Detail člověka URL

JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.

Profile picture for user 53759382

Telefon: +420221005456

Katedra občanského práva

 

Specializace: 
Občanské právo hmotné / věcná práva

Vědeckovýzkumná činnost: 
Řešení grantového úkolu: „Odraz římskoprávních zásad v současném právu“ 2007 - 2009, č. 2210/2007, GAUK

Účast na konferencích:
- Římské právo a kodifikace, Mezinárodní konference, Praha, ČR, název příspěvku: „Služebnosti – římskoprávní regulae a jejich odraz v současném právu“
- 200 let Všeobecného občanského zákoníku – Mezinárodní konference, Praha, ČR, název příspěvku: „Vydržení podle Všeobecného občanského zákoníku, 22. 11. 2011“
- Právní stát a mechanismy jeho ochrany v Evropě: česká perspektiva, Praha, ČR, název příspěvku: „Vydržení v OZ 89/2012 Sb.“, 31. 10. 2014
- SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ V SOUDOBÉM PRÁVU, Mezinárodní konference Praha, ČR, název příspěvku: „Zakázaná ujednání v zástavní smlouvě“, 5 – 7. 10, 2016
 

Další činnost: 
- Garant a vyučující v Juridiku

Studium:
2003 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň MUDr.
2007 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha JUDr.
2011 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha Ph. D. (občanské právo)