Detail člověka URL

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Policejní akademie ČR

-

-

1998

Univerzita Karlova

Právnická

právo

2002

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Trestní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2006

Ph.D.

Veřejné právo III

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2007

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 2003 do r. 2006

Městský soud v Praze

Justiční čekatel

1,0

Od r. 2006 do r. 2012

Obvodní soud pro Prahu 2

Předseda senátu

1,0

Od r. 2008 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

0,5

Od r. 2013 dosud

Městský soud v Praze

Předseda senátu

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2002-2003

Uni Regensburg

Německo

2 semestry

studijní

2011

Uni Bern

Švýcarsko

3 měsíce

studijní

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 2007 dosud

Probační a mediační služba ČR

ČR

Lektor

Od r. 2012 dosud

Justiční akademie ČR

ČR

Lektor

Od r. 2012 dosud

Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR

ČR

Člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Rekodifikace trestního práva procesního

konference

Praha/ČR

2008

Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního soudu

Olomoucké právnické dny

konference

Olomouc/ČR

2009

Nová úprava forem trestné činnosti

Trestní odpovědnost právnických osob

konference

Praha/ČR

2013

Zajištění účasti právnických osob na trestním řízení

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2007

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

aktivně

angličtina

pasivně