Detail člověka URL

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

Profile picture for user 94736865

Telefon: +420221005539

Ústav právních dějin
Tajemník

 

Aktuální oblast odborného zájmu

České a Československé právní dějiny

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

1963

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Dějiny státu a práva v Československu

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, MV

1984

nebyla

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Dějiny státu a práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1966

nebyla

CSc.

Československé právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1982

Tiskové zákonodárství předmnichovské ČSR

Doc.

Dějiny státu a práva v Československu

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, MV

1984

nebyla

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od. r. 1963 do r. 1966

Ústřední výbor ČSM Praha

Právní referent

1,0

Od r. 1966 do r. 1974

Právnická fakulta UK Praha

Asistent, odborný asistent

1,0

Od r. 1974 do r. 1990

Vysoká škola SNB Praha

Učitel, vedoucí katedry

1,0

Od r. 1990 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědecký pracovník, docent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Dějiny státu a práva, České a Československé právní dějiny

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní dějiny UK

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1990- dosud

Sborník Právně historické studie

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Klikněte sem a zadejte text.

Výkonný redaktor

Ukončeno 2001

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

Spoluuspořadatel, spoluřešitel

Ukončeno 2003

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR

GAČR

Vědecký tajemník

Ukončeno 2000

Vladislavské zřízení zemské

Prvá česká ústava, GAČR

GAČR

Spoluřešitel

Ukončeno 2005

Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918

GAČR

GAČR

Spoluřešitel

Ukončeno 2006

Sborník Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

GAČR

GAČR

Uspořadatel

Ukončeno 2009

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

GAČR

GAČR

Spoluřešitel

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od. r. 2013 dosud

Recenzovaný odborný časopis Právněhistorické studie

Vydavatelství Karolinum

Výkonný redaktor

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Vznik a vývoj socialistického práva

Zvolte položku.

Karolinum, Praha

2002

Místní lidové soudy

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

Zvolte položku.

Karolinum, Praha

2006

Zemský sněm český v 19. stol

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

Zvolte položku.

Karolinum, Praha

2009

Sociální správa a sociální zákonodárstvíá v první letech republiky

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Vznik a vývoj socialistického práva

Karolinum, Praha

2002

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

Karolinum, Praha

2006

Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě

Karolinum, Praha

2009

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Ruský jazyk

aktivně