Detail člověka URL

doc. JUDr. Radim Seltenreich

Profile picture for user 29041464

Telefon: +420221005419

Katedra právních dějin

Aktuální oblast odborného zájmu

právní dějiny USA
německé právní dějiny
právo a literatura

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1987

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2000

Dějiny vědy soukromého práva v Německu

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Teorie a historie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1987

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 1990 do r. 1992

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

Od r. 1992 do r. 2000

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

Od r. 2000 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

1,0

Od r. 2005 do r. 2013

Metropolitní univerzita

Docent

0,7

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA (německé a americké právní dějiny)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané kapitoly z amerických právních dějin

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané kapitoly z německých právních dějin

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny právnického stavu a právnických profesí (německý a angloamerický právní vývoj)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny daní a poplatků (německý právní vývoj)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

[SP1] Postavení

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

UK

řešitel

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266406/2013

UK

řešitel

2014

Recepce jako fenomén právního vývoje kontinentální Evropy

SVV 260009/2014

UK

řešitel

2012-2014

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK P06

UK

řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991-1992

UNI Heidelberg

Německo

18 měsíců

studijní

1994-1995

University of Toledo

USA

12 měsíců

studijní

1997

UNI Heidelberg

Německo

6 měsíců

studijní

2003

Universidad de Granada

Španělsko

6 měsíců

studijní

 

Akademické aktivity

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991-1992

UNI Heidelberg

Německo

18 měsíců

studijní

1994-1995

University of Toledo

USA

12 měsíců

studijní

1997

UNI Heidelberg

Německo

6 měsíců

studijní

2003

Universidad de Granada

Španělsko

6 měsíců

studijní

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 1994/dosud

Společnost pro církevní právo

Česká republika

Člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha/Česká republika

2009

K problematice současné interpretace americké ústavy

Polemiky a spory v právní vědě

konference

Olomouc/Česká republika

2010

Německý kodifikační spor z roku 1814

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha/Česká republika

2011

Evropský kodifikační vývoj na poli soukromého práva v průběhu 18. a 19. století

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

aktivně

angličtina

aktivně

španělština

pasivně

italština

pasivně

ruština

pasivně