doc. JUDr. Radim Seltenreich

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra právních dějin

Email:

Telefon:
+420 221 005 419

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 206 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Úterý 16:00 - 18:00


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

právní dějiny USA
německé právní dějiny
právo a literatura

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1987

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2000

Dějiny vědy soukromého práva v Německu

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Teorie a historie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1987

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 1990 do r. 1992

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

Od r. 1992 do r. 2000

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

Od r. 2000 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

1,0

Od r. 2005 do r. 2013

Metropolitní univerzita

Docent

0,7

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA (německé a americké právní dějiny)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané kapitoly z amerických právních dějin

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané kapitoly z německých právních dějin

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny právnického stavu a právnických profesí (německý a angloamerický právní vývoj)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny daní a poplatků (německý právní vývoj)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

[SP1] Postavení

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

UK

řešitel

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266406/2013

UK

řešitel

2014

Recepce jako fenomén právního vývoje kontinentální Evropy

SVV 260009/2014

UK

řešitel

2012-2014

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK P06

UK

řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991-1992

UNI Heidelberg

Německo

18 měsíců

studijní

1994-1995

University of Toledo

USA

12 měsíců

studijní

1997

UNI Heidelberg

Německo

6 měsíců

studijní

2003

Universidad de Granada

Španělsko

6 měsíců

studijní

 

Akademické aktivity

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991-1992

UNI Heidelberg

Německo

18 měsíců

studijní

1994-1995

University of Toledo

USA

12 měsíců

studijní

1997

UNI Heidelberg

Německo

6 měsíců

studijní

2003

Universidad de Granada

Španělsko

6 měsíců

studijní

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 1994/dosud

Společnost pro církevní právo

Česká republika

Člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha/Česká republika

2009

K problematice současné interpretace americké ústavy

Polemiky a spory v právní vědě

konference

Olomouc/Česká republika

2010

Německý kodifikační spor z roku 1814

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha/Česká republika

2011

Evropský kodifikační vývoj na poli soukromého práva v průběhu 18. a 19. století

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

aktivně

angličtina

aktivně

španělština

pasivně

italština

pasivně

ruština

pasivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Seltenreich R.Johannes Oldendorp jako zakladatel luterské přirozenoprávní nauky2019článek v časopise1211-1635
Seltenreich R.Zbožný, nikoliv však církevnický Eike von Repgow o vztahu císařské a papežské moci2018článek v časopise1211-1635
Seltenreich R., Skřejpek M., Adamová K., Bělovský P., Císař J., Falada D., Horák Z., Kindl V., Pelikán D., Tretera J.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2018kniha978-80-7502-268-4
Seltenreich R.Lupold von Bebenburg - bamberský biskup a kanonista ve službách říšské myšlenky2017článek v časopise1211-1635
Seltenreich R."Substantive Due Process" amerického ústavního práva - jeho vznik, vzestup, úpadek a znovuoživení2017článek v časopise0079-4929
Agha P., Drápal J., Kosek J., Kuklík J., Kysela J., Píša R., Pithart P., Urban M., Veis J., Wintr J., Venclík J., Seltenreich R.Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků2017kniha978-80-7502-220-2
Seltenreich R.Bernard Windscheid jako vrcholný představitel německé pandektistiky2017část knihy978-80-87284-64-3
Seltenreich R.Fenomén hranice v amerických právních dějinách2017část knihy
Seltenreich R.Otto von Gierke - koryfej německé právní vědy z přelomu 19. a 20. století2017část knihy978-80-87475-51-5
Seltenreich R.Právo a literatura - pokus o vymezení oboru aneb když je literatura zrcadlem práva2017část knihy978-80-7502-220-2
Seltenreich R.Dickensův "Ponurý dům" aneb příkrý odsudek právnického stavu2017část knihy978-80-7502-220-2
Seltenreich R.Olaf Bruno Rader: Fridrich II (Sicilan na císařském trůně)2017článek v časopise0079-4929
Seltenreich R.Marina Mariettiová: Machiavelli (Filosof nutnosti)2017článek v časopise0079-4929
Seltenreich R.Ústavní aspekty španělského přechodu k demokracii - od frankistické diktatury k právnímu státu2017článek v časopise0079-4929
Seltenreich R.Konzervativní v metodě, konzervativní ve výsledcích: Portrét občana a soudce Antonina Scalii2016článek v časopise1802-3843
Seltenreich R.Francisco de Vitoria - teolog a právník na přelomu věků2016článek v časopise1211-1635
Seltenreich R.Neblahá instituce otroctví - k 150. výročí zrušení otroctví ve Spojených státech amerických2016článek v časopise0079-4929
Kindl V., Skřejpek M., Bělovský P., Císař J., Horák Z., Kuklík J., Seltenreich R., Starý M., Tretera J.Právnický stav a právnické profese v minulosti2016kniha978-80-7552-030-2
Skřejpek M., Bělovský P., Stloukalová K., Falada D., Šlosar M., Fruthová V., Ullmann J., Šejdl J., Novák M., Starý M., Tretera J., Horák Z., Csukás A., Kindl V., Seltenreich R. , et al.Cizinci, hranice a integrace v dějinách2016kniha978-80-87284-62-9
Seltenreich R.Papinián Andrea Gryphia aneb pohan křesťanským mučedníkem?!2015článek v časopise1211-1635
Seltenreich R.Tomaz Jardim: Mauthausenský proces (Americká vojenská justice v Německu), Academia, Praha, 2014, s. 2792015článek v časopise1802-3843
Seltenreich R."Warrenův soud" - přelom ve vnímání občanských práv ve Spojených státech (60. výročí od klíčového rozhodnutí v případu "Brown v. Board od Education")2015článek v časopise0079-4929
Seltenreich R.„Cizinec“ Alberta Camuse aneb náboženství a právo?2014článek v časopise1211-1635
Seltenreich R.Rudolf von Jhering - koperníkovská postava právní vědy?2014článek v časopise1802-3843
Seltenreich R.Proces proti vlku Ysengrimovi, "mnichu a biskupovi". Politická moc a právo v polovině 12. století2013článek v časopise1211-1635
Seltenreich R.Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli. Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara2013článek v časopise1211-1635
Seltenreich R.„Zakladatelský věk": Federální soudnictví a ústavní problematika v USA na sklonku 18. a v prvé čtvrtině 19. století2013článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Právní aspekty "indiánské otázky" na území USA - od koloniálního období do začátku 20. století2011článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Jan Tuláček: Meč a váhy (O právu a jeho dlouhé historii)2011článek v časopise1210-6348
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Seltenreich R.Evropský kodifikační vývoj na poli soukromého práva v průběhu 18. a 19. století2011část knihy978-80-7357-753-7
Seltenreich R."Případ sedmi biskupů" v kontextu anglického ústavního vývoje v 17. století2010část knihy978-80-244-2491-0
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Seltenreich R. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Seltenreich R.Vztah státu a církve v anglických koloniích v severní Americe2010článek v časopise1211-1635
Seltenreich R.Německý "kodifikační spor" z roku 18142010část knihy978-80-244-2665-5
Seltenreich R., Adamová K., Bělovský P., Falada D., Horák Z., Kindl V., Skřejpek M., Tretera J., Pelikán D.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2010kniha978-80-87212-54-7
Seltenreich R.Vývoj poplatků a daní na německém území2009část knihy978-80-87109-15-1
Seltenreich R.Pojem kodifikace a vznik soukromoprávních kodifikací v Evropě 19. století2009část knihy978-80-7357-432-1
Seltenreich R.2.5 K problematice současné interpretace americké ústavy2009část knihy978-80-246-1686-5
Seltenreich R.Právní úprava postavení židovského obyvatelstva ve fašistické Itálii. 2008článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Angloamerické právo - více než jen 'common law' 2008článek v časopise
Seltenreich R.Právní dějiny anglických kolonií v Severní Americe2007část knihy978-80-7201-688-4
Seltenreich R.Právní dějiny USA - od získání nezávislosti do konce 1. poloviny 19. století2007část knihy978-80-7201-688-4
Seltenreich R.Právní dějiny USA - od počátku 2. poloviny 19. století do konce 1. světové války2007část knihy978-80-7201-688-4
Seltenreich R.Právní dějiny USA od konce 1. světové války do konce 20. století2007část knihy978-80-7201-688-4
Seltenreich R.Dějiny angloamerické právní filozofie2007část knihy978-80-7201-688-4
Seltenreich R.Právnický stav v kontinentální Evropě od 12. století do počátku novověku2007část knihy978-80-903609-9-0
Seltenreich R.Specifická cesta právnického stavu v Anglii2007část knihy978-80-903609-9-0
Seltenreich R.Právnický stav v USA - historie a současnost2007část knihy978-80-903609-9-0
Seltenreich R.Soudci a právní teoretici v nacistickém Německu2007část knihy978-80-903609-9-0
Seltenreich R.Krize Unie a její překonání - ústavněprávní vývoj USA od 2. poloviny 19. století do 1. světové války2006článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Ústavněprávní vývoj anglických kolonií v severní Americe2005článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Jan Schröder, Recht als Wissenschaft (Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule), Mnichov, 2001 (327 s.)2005část knihy80-246-0945-2
Seltenreich R.Günther Deschner, Reinhard Heydrich - architekt totální moci, Praha, 2002, 351 s.2005část knihy80-246-0945-2
Seltenreich R.Christopher R. Browning, Obyčejní muži (101. záložní policejní prapor a 'konečné řešení' v Polsku), Praha, 2002, 222 s.2005část knihy80-246-0945-2
Seltenreich R.Zákon jako pramen práva ve vývoji kontinentální právní kultury2005část knihy80-86861-06-6
Seltenreich R.Ústavněprávní vývoj anglických kolonií v severní Americe2005článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Jan Schröder, Recht als Wissenschaft (Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule), Mnichov, 2001 (327 s.)2005část knihy80-246-0945-2
Seltenreich R.Günther Deschner, Reinhard Heydrich - architekt totální moci, Praha, 2002, 351 s.2005část knihy80-246-0945-2
Seltenreich R.Christopher R. Browning, Obyčejní muži (101. záložní policejní prapor a 'konečné řešení' v Polsku), Praha, 2002, 222 s.2005část knihy80-246-0945-2
Seltenreich R.Zákon jako pramen práva ve vývoji kontinentální právní kultury2005část knihy80-86861-06-6
Seltenreich R.Vlast, chléb a spravedlnost - 'Fuero del Trabajo' z roku 1938 jako 'základní zákon' frankistického Španělska2004článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Dějiny evropského kontinentálního práva2004kniha80-7201-490-0
Seltenreich R.Právní dějiny na Pyrenejském poloostrově2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Německé právní dějiny2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Rakouské a švýcarské právní dějiny2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Dějiny politického myšlení v 19. století2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Dějiny právního myšlení v 19. století2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Právní vývoj v 19. století2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Dějiny politického myšlení ve 20. století2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Dějiny právního myšlení ve 20. století2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Právní vývoj ve 20. století2004část knihy80-7201-490-0
Seltenreich R.Právní dějiny na Pyrenejském poloostrově2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Německé právní dějiny2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Rakouské a Švýcarské právní dějiny2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Dějiny evropského kontinentálního práva2003kniha80-7201-387-4
Seltenreich R.Soudce a jeho král - Edward Coke ve sporu s Jakubem I.2003článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Dějiny politického myšlení v 19. století2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Dějiny právního myšlení v 19. století2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Právní vývoj v 19. století2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Dějiny politického myšlení ve 20. století2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Dějiny právního myšlení ve 20. století2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Právní vývoj ve 20. století2003část knihy80-7201-387-4
Seltenreich R.Případy amerického soudce2002kniha80-86199-60-6
Seltenreich R.Gustav Radbruch - právník v době 'krize práva'2002článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Právo na soukromí v kontextu ústavního vývoje USA2000článek v časopise0231-6625
Seltenreich R.Právnický stav v USA - historie a současnost.In:Vybrané stati z právních dějin1998článek v časopise0323-0619
Seltenreich R.Hugo Schwendenwein:Die Universität im Spannungsfeld von Kirche und Staat, Wien - 1988, 24 s1997článek v časopise80-7184-229-X
Seltenreich R.Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje1996kniha80-7184-160-9
Seltenreich R.Z historie právnického stavu v Anglii - jeho specifická cesta1996článek v časopise0324-7007
Seltenreich R.H. Bornemann: Znaim. Das Rechtsbuch von 15231996článek v časopise0323-4045
Seltenreich R.Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje1996kniha
Seltenreich R.Soukup a kol.: Antologie české právní vědy1996článek v časopise0323-4045
Seltenreich R.Z historie právnického stavu v Anglii1996článek v časopise
Seltenreich R.Antologie české právní vědy.(Antologie der Tschechischen Rechtswissenschaft)1995článek v časopise0323-4045
Seltenreich R.Hellmut Burnemann: Znaim. das Rechtsbuch von 15231995článek v časopise0323-4045
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111