JUDr. Marie Vanduchová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 408

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 202 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 10:00 - 12:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

Oblast specializace:

trestní právo / trestní právo hmotné, zvláště problematika trestněprávních sankcí a trestní právo mladistvých, problematika domácího násilí


Aktivity: odborné:
členka pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR 2004 – 2013
předsedkyně pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR 2008 - 2011

Studium:
(a) Magisterské: rok ukončení 1976 –
(b) Doktorské (příp. CSc.) rok ukončení 1987 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze )

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Gřivna T., Bohuslav L., Herczeg J., Říha J., Sýkora M., Tlapák Navrátilová J., Vanduchová M., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2016kniha978-80-7552-085-2
Šámal P., Vanduchová M., Bohuslav L., Dolenský A., Gřivna T., Herczeg J., Novotný O., Tomášek M., Vokoun R., Hořák J., Krupička J., Rizman S., Šmerda R.Trestní právo hmotné2016kniha978-80-7552-358-7
Vanduchová M.Jelínek, J. a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 20132013článek v časopise0231-6625
Bohuslav L., Gřivna T., Vokoun R., Navrátilová J., Říha J., Vanduchová M.Příklady z trestního práva hmotného a procesního2013kniha978-80-87576-60-1
Vanduchová M.K možnostem snížení vězeňské populace2011část knihy978-80-7400-388-2
Novotný O., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Vanduchová M., Říha J., Vokoun R.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2011kniha978-80-7357-607-3
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Dolenský A.Trestní právo hmotné.1, Obecná část2010kniha978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Hořák J., Rizman S., Dolenský A.Trestní právo hmotné.2, Zvláštní část2010kniha978-80-7357-509-0
Vanduchová M.K právní ochraně obětí domácího násilí2010část knihy978-80-89447-36-7
Novotný O., Vanduchová M.Druhy trestů2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M.Ukládání trestů2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M.Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení2010část knihy978-80-7357-509-0
Solnař V., Fenyk J., Císařová D., Vanduchová M.Systém českého trestního práva2009kniha978-80-254-4033-9
Vanduchová M.K ochraně před domácím násilím v novém trestním zákoně2009část knihy978-80-7357-432-1
Gřivna T., Vanduchová M.K problematice zahlazení odsouzení2009článek v časopise1213-5313
Vanduchová M.K problematice zahlazení odsouzení2009část knihy978-80-87212-21-9
Vanduchová M.§ 96 až 97 : Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření2009část knihy978-80-7400-109-3
Vanduchová M.§ 36 až 38 : Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání2009část knihy978-80-7400-109-3
Vanduchová M.O systému trestů. 2008článek v časopise0323-0619
Vanduchová M.Peněžitý trest - praxí nedoceněná alternativa trestu odnětí svobody?. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Vanduchová M.Dopravní nehoda Na Jezerce 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.Odmítnutý tanečník 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.Holohlaví v akci 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.Nemravný fotograf 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.V zajetí drog 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.Falešný kriminalista 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.Nehodná matka 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.Dobrodružná jízda 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M.Osudná křeč 2008část knihy978-80-7357-345-4
Vanduchová M., Gřivna T.Mezinárodní vědecká konference 'Rekodifikace trestního práva procesního'(Praha 29.5.2008) 2008článek v časopise1213-5313
Vanduchová M.Zamyšlení nad ustanovením § 5 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže2007část knihy978-80-86920-25-2
Vanduchová M.K některým otázkám individualizace trestu v návrhu trestního zákoníku2007článek v časopise0323-0619
Vanduchová M.Realizacija alternativnych sankcij v Češskoj respublike2007článek v časopise
Vanduchová M.Kapitola XVIII. Ochranná opatření2007část knihy978-80-7357-258-7
Vanduchová M., Dolenský A.Trestné činy proti rodině a mládeži2007část knihy978-80-7357-259-4
Vanduchová M., Novotný O.Kapitola XV. Druhy trestů2007část knihy978-80-7357-258-7
Vanduchová M., Novotný O.Kapitola XVI. Ukládání trestů2007část knihy978-80-7357-258-7
Vanduchová M., Novotný O.Kapitola XVII. Zánik trestu a zahlazení odsouzení2007část knihy978-80-7357-258-7
Gřivna T., Vokoun R., Novotný O., Říha J., Vanduchová M.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2005kniha80-7357-097-1
Vanduchová M.O monismu a dualismu trestních sankcí2005část knihy80-246-0997-5
Vanduchová M.Dopravní nehoda Na Jezerce2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Odmítnutý tanečník2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Holohlaví v akci2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Nemravný fotograf2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.V zajetí drog2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Falešný kriminalista2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Nehodná matka2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Dobrodružná jízda2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Ochranná detence z hlediska zásady přiměřenosti2005část knihy80-7043-423-6
Vanduchová M.Ke kriminalizaci domácího násilí2005článek v časopise1212-107X
Vanduchová M.Ochranná opatření v návrhu nového trestního zákoníku ČR2005část knihy80-7097-603-9
Vanduchová M.Ochranná detence z hlediska zásady přiměřenosti2005část knihy80-7043-423-6
Vanduchová M.Ke kriminalizaci domácího násilí2005článek v časopise
Vanduchová M.O monismu a dualismu trestních sankcí2005část knihy80-246-0997-5
Vanduchová M.Ochranná opatření v návrhu nového trestního zákoníku ČR2005část knihy80-7097-603-9
Vokoun R., Novotný O., Gřivna T., Říha J., Vanduchová M.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2005kniha80-7357-097-1
Vanduchová M.Dopravní nehoda Na Jezerce2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Odmítnutý tanečník2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Holohlaví v akci2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Nemravný fotograf2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.V zajetí drog2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Falešný kriminalista2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Nehodná matka2005část knihy80-7357-097-1
Vanduchová M.Dobrodružná jízda2005část knihy80-7357-097-1
Dolenský A., Vanduchová M.Trestné činy proti rodině a mládeži2004část knihy80-86395-67-7
Vanduchová M.Ochranná opatření2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Pojem a účel trestu2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Druhy trestů2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Ukládání trestů2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Zánik trestu a zahlazení odsouzení2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní právo hmotné. I, Obecná část2003kniha80-86395-73-1
Vanduchová M.Ochranná opatření v návrhu nového trestního zákoníku2003příspěvek na konferenci
Vanduchová M.Katedra trestního práva Právnické fakulty UK2002článek v časopise1213-5313
Vanduchová M.Příklady z trestního práva. Obecná část2002část knihy80-246-0484-1
Vokoun R., Vanduchová M., Nováková J., Matula V.Příklady a klauzurní práce z trestního práva hmotného a procesního2002kniha80-246-0484-1
Vanduchová M.§ 16 až 872002část knihy80-7317-009-4
Kristenová V., Vanduchová M., Vokoun R.Příklady a klauzurní práce z trestního práva a řízení2001kniha80-246-0199-0
Vanduchová M.K problematice monismu a dualismu trestních sankcí2000část knihy80-210-2469-0
Vanduchová M.Má být dvojkolejný systém sankcí nahrazen jednokolejným?2000článek v časopise1211-2860
Musil J., Novotný O., Vanduchová M.Landesbericht der Tschechischen Republik1999část knihy3-86113-964-2
Vanduchová M.K otázce zařazování a přeřazování odsouzených v novém zákoně o výkonu trestu odnětí svobody1999článek v časopise1211-2860
Vanduchová M.Poslední novely trestního zákona z hlediska trestání mladistvých1998část knihy80-85963-68-X
Vanduchová M.Poznámky k § 23 až 87 trestního zákona1998část knihy
Vanduchová M.Ochranná opatření.Kap.XX1997část knihy
Vanduchová M.Tabulky a grafy1997část knihy
Vanduchová M.Trestní právo1997část knihy
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní právo hmotné.I.Obecná část1997kniha80-85963-24-8
Novotný O., Vanduchová M.Druhy trestů.Kap.XVII1997část knihy
Novotný O., Vanduchová M.Pojem a účel trestu.Kap.XVI1997část knihy
Novotný O., Vanduchová M.Ukládání trestů.Kap.XVIII1997část knihy
Novotný O., Vanduchová M.Zánik trestu a zahlazení odsouzení.Kap.XIX1997část knihy
Kristenová V., Vanduchová M., Vokoun R.Příklady a klauzurní práce z trestního práva a řízení1996kniha80-7184-321-0
Vanduchová M.K novému trestu obecně prospěšných prací1996článek v časopise1210-0900
Vanduchová M.Příklady z trestního řízení.Příklady z trestního práva-obecná část (tresty a ochranná opatření)1996část knihy
Vanduchová M.§23-§421995část knihy
Vanduchová M.§45-§881995část knihy
Vanduchová M.Důsledky nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti v oblasti sankcí.1995část knihy
Vanduchová M.Druhy trestů. Kap. XVII.1995část knihy
Vanduchová M.Ochranná opatření. Kap. XX. a přílohy1995část knihy
Vanduchová M.Pojem a účel trestu. Kap. XVI.1995část knihy
Vanduchová M.Tabulky a grafy1995část knihy
Vanduchová M.Ukládání trestů. Kap. XVIII.1995část knihy
Vanduchová M.Zánik trestu a zahlazení odsouzení. Kap. XIX.1995část knihy
Císařová D., Vanduchová M.Nepříčetný pachatel : (aktuální praktické i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti -srovnávací studie)1995kniha
Císařová D., Vanduchová M.Úvod1995část knihy
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní ptávo hmotné. I. Obecná část1995kniha80-901683-2-9
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111