prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

 • O mně
 • Životopis
 • Publikace
 • Výuka
 • Rozvrh
 • Školitel

Zaměstnání

Katedra obchodního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 517

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 316 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
pátek 10-12 hod. (sudý kalendářní týden)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

mezinárodní rozhodčí řízení
nová úprava mezinárodního práva soukromého
právní postavení cizinců

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1980

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova

1989

jmenovací řízení

Doc.

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Univerzita Karlova

2005

soubor prací z rozhodčího řízení

Prof. Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Univerzita Karlova 2006  

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1981

CSc.

Mezinárodní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1985

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1960/1980

Tiskárny Stráž Plzeň

od učně po mistra

1,0

1980/1983

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

1983/1989

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

1989/2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

1,0

2006/2010

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

1,0

2011/ dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

0,5

1997/2005

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Docent

0,6

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Evropské mezinárodní právo soukromé

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní mediální právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Smlouvy v investiční výstavbě

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

garant

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

2005/2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

2012/dosud

Soukromé právo XXI. století

P05

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006/ dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2010/dosud

Vědecká rada

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

člen, 2010/2011 předseda

2010/2011

Vědecká rada

Západočeská univerzita

člen

2010/2011

Děkan

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Klikněte sem a zadejte text.

2005/dosud

Komise pro obhajoby disertačních prací

Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

člen

2006/dosud

Oborová rada pro mezinárodní právo soukromé

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

člen

2006/dosud

Oborová rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

dosud Vědecká rada Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzita Praha člen
dosud Oborová rada Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzita Praha člen
dosud Ediční rada Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration člen
dosud   Česká společnost pro mezinárodní právo člen
dosud Rozhodčí soud Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky rozhodce
dosud řada zahraničních rozhodčích soudů   rozhodce

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2003/2008

Pracovní skupina pro právo občanské

Vláda ČR

člen

2005/2010

Pracovní skupina

Akreditační komise

člen

1984/dosud

rozhodce

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Klikněte sem a zadejte text.

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

němčina

aktivně

ruština

aktivně

Oblast specializace:

 • mezinárodní právo soukromé
 • právo mezinárodního obchodu
 • mezinárodní obchodní arbitráž
 • právní postavení cizinců
 • mezinárodní civilní právo procesní

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Růžička K., Červenková Růžičková M.Určení rozhodného práva v pracovním právu2018část knihy978-80-7380-735-1
Růžička K., Poláček B., Novák R., Dostalík P.Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodního2018kniha978-80-7598-143-1
Růžička K.Za emeritním profesorem JUDr. Zdeňkem Kučerou, DrSc.2017článek v časopise1210-6348
Růžička K.Vývoj tuzemské právní úpravy rozhodčího řízení od roku 19492017článek v časopise0079-4929
Ondřejek P., Mrázek J., Červeňáková A., Hřebejk J., Krejčíková H., Růžička K., Kindlová M., Honusková V., Kryska D., Scheu H., Šmigová K., Tymofeyeva A., Lantajová D., Trávníčková Z.Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv2017kniha978-80-87975-66-4
Růžička K., Dostalík P.Arbiter a arbitrium v římském právu a rozhodce a rozhodčí řízení v českém právu2017část knihy978-80-87284-64-3
Růžička K.Ukončení podnikání zahraničních osob2017část knihy978-80-7552-565-9
Růžička K.Aplikace pravidel (řádů) stálých rozhodčích soudů rozhodci a účastníky řízení2017část knihy978-80-906813-0-9
Růžička K.Význam státního občanství rozhodce2017část knihy978-80-87975-66-4
Ondřej J., Růžička K., Dvořák T., Krauseová J., Voráč P., Marková L., Nesnídalová J., Fulínová L., Šperl J.Ukončení podnikání2017kniha978-80-7552-565-9
Karfíková M., Růžička K.Rozhodčí soudy musí lépe komunikovat2017článek v časopise1210-4817
Pauknerová M., Růžička K.Za profesorem Zdeňkem Kučerou (17.6.1928-23.12.2016)2017článek v časopise1210-6410
Růžička K.Export tuzemského rozhodčího řízení do zahraničí2017část knihy978-80-7502-245-5
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Růžička K. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Růžička K.Současné problémy tuzemského rozhodčího řízení2017část knihy978-80-7552-595-6
Růžička K.Martin Maisner, Vojtěch Trapl: Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Komentář2016článek v časopise1210-6348
Růžička K.Český notář jako rozhodce?2016článek v časopise1211-0558
Růžička K.Neveřejnost rozhodčího řízení a mlčenlivost rozhodců2016část knihy978-80-87109-61-8
Černá S., Štenglová I., Pelikánová I., Dědič J., Boháček M., Čech P., Eichlerová K., Horáček T., Josková L., Liška P., Patěk D., Pohl T., Růžička K., Tomsa M.Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele2016kniha978-80-7552-333-4
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Pfeiffer M., Vybíral P.Mezinárodní právo soukromé2015kniha978-80-7380-550-0
Růžička K., Pauknerová M.Rekodifikované mezinárodní právo soukromé2014kniha978-80-87146-94-1
Růžička K.Zákon o mezinárodním právu soukromém : úplné znění zákona č. 91/2012 Sb2014kniha978-80-7380-469-5
Ondřej J., Růžička K., Marková L., Voráč P., Selucká M., Nesnídalová J., Husák J., Krušinská K., Skuhrová P.Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty2013kniha978-80-7400-446-9
Pauknerová M., Rozehnalová N., Zavadilová M., Růžička K., Pfeiffer M., Brodec J.Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář2013kniha978-80-7478-368-5
Růžička K.Alexander J. Bělohlávek: Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení2012článek v časopise1210-6348
Dobiáš P., Ďuriš M., Gaňo J., Hromada M., Klee L., Kocina J., Kubíček P., Mach T., Moravcová M., Odehnalová J., Pokorný R., Poláček B., Růžička K., Vybíral P.Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže2012kniha978-80-7380-415-2
Růžička K.Znalci v mezinárodním prostředí (v soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a investičních sporech)2011článek v časopise1210-6348
Růžička K.Neaplikování "Římů" v tuzemském rozhodčím řízení2010článek v časopise1214-7966
Růžička K.Rozhodčí řízení v současné ekonomické krizi2010část knihy978-80-86744-84-1
Růžička K.Alexander J. Bělohlávek. Arbitration Law and Practice in the Czech Republic (with regard to the arbitration law in Slovakia)2010část knihy978-1-57823-272-7
Růžička K.Kapitola 6. Závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku2009část knihy978-80-247-2708-0
Švestka J., Dvořák J., Frintová D., Frinta O., Pohl T., Liška P., Mrázová I., Zuklínová M., Růžička K.Občanské právo hmotné 22009kniha978-80-7357-473-4
Růžička K.Kapitola 7. Vybrané smluvní typy2009část knihy978-80-247-2708-0
Růžička K.Finanční předpisy v mezinárodním právu soukromém2009část knihy978-80-87212-23-3
Růžička K.Aplikace českého obchodního zákoníku na mezinárodní kupní smlouvu. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Růžička K.Rizika tuzemského rozhodčího řízení. 2008článek v časopise0323-0619
Růžička K.Úloha českých soudů v rozhodčím řízení. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Dobiáš P.Právo mezinárodního obchodu2008kniha978-80-7380-108-3
Růžička K.Přezkoumání a zrušení rozhodčího nálezu 2005část knihy80-7357-133-1
Růžička K.Je rozhodčí smlouva základem rozhodčího řízení?2005článek v časopise1210-6348
Růžička K.Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky2005kniha80-86898-43-1
Růžička K.Ingerence českých soudů do tuzemského rozhodčího řízení2005část knihy80-86898-29-6
Pauknerová M., Růžička K.Arbitration in the Czech Republic2005část knihy3-7083-0314-8
Pauknerová M., Růžička K.Arbitration in the Czech Republic2005část knihy3-7083-0314-8
Růžička K.Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky2005kniha80-86898-43-1
Růžička K.Institutions and arbitration rules2005část knihy3-8305-11105-1
Růžička K.Ingerence českých soudů do tuzemského rozhodčího řízení2005část knihy80-86898-29-6
Růžička K.Přezkoumání a zrušení rozhodčího nálezu2005část knihy80-7357-133-1
Růžička K.Je rozhodčí smlouva základem rozhodčího řízení?2005článek v časopise1210-6348
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Zunt V.Úvod do práva mezinárodního obchodu2003kniha80-86473-32-5
Růžička K.Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky2003kniha80-86473-51-1
Růžička K.K otázce právní povahy rozhodčího řízení2003článek v časopise1210-6348
Růžička K.Nové právní předpisy v zahraničním obchodu2000článek v časopise1211-1120
Růžička K.Velké změny v českém cizineckém právu2000článek v časopise1210-4043
Růžička K.V rozhodčím řízení levněji a rychleji1999článek v časopise1211-3498
Růžička K.Řešení sporů z mezinárodních investic1999článek v časopise1210-4817
Růžička K.Rozhodčí soud Slovenské obchodní a průmyslové komory1999článek v časopise1211-1120
Růžička K.Hesla z mezinárodního práva soukromého1999část knihy80-7201-150-2
Růžička K.K některým otázkám rozhodčího řízení1998článek v časopise0323-0619
Růžička K.Nové právní předpisy v oblasti zahraničního obchodu1998článek v časopise1211-1120
Růžička K.Osoba rozhodce v rozhodčím řízení1998článek v časopise1210-4817
Růžička K.Právní otázky obchodování se zahraničím1998kniha80-85780-26-7
Růžička K.Právní otázky při uzavírání smluv (část 6, díl 2, kapitola 1,2,3,4)1998část knihy80-86229-01-7
Růžička K.Rozhodování sporů v rozhodčím řízení1998článek v časopise1211-6386
Růžička K.2 AA1997část knihy
Růžička K.K některým otázkám institucionálního rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku1997článek v časopise1210-4043
Růžička K.Mezinárodní obchodní arbitráž1997kniha80-7175-051-4
Růžička K.Nová právní úprava rozhodčího řízení ve Slovenské republice1997článek v časopise1210-4043
Růžička K.Nové právní předpisy v oblasti zahraničního obchodu1997článek v časopise1211-1120
Růžička K.Podnikání zahraničních osob na území České republiky.Státní regulace mezinárodních obchodních a hospodářských styků1997část knihy
Růžička K.Prameny českého práva mezinárodního obchodu.Unifikace práva mezinárodního obchodu1997část knihy
Růžička K.Rozhodování sporů z mezinárodních investic1997článek v časopise1210-8278
Růžička K.Rozhodování 'vnitrostátních sporů' v rozhodčím řízení v zahraničí1997článek v časopise1210-4817
Růžička K.Způsoby zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku1997část knihy
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Zunt V.Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu1997kniha80-7082-345-3
Růžička K.Několik poznámek k rozhodčímu řízení v České republice1996článek v časopise1210-4043
Růžička K.Noví zlatokopové1996článek v časopise0862-9870
Růžička K.Volba práva1996článek v časopise1211-1120
Růžička K.[název neuveden]1995část knihy
Růžička K.Právní povaha a obsah dokumentů UNCITRAL v oblasti rozhodčího řízení1995článek v časopise1210-1120
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111