000 Sb.2000článek v časopise
Damohorský M., Svoboda P.Stráže jako veřejní činitelé2000článek v časopise
Damohorský M.Nová právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy v České republice2000článek v časopise
Damohorský M.Nová právní úprava požární ochrany v České republice2000článek v časopise
Damohorský M., Stejskal V.Ochrana ptáků v Evrpské unii a v České republice : srovnávací studie2000část knihy
Damohorský M.Wessrbebietsschutz in Tschechien2000část knihy3-8244-7286-4
Damohorský M.Část III. Zvláště chráněná území2000část knihy80-210-2376-7
Damohorský M.Část IV. Odpovědnost na úseku ochrany přírody2000část knihy80-210-2376-7
Damohorský M.Abfall- und Altlastenrechtsprechung in der Tschechischen Republik1999část knihy3-8244-6692-9
Damohorský M.Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí1999kniha80-7184-827-1
Tomaščínová J., Damohorský M.Italsko-český právnický slovník1999kniha80-85927-65-9
Damohorský M., Drobník J., Sobotka M.Cvičení z práva životního prostředí1999kniha80-85305-40-2
Damohorský M.Právo jako nástroj environmentální politiky v České republice1999část knihy80-7184-825-5
Damohorský M., Zástěrová J.Les droits et politiques nationaux en metiere de jardinage familial urbain - République Tcheque1999část knihy2-84287-120-0
Drobník J., Damohorský M.Zákony k ochraně životního prostředí.(Texty s úvod.komentáři)1999kniha80-7179-252-7
Damohorský M.Právo na informace a ochrana přírody1999část knihy80-210-2046-6
Damohorský M.Rozhodování a tvorba veřejné politiky na úseku ochrany životního prostředí1999část knihy
Damohorský M.Ochrana dřevin rostoucích mimo les a její právní úprava1999článek v časopise
Damohorský M.Právní formy zapojování občanů do ochrany životního prostředí1999článek v časopise
Damohorský M.Územní plánování a ochrana přírody1999článek v časopise
Damohorský M.Vlastnické právo a ochrana přírody1999článek v časopise
Damohorský M.Ekologická újma a škoda v práve životného prostredia1998článek v časopise0139-6005
Damohorský M.Košičiarová,S.:Ekologická újma a škoda vpráve životného prostredia, Bratislava 19971998článek v časopise0139-6005
Damohorský M.Nature Conservation and Protection of Natural Resources1998kniha
Damohorský M.Některé právní aspekty ochrany přírody a krajiny v České republice1998část knihy
Damohorský M.Ochrana ptáků v Českém právním řádu1998část knihy
Damohorský M.Povodně a právo v České republice1998část knihy
Damohorský M.Právní úprava ochrany dřevin v České republice1998článek v časopise
Mezřický V., Kružíková E., Damohorský M.Czech and European Environmental Law and Policy1998kniha
Damohorský M.Abfall und Altastenrechtsprechung in der Tschechischen Republik1998část knihy3-8244-6692-9
Damohorský M.Ekologická újma a škoda v práve životného prostredia1998článek v časopise0139-6005
Damohorský M.Nature conservation und the protection of Natural Resources1998kniha
Damohorský M.Některé právní aspekty ochrany přírody a krajiny v České republice1998část knihy
Damohorský M.Ochrana ptáků v Českém právním řádu1998část knihy
Damohorský M.Povodně a právo v České republice1998část knihy
Damohorský M.Právní úprava ochrany dřevin v České republice1998článek v časopise
Damohorský M.Environmental Liability and Litigations1997kniha
Damohorský M.Framework Assessment of the Czech Legislative Protection of Nature and Countryside in View of the Relevant EU Legislation1997část knihy80-7078-475-X
Damohorský M.Několik poznámek k právní problematice plánů péče o zvláště chráněná území ve vztahu k bližším ochranným podmínkám těchto území1997článek v časopise
Damohorský M.Právní úprava problematiky hudebního hluku v ČR1997část knihy
Damohorský M.Právo na životní prostředí1997článek v časopise0044-4863
Damohorský M.Rámcové zhodnocení české právní úpravy ochrany přírody a krajiny ve vztahu k legislativě uplatňované na tomto úseku v EU1997část knihy80-7078-474-1
Damohorský M., Vrbová M.La regulacion juridica de la vida silvestre en la República Checa1997článek v časopise
Drobník J., Damohorský M.Zákony k ochraně životního prostředí a předpisy související.Texty s úvodními komentáři1997kniha80-7179-102-4
Drobník J., Škoda L., Damohorský M.Zákon o odpadech a předpisy související.Zákony s poznámkami1997kniha80-7179-060-5
Damohorský M.Enviromental Liability and Litigations. TEMPUS JEP ' Curriculum Development in Environment'1997kniha
Damohorský M.Framework Assessment of the Czech Legislative Protection of Nature and Countryside in View of the Relevant EU Legislation1997část knihy80-7078-475-X
Damohorský M.Několik poznámek k právní problematice plánů péče o zvláště chráněná území ve vztahu k bližším ochranným podmínkám těchto území1997článek v časopise
Damohorský M.Právní úprava problematiky hudebního hluku v ČR1997část knihy
Damohorský M.Právní analýza a návrh zásad. 5. kapitola1997část knihy
Damohorský M.Právo na životní prostředí1997článek v časopise0044-4863
Damohorský M.Rámcové zhodnocení české právní úpravy ochrany přírody a krajiny ve vztahu k legislativě uplatňované na tomto úseku v Evropské unii1997část knihy80-7078-474-1
Damohorský M., Drobník J.Zákony k ochraně životního prostředí a předpisy související. Texty s úvodními komentáři1997kniha80-7179-102-4
Damohorský M., Vrbová M.La regulación jurídica de la vida silvestre en la Republika Checa1997článek v časopise
Damohorský M., Škoda L., Drobník J.Zákon o odpadech a předpisy související. Zákony s poznámkami1997kniha80-7179-060-5
Damohorský M.The History of Czech Economic Aligument Viewed as Transition1997část knihy80-7078-475-X
Damohorský M.Die Rechtsgrundlagen des Umwelt- und Naturschutzes in der Tschechischen Republik1996část knihy3-7890-4489-X
Damohorský M.Landwirtschaft und Umweltschutz in der Tschechischen Republik1996část knihy3-315-02130-0
Damohorský M.Právní úprava ochrany dřevin1996článek v časopise1211-0507
Damohorský M.Právní zakotvení obcí v České republice.Právní zakotvení postavení veřejnosti1996část knihy
Damohorský M.Právní úprava ochrany životního prostředí v České republice1996kniha
Damohorský M.Soňa Košičiarová a kol.:Právo životného prostredia1996článek v časopise0139-6005
Damohorský M.Využívání a ochrana horninového prostředí v ČR (samost.vložka č.9)1996část knihy
Damohorský M., Matušková Z.Česko-anglický terminologický glosář z oblasti práva životního prostředí1996kniha80-85-368-89-7
Damohorský M., Pospíšilová L.Mezinárodní úmluvy o ochraně přírody závazné pro Českou republiku a několik poznámek k problematice jejich vnitrostátní garance1996článek v časopise0324-7007
Drobník J., Damohorský M.Lesní zákon a předpisy související.Texty s předmluvou1996kniha80-7179-080-X
Drobník J., Damohorský M.Zákony k ochraně životního prostředí - Texty s předmluvami1995kniha80-7179-018-4
Damohorský M.1. Všeobecné předpisy k ochraně ŽP1995část knihy
Damohorský M.2. Obecné předpisy o ŽP a instituce1995část knihy
Damohorský M.4. Ochrana přírody1995část knihy
Damohorský M.Několik poznámek k problematice práva životního prostředí jako pedagogické disciplíny1995část knihy
Damohorský M.Nový slovenský zákon o ochraně přírody a krajiny1995článek v časopise
Damohorský M.Právní úprava ochrany životního prostředí1995kniha
Damohorský M.Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí1995kniha1210-6348
Damohorský M.Výklad k části VIII. zákona1995část knihy
Damohorský M.Zodpovednosť v práve životného prostredia1995část knihy
Damohorský M.Výklad k části 7. zákona & Komentář1995část knihy
Damohorský M.Vývojové tendence Českého svazu ochránců přírody1995část knihy80-85977-01-X
Damohorský M., Kežičirová S.Zodpovednosť v práve životného prostredia1995část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111