prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 235 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
dle dohody

Katedra trestního práva

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 235 (mapa)


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Gřivna T., Bohuslav L., Herczeg J., Říha J., Sýkora M., Tlapák Navrátilová J., Vanduchová M., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2016kniha978-80-7552-085-2
Šámal P., Vanduchová M., Bohuslav L., Dolenský A., Gřivna T., Herczeg J., Novotný O., Tomášek M., Vokoun R., Hořák J., Krupička J., Rizman S., Šmerda R.Trestní právo hmotné2016kniha978-80-7552-358-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Novotný O.O pojmu trestného činu, jeho skutkové podstatě a jeho protiprávnosti2011část knihy978-80-7400-388-2
Novotný O., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Vanduchová M., Říha J., Vokoun R.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2011kniha978-80-7357-607-3
Novotný O.Dokonalá práva a svobody a nedostatečné plnění povinností2010článek v časopise0231-6625
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Dolenský A.Trestní právo hmotné.1, Obecná část2010kniha978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Hořák J., Rizman S., Dolenský A.Trestní právo hmotné.2, Zvláštní část2010kniha978-80-7357-509-0
Novotný O.Kriminalita a její kontrola2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O.Trestní právo hmotné, jeho funkce a jeho místo v právním řádu2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O., Tomášek M.Prameny trestního práva, jeho internacionalizace a europeizace a jeho výklad2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O.Působnost trestních zákonů2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O.Trestný čin2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O.Objekt trestného činu2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M.Druhy trestů2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M.Ukládání trestů2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M.Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení2010část knihy978-80-7357-509-0
Novotný O.Úvodní kapitola2010část knihy978-80-7357-509-0
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Novotný O. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Novotný O.Deformovaná koncepce lidských práv a svobod2009část knihy978-80-7357-432-1
Novotný O.Dokument "Právo občanů na bezpečnost v právním státě" (1991) a jeho osudy2009část knihy978-80-7357-417-8
Novotný O.Dokument "Právo občanů na bezpečnost v právním státě (1991) a jeho osudy2009článek v časopise1210-9150
Gřivna T., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2008kniha978-80-7357-345-4
Novotný O.Pojem, předmět a úkoly kriminologie 2008část knihy978-80-7357-377-5
Novotný O.Prevence kriminality 2008část knihy978-80-7357-377-5
Novotný O.Sonda do právního vědomí studentů Právnické fakulty UK (zaměřená především na trestněprávní aspekty) 2008článek v časopise1213-5313
Vanduchová M., Novotný O.Kapitola XV. Druhy trestů2007část knihy978-80-7357-258-7
Vanduchová M., Novotný O.Kapitola XVI. Ukládání trestů2007část knihy978-80-7357-258-7
Vanduchová M., Novotný O.Kapitola XVII. Zánik trestu a zahlazení odsouzení2007část knihy978-80-7357-258-7
Novotný O.Kapitola VI. Objekt trestného činu2007část knihy978-80-7357-258-7
Novotný O.Kapitola V. Trestný čin2007část knihy978-80-7357-258-7
Novotný O.Kapitola I. Kriminalita a její kontrola 2007část knihy978-80-7357-258-7
Novotný O.Kapitola II. Trestní právo hmotné, jeho funkce a místo v právním řádu2007část knihy978-80-7357-258-7
Novotný O.Úvodní kapitola2007část knihy978-80-7357-259-4
Novotný O., Dolenský A.Kapitola IV. Působnost trestních zákonů2007část knihy978-80-7357-258-7
Novotný O., Dolenský A.Kapitola III. Prameny trestního práva, jeho internacionalizace a europeizace a jeho výklad 2007část knihy978-80-7357-258-7
Novotný O.Je naše trestní právo procesní v krizi?2006článek v časopise1211-2860
Novotný O.K otázkám rekodifikace trestního práva2006část knihy80-7043-493-7
Gřivna T., Vokoun R., Novotný O., Říha J., Vanduchová M.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2005kniha80-7357-097-1
Novotný O.Předmluva2005část knihy80-7357-097-1
Novotný O.Znovu k návrhu nového trestního kodexu2005článek v časopise1211-2860
Vokoun R., Novotný O., Gřivna T., Říha J., Vanduchová M.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2005kniha80-7357-097-1
Novotný O.Předmluva2005část knihy80-7357-097-1
Novotný O.Znovu k návrhu nového trestního kodexu2005článek v časopise1211-2860
Novotný O.Trestní právo hmotné : zvláštní část2004kniha80-86395-67-7
Novotný O., Zapletal J.Kriminologie2004kniha80-7357-026-2
Novotný O.Pojem, předmět a úkoly kriminologie2004část knihy80-7357-026-2
Novotný O.Prevence kriminality2004část knihy80-7357-026-2
Novotný O.Na okraj rekodifikace trestního práva hmotného2004článek v časopise1211-2860
Novotný O.Na okraj rekodifikace trestního práva hmotného (stať ve sborníku)2004část knihy80-7201-487-0
Novotný O.Pojem českého trestního práva, postavení trestního práva v právní státě a v právním řádu2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Dolenský A.Prameny trestního práva a výklad trestních zákonů2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Dolenský A.Působnost trestních zákonů2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Pojem a účel trestu2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Druhy trestů2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Ukládání trestů2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Vanduchová M.Zánik trestu a zahlazení odsouzení2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O.Právní řád a prevence kriminality2003část knihy80-86395-82-0
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní právo hmotné. I, Obecná část2003kniha80-86395-73-1
Novotný O.Kriminologie a ostatní kriminální vědy2002část knihy80-246-0415-9
Novotný O.Pocta Doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám2002kniha80-86395-47-2
Novotný O., Zapletal J.Pojem, předmět a úkoly kriminologie2001část knihy80-86432-08-4
Novotný O.O problematice prevence kriminality2001článek v časopise1211-2860
Novotný O., Zoubková I.Prevence kriminality2001část knihy80-86432-08-4
Novotný O., Zapletal J.Kriminologie2001kniha80-86432-08-4
Novotný O.Referát na semináři k novele trestního řádu pořádaném Poslaneckou sněmovnou2000článek v časopise1210-0900
Novotný O.Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí2000příspěvek na konferenci
Novotný O.Projev k otázce úlohy právníků při ochraně před kriminalitou2000příspěvek na konferenci
Musil J., Novotný O., Vanduchová M.Landesbericht der Tschechischen Republik1999část knihy3-86113-964-2
Novotný O.Trestní právo1999část knihy80-902367-1-5
Mikule V., Novotný O.Vězeňství a právo1998článek v časopise1210-6410
Novotný O.Finanční kriminalita a vybrané otázky její kontroly1998část knihy
Novotný O.Finanční kriminalita a vybrané otázky její kontroly1998článek v časopise
Novotný O.K aktuálním otázkám institutu promlčení trestního stíhání1998článek v časopise1210-0900
Novotný O.Kriminalita, trestní právo, kodifikace1998článek v časopise1211-2860
Novotný O.Kriminalita, trestní právo, kodifikace1998článek v časopise1211-2860
Novotný O.Kriminalita, trestní právo, kodifikace (vybrané problémy)1998část knihy80-85889-15-3
Novotný O.O otázkách hospodářského trestního práva1998část knihy
Novotný O.Prevence finanční kriminality1998článek v časopise0032-2393
Novotný O.Trestní postih hospodářských deliktů není dostatečný1998článek v časopise1211-8826
Novotný O.O otázkách hospodářského trestního práva1997článek v časopise1210-0900
Novotný O.Pojem českého trestního práva, postavení trestního práva v právním státě a v právním řádu.Kap.I1997část knihy
Novotný O.Privilegované postavení právnických osob1997článek v časopise1210-0714
Novotný O.Represe je jedním z předpokladů hospodářské prosperity, avšak přednost by mělo mít předcházení trestným činům1997článek v časopise
Novotný O.Stop zaviněným úpadkům1997článek v časopise1210-0714
Novotný O.Úvodní kapitola1997část knihy
Novotný O., Dolenský A., Púry F., Teryngel J., Vokoun R.Trestní právo hmotné.II.Zvláštní část1997kniha80-85963-24-8
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní právo hmotné.I.Obecná část1997kniha80-85963-24-8
Novotný O., Vanduchová M.Druhy trestů.Kap.XVII1997část knihy
Novotný O., Vanduchová M.Pojem a účel trestu.Kap.XVI1997část knihy
Novotný O., Vanduchová M.Ukládání trestů.Kap.XVIII1997část knihy
Novotný O., Vanduchová M.Zánik trestu a zahlazení odsouzení.Kap.XIX1997část knihy
Novotný O.Účastenství. Kap. XIII.1995část knihy
Novotný O.Dostat kriminalitu pod kontrolu1995část knihy
Novotný O.Druhy trestů. Kap. XVII.1995část knihy
Novotný O.Nebezpečnost činu pro společnost. Kap. X.1995část knihy
Novotný O.Objekt trestného činu. Kap. VI.1995část knihy
Novotný O.Objektivní stránka trestného činu. Kap. VII.1995část knihy
Novotný O.Okolnosti vylučující protiprávnost. Kap. XI.1995část knihy
Novotný O.Pachatel trestného činu. Kap. VIII.1995část knihy
Novotný O.Pojem a účel trestu. Kap. XVI.1995část knihy
Novotný O.Pojem českého trestního práva, postavení trestního práva v právním státě a v právním řádu. Kap. I.1995část knihy
Novotný O.Skutková podstata trestného činu. Kap. V.1995část knihy
Novotný O.Souběh trestných činů. Kap. XIV.1995část knihy
Novotný O.Subjektivní stránka trestného činu. Kap. IX.1995část knihy
Novotný O.Trestný čin. Kap. IV.1995část knihy
Novotný O.Ukládání trestů. Kap. XVIII.1995část knihy
Novotný O.Úvodní kapitola1995část knihy
Novotný O.Vývojová stadia trestné činnosti. Kap. XII.1995část knihy
Novotný O.Zánik trestnosti. Kap. XV.1995část knihy
Novotný O.Zánik trestu a zahlazení odsouzení. Kap. XIX.1995část knihy
Novotný O., Dolenský A., Való M., Vokoun R.Trestní právo hmotné. II. Zvláštní část1995kniha80-901683-2-9
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní ptávo hmotné. I. Obecná část1995kniha80-901683-2-9
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111